PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

2004-10-14
PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

W dniu 13 października za pośrednictwem posła Artura Zawiszy (Prawo i Sprawiedliwość) oraz za pośrednictwem senatora Adama Bieli (Liga Polskich Rodzin) przekazaliśmy dla Marszałka Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu 400 protestów przeciwko legalizacji związków homoseksualnych w Polsce, podpisanych przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z terenu całego kraju.

Mając świadomość, że dla wielu przedstawicieli USC ewentualne wykonanie tej ustawy byłoby sprzeczne z ich sumieniem i przekonaniami, wynikającymi nie tylko z postaw religijnych, ale również z poczucia odpowiedzialności za kształtowanie przyszłych pokoleń, SKCH im. Ks. Piotra Skargi we wrześniu b.r. rozesłało do ponad dwóch tysięcy USC informacje o projekcie ustawy o tzw. rejestrowanych związkach partnerskich wskazując na moralne i społeczne zagrożenia płynące z tego projektu.

Zamiarem Stowarzyszenia było nie tylko poinformowanie Kierowników USC o projekcie, ale również apel o wyrażenie swojego sprzeciwu wobec niego poprzez podpisanie protestu skierowanego do Marszałka Sejmu.

Pomimo, że protesty z USC nadal do nas napływają, jednak w związku z planowaną na 14 października senacką dyskusją na temat projektu ustawy, Stowarzyszenie postanowiło przekazać dotychczas otrzymane protesty Marszałkowi Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu. Wszystkie protesty, które nadejdą do nas w terminie późniejszym zostaną również przekazane Marszałkom Sejmu i Senatu.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uświetniło swój jubileusz XX lat działalności specjalnym panelem dyskusyjnym, który odbył się w Warszawie w piątkowy wieczór 27 września.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zaprasza na wyjątkowy panel dyskusyjny: „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?” z udziałem wielu znakomitych gości. Spotkanie zorganizowane z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia odbędzie się już 27 września o godzinie 18.00 w Warszawie.
Diecezja włocławska oraz Fundacja Solo Dios Basta, znana m.in. z akcji „Różaniec do granic”, organizują wydarzenie „Polska pod Krzyżem”. W najbliższą sobotę we Włocławku, miejscu gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II odprawiał Mszę Św., zgromadzą się katolicy z całej Polski, aby zamanifestować swoją wiarę w obliczu ataków na Kościół i duchownych w naszym kraju. Tych Krakowian, którzy nie mają możliwości przybyć do Włocławka, zaprasza parafia pw. Bożego Ciała.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przy poparciu Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego oraz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę dwóch kaplic w diecezji Rumbek w Sudanie Południowym. Aby zapewnić naszym katolickim braciom godziwe warunki do modlitwy, musimy zebrać 115 tysięcy złotych.
Wtorek trzeciego września to szczególna data dla wszystkich uczestników akcji „Murem za abp. Markiem Jędraszewskim!”. Tego dnia prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak przekazał metropolicie krakowskiemu wyjątkową księgę poparcia. Znalazły się w niej nazwiska 55 tysięcy osób, które za pośrednictwem portalu popierajmy.pl stanęły w obronie arcybiskupa i wyraziły z nim solidarność.