PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

2004-10-14
PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

W dniu 13 października za pośrednictwem posła Artura Zawiszy (Prawo i Sprawiedliwość) oraz za pośrednictwem senatora Adama Bieli (Liga Polskich Rodzin) przekazaliśmy dla Marszałka Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu 400 protestów przeciwko legalizacji związków homoseksualnych w Polsce, podpisanych przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z terenu całego kraju.

Mając świadomość, że dla wielu przedstawicieli USC ewentualne wykonanie tej ustawy byłoby sprzeczne z ich sumieniem i przekonaniami, wynikającymi nie tylko z postaw religijnych, ale również z poczucia odpowiedzialności za kształtowanie przyszłych pokoleń, SKCH im. Ks. Piotra Skargi we wrześniu b.r. rozesłało do ponad dwóch tysięcy USC informacje o projekcie ustawy o tzw. rejestrowanych związkach partnerskich wskazując na moralne i społeczne zagrożenia płynące z tego projektu.

Zamiarem Stowarzyszenia było nie tylko poinformowanie Kierowników USC o projekcie, ale również apel o wyrażenie swojego sprzeciwu wobec niego poprzez podpisanie protestu skierowanego do Marszałka Sejmu.

Pomimo, że protesty z USC nadal do nas napływają, jednak w związku z planowaną na 14 października senacką dyskusją na temat projektu ustawy, Stowarzyszenie postanowiło przekazać dotychczas otrzymane protesty Marszałkowi Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu. Wszystkie protesty, które nadejdą do nas w terminie późniejszym zostaną również przekazane Marszałkom Sejmu i Senatu.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie. Przez te 20 lat wspólnie z naszymi Korespondentami udało nam się zrobić naprawdę wiele. Przeprowadziliśmy już ponad 2 000 różnych akcji, pikiet, konferencji, protestów, które miały na celu obudzić uśpione sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę wartości i zasad chrześcijańskich. Aby uczcić ten niezwykły jubileusz, na Mszy Świętej w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie zgromadziły się setki Przyjaciół Stowarzyszenia.
Minęło już 20 lat od chwili, kiedy grupa młodych działaczy katolickich powołała do istnienia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Stało się to 28 czerwca 1999 r. w Krakowie.
To już dwie dekady w służbie na rzecz obrony wartości chrześcijańskich w Polsce. Z tej okazji zapraszamy Państwa do specjalnie przygotowanego serwisu internetowego jubileusz.piotrskarga.pl, w którym przygotowaliśmy wiele interesujących materiałów na temat działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.
To już 20 lat odkąd istnieje i prężnie działa Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Nasz jubileusz zaczynamy uroczystą Mszą Świętą w krakowskiej Bazylice Bożego Ciała w piątek 28 czerwca o godzinie 16:00.
Kult św. Michała Archanioła cieszy się w Polsce rosnącym zainteresowaniem. Peregrynująca figura Woda Niebieskich Zastępów ze wzgórza Gargano od 2013 roku nawiedziła już ponad 800 polskich parafii. Dzięki inicjatywie księży michalitów, w dniach 4-6 czerwca, św. Michał Archanioł zawita do parafii Bożego Ciała w Krakowie. Skorzystajmy z tej wyjątkowej okazji i zgromadźmy się na wspólnej modlitwie.