Radni krakowskiej Dzielnicy Grzegórzki przeciwni utworzeniu tzw. Strefy Czystego Transportu

2022-11-18 00:00:00
Radni krakowskiej Dzielnicy Grzegórzki przeciwni utworzeniu tzw. Strefy Czystego Transportu

Procedowana w Radzie Miasta Krakowa uchwała o objęciu całego miasta tzw. Strefą Czystego Transportu budzi wielkie kontrowersje i sprzeciw osób, widzących absurdalność pseudoekologicznych rozwiązań, które uderzają w właścicieli pojazdów, głównie w tych biedniejszych. Negatywnie o pomyśle władz Krakowa wypowiedzieli się już radni z Dzielnicy II Grzegórzki (jednej z centralnych dzielnic miasta), przyjmując w związku z tym specjalną uchwałę.

 

- Strefa Czystego Transportu powinna być wprowadzana w latach 2007-2009, kiedy był boom na auta sprowadzane z zachodniej Europy. Wtedy to miało sens. Obecnie kwestie wymiany aut naturalnie reguluje rynek sprzedaży samochodów. SCT i dopiero co tworzone regulacje są opóźnione o kilkanaście lat – mówi Grzegorz Finowski, radny Dzielnicy II Grzegórzki, członek Komisji Infrastruktury i Transportu.

 

Uzasadniając swoją negatywną opinię do projektu przedłożonego przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, radni z Grzegórzek stwierdzają m.in.: Trzeba dążyć do zmniejszenia liczby samochodów w mieście poprzez zmiany organizacji ruchu, poprawę dostępności do komunikacji publicznej, np. tańsze bilety, a także wdrożenie polityki parkingowej. Strefa Czystego Transportu wydaje się być pustym hasłem, za którym nie idą nowe, realne, i skuteczne działania. Rozwiązania, które mają służyć poprawie jakości powietrza w mieście i związane z organizacją ruchu samochodowego w mieście są już zapisane w innych wypracowanych dokumentach i normach prawnych. W sytuacji obecnego kryzysu i problemów finansowych, z którymi zmaga się miasto tworzenie nowych przepisów, które w żaden sposób nie są priorytetowe, a głównie obciążą budżet miasta kolejnymi wydatkami związanymi z kontrolą ich przestrzegania, jest działaniem niegospodarnym.

 

Przypomnijmy, że sprzeciw wobec ideologicznego forsowania objęcia całego Krakowa tzw. Strefą Czystego Transportu prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod petycją dostępną w Internecie na stronie nieoddamyaut.pl/krakow, którą do piątku 18 listopada podpisało już prawie 3,7 tys. osób.

 

Jej adresatami są prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wszyscy przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Krakowa: Jacek Bednarz (Przyjazny Kraków), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Andrzej Hawranek (PO), Włodzimierz Pietrus (PiS) i Michał Starobrat (Nowoczesny Kraków).

 

28 października tego roku oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec powstaniu tzw. Strefy Czystego Transportu, wraz z apelem do radnych miejskich o odrzucenie w całości przedłożonej przez prezydenta Krakowa uchwały w sprawie ustanowienia tzw. Strefy Czystego Transportu w Krakowie, wydało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Jego treść dostępna jest tutaj.

 

W oświadczeniu Stowarzyszenia wskazano, że: Już dzisiaj w Krakowie obserwujemy skutki wprowadzenia, a później rozszerzania, strefy płatnego parkowania, która drastycznie zmniejszyła dostępność komunikacyjną wielu obszarów miejskich. Efektem tych decyzji władz miasta stało się wyludnienie znacznych rejonów Krakowa, upadek małych i średnich firm z różnych branż, a przez to skazanie centrum podwawelskiego grodu na uzależnienie od jednego sektora gospodarczego – turystyki – branży podatnej na wahania koniunkturalne, czego doświadczaliśmy w czasie tzw. pandemii. Niebezpieczny dla osób zamieszkujących całą aglomerację krakowską upadek placówek handlowych i usługowych w centrum oznacza skazanie tych osób na utratę tysięcy miejsc pracy oraz na korzystanie z galerii handlowych, które staną się głównym beneficjentem zmian w organizacji komunikacji.

 

Argumentami przeciw procedowanej uchwale, podnoszonymi przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, były m.in. brak oceny skutków ekonomicznych komunikacyjnego wykluczenia w mieście oraz ograniczenie możliwości poruszania się po mieście przez osoby biedne, starsze i chore, na ogół mniej majętne.

 

PiotrSkarga.pl

Redaktor Paweł Chmielewski to pisarz i publicysta katolicki, który nie chowa głowy w piasek nawet wobec najtrudniejszych problemów, trapiących Kościół Katolicki. Jego odważne, pełne faktów i odwołań źródłowych prelekcje wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Najbliższa okazja do wysłuchania red. Chmielewskiego i zadania mu pytań już w czwartek 15 grudnia w Elblągu.
Dlaczego dla wielu środowisk Feliks Koneczny wciąż jest autorem niemile widzianym lub wręcz znienawidzonym? Jakie opory napotyka – po dekadach komunistycznego zniewolenia i prób cenzurowania – kolejna próba przywrócenia z niepamięci tego wybitnego historiozofa i twórcy nauki o cywilizacji? Odpowiedzi na te pytania poszuka prelegent naszego krakowskiego Klubu „Polonia Christiana” Kajetan Rajski, który spotka się z nami już w czwartek 15 grudnia.
W poniedziałek 19 grudnia o godzinie 10:00 w Krakowie przed Sądem Lekarskim odbędzie się rozprawa przeciwko doktorowi nauk medycznych Zbigniewowi Martyce, który kwestionował sensowność powszechnego testowania przeciw COVID-19. To kolejna próba egzekwowania represji wobec lekarza, który sprzeciwił się agresywnej rządowej narracji i interesom korporacyjnym. Próba, która oburzyła liczne środowiska społeczne, organizujące w dniu rozprawy protest.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” zaprasza na niezwykle ciekawe spotkanie autorskie, poświęcone wydanej niedawno książce pt. "Akita. Więcej ostrzeżeń nie będzie". To przejmująca opowieść o objawieniach Maryjnych w japońskiej Akicie, które zawierają ostrzeżenia skierowane pod adresem Kościoła i całego świata. Już w czwartek 8 grudnia 2022 r. spotka się z Państwem autor publikacji, redaktor naczelny pisma "Polonia Christiana" Jerzy Wolak.
We wtorek 29 listopada 2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi złożyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjątkową przesyłkę. Specjalnie oznaczone pudło zawierało nieco ponad 27 tysięcy podpisów, pochodzących od osób, które poparły i podpisały petycję do polskiego rządu o interwencję wobec przyjęcia przez Polskę szkodliwych przepisów "ekologicznej" agendy UE.