PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

2004-10-14
PROTESTY URZĘDNIKÓW STANU CYWILNEGO PRZECIWKO LEGALIZACJI ZWIĄZKÓW HOMOSEKSUALNYCH

W dniu 13 października za pośrednictwem posła Artura Zawiszy (Prawo i Sprawiedliwość) oraz za pośrednictwem senatora Adama Bieli (Liga Polskich Rodzin) przekazaliśmy dla Marszałka Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu 400 protestów przeciwko legalizacji związków homoseksualnych w Polsce, podpisanych przez Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego z terenu całego kraju.

Mając świadomość, że dla wielu przedstawicieli USC ewentualne wykonanie tej ustawy byłoby sprzeczne z ich sumieniem i przekonaniami, wynikającymi nie tylko z postaw religijnych, ale również z poczucia odpowiedzialności za kształtowanie przyszłych pokoleń, SKCH im. Ks. Piotra Skargi we wrześniu b.r. rozesłało do ponad dwóch tysięcy USC informacje o projekcie ustawy o tzw. rejestrowanych związkach partnerskich wskazując na moralne i społeczne zagrożenia płynące z tego projektu.

Zamiarem Stowarzyszenia było nie tylko poinformowanie Kierowników USC o projekcie, ale również apel o wyrażenie swojego sprzeciwu wobec niego poprzez podpisanie protestu skierowanego do Marszałka Sejmu.

Pomimo, że protesty z USC nadal do nas napływają, jednak w związku z planowaną na 14 października senacką dyskusją na temat projektu ustawy, Stowarzyszenie postanowiło przekazać dotychczas otrzymane protesty Marszałkowi Sejmu oraz do wiadomości Marszałka Senatu. Wszystkie protesty, które nadejdą do nas w terminie późniejszym zostaną również przekazane Marszałkom Sejmu i Senatu.
Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi ma przyjemność udostępnić wszystkim naszym Przyjaciołom, Korespondentom i Czytelnikom bezpłatny audiobook, zawierający nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”.
W obliczu epidemii koronawirusa i przymusowej izolacji wielu z nas, pragnę zapewnić, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi niezmiennie kontynuuje swoją działalność. Wciąż pracujemy, aby wypełniać naszą misję budzenia sumień Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że nasza misja jest teraz – w tych nadzwyczajnych warunkach pandemii – szczególnie istotna.
„Im mniej posługi sakramentalnej, tym większe pole do działania złego, bo to jest walka, której nie widzimy, rozgrywająca się na poziomie nadprzyrodzonym i wielu wykorzystuje tę sytuację do hejtu przeciwko Kościołowi. (...) W tym jest jakaś diabelska przewrotność, zuchwałość i dlatego będziemy mieli do czynienia z narastającą agresją przeciwko Kościołowi, ludziom wierzącym i tym, którzy teraz przylgnęli mocno do Pana Boga” – mówi w programie „Prawy Prosty” wiceprezes Stowarzyszenia ks. Piotra Skargi Sławomir Skiba.
Pandemia koronawirusa to trudny czas dla wszystkich Polaków. Niestety środowisko „Tygodnika Powszechnego” oraz wywodzący się z niego kandydat na Prezydenta RP Szymon Hołownia chcą wykorzystać tę sytuację i atakują abpa Andrzeja Dzięgę za to, że głosi on nauczanie Kościoła o przyjmowaniu Komunii Św. oraz wzywa do zachowań, które zmniejszają ryzyko przenoszenia się wirusa.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zachęca do udziału w nowej wielkopostnej kampanii „Spójrz na Oblicze Bożej Miłości”. Każdy uczestnik tej akcji otrzyma wizerunek Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego oraz folder informacyjny na temat tej relikwii.