PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

2004-10-14
PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

W dniu 13 października za pośrednictwem posła Artura Zawiszy (Prawo i Sprawiedliwość) oraz za pośrednictwem senatora Adama Bieli (Liga Polskich Rodzin) przekazaliśmy dla Marszałka Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu 400 protestów przeciwko legalizacji związków homoseksualnych w Polsce, podpisanych przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z terenu całego kraju.

Mając świadomość, że dla wielu przedstawicieli USC ewentualne wykonanie tej ustawy byłoby sprzeczne z ich sumieniem i przekonaniami, wynikającymi nie tylko z postaw religijnych, ale również z poczucia odpowiedzialności za kształtowanie przyszłych pokoleń, SKCH im. Ks. Piotra Skargi we wrześniu b.r. rozesłało do ponad dwóch tysięcy USC informacje o projekcie ustawy o tzw. rejestrowanych związkach partnerskich wskazując na moralne i społeczne zagrożenia płynące z tego projektu.

Zamiarem Stowarzyszenia było nie tylko poinformowanie Kierowników USC o projekcie, ale również apel o wyrażenie swojego sprzeciwu wobec niego poprzez podpisanie protestu skierowanego do Marszałka Sejmu.

Pomimo, że protesty z USC nadal do nas napływają, jednak w związku z planowaną na 14 października senacką dyskusją na temat projektu ustawy, Stowarzyszenie postanowiło przekazać dotychczas otrzymane protesty Marszałkowi Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu. Wszystkie protesty, które nadejdą do nas w terminie późniejszym zostaną również przekazane Marszałkom Sejmu i Senatu.
Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.