Radni krakowskiej Dzielnicy Grzegórzki przeciwni utworzeniu tzw. Strefy Czystego Transportu

2022-11-18 00:00:00
Radni krakowskiej Dzielnicy Grzegórzki przeciwni utworzeniu tzw. Strefy Czystego Transportu

Procedowana w Radzie Miasta Krakowa uchwała o objęciu całego miasta tzw. Strefą Czystego Transportu budzi wielkie kontrowersje i sprzeciw osób, widzących absurdalność pseudoekologicznych rozwiązań, które uderzają w właścicieli pojazdów, głównie w tych biedniejszych. Negatywnie o pomyśle władz Krakowa wypowiedzieli się już radni z Dzielnicy II Grzegórzki (jednej z centralnych dzielnic miasta), przyjmując w związku z tym specjalną uchwałę.

 

- Strefa Czystego Transportu powinna być wprowadzana w latach 2007-2009, kiedy był boom na auta sprowadzane z zachodniej Europy. Wtedy to miało sens. Obecnie kwestie wymiany aut naturalnie reguluje rynek sprzedaży samochodów. SCT i dopiero co tworzone regulacje są opóźnione o kilkanaście lat – mówi Grzegorz Finowski, radny Dzielnicy II Grzegórzki, członek Komisji Infrastruktury i Transportu.

 

Uzasadniając swoją negatywną opinię do projektu przedłożonego przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, radni z Grzegórzek stwierdzają m.in.: Trzeba dążyć do zmniejszenia liczby samochodów w mieście poprzez zmiany organizacji ruchu, poprawę dostępności do komunikacji publicznej, np. tańsze bilety, a także wdrożenie polityki parkingowej. Strefa Czystego Transportu wydaje się być pustym hasłem, za którym nie idą nowe, realne, i skuteczne działania. Rozwiązania, które mają służyć poprawie jakości powietrza w mieście i związane z organizacją ruchu samochodowego w mieście są już zapisane w innych wypracowanych dokumentach i normach prawnych. W sytuacji obecnego kryzysu i problemów finansowych, z którymi zmaga się miasto tworzenie nowych przepisów, które w żaden sposób nie są priorytetowe, a głównie obciążą budżet miasta kolejnymi wydatkami związanymi z kontrolą ich przestrzegania, jest działaniem niegospodarnym.

 

Przypomnijmy, że sprzeciw wobec ideologicznego forsowania objęcia całego Krakowa tzw. Strefą Czystego Transportu prowadzona jest akcja zbierania podpisów pod petycją dostępną w Internecie na stronie nieoddamyaut.pl/krakow, którą do piątku 18 listopada podpisało już prawie 3,7 tys. osób.

 

Jej adresatami są prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wszyscy przewodniczący klubów radnych w Radzie Miasta Krakowa: Jacek Bednarz (Przyjazny Kraków), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Andrzej Hawranek (PO), Włodzimierz Pietrus (PiS) i Michał Starobrat (Nowoczesny Kraków).

 

28 października tego roku oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec powstaniu tzw. Strefy Czystego Transportu, wraz z apelem do radnych miejskich o odrzucenie w całości przedłożonej przez prezydenta Krakowa uchwały w sprawie ustanowienia tzw. Strefy Czystego Transportu w Krakowie, wydało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Jego treść dostępna jest tutaj.

 

W oświadczeniu Stowarzyszenia wskazano, że: Już dzisiaj w Krakowie obserwujemy skutki wprowadzenia, a później rozszerzania, strefy płatnego parkowania, która drastycznie zmniejszyła dostępność komunikacyjną wielu obszarów miejskich. Efektem tych decyzji władz miasta stało się wyludnienie znacznych rejonów Krakowa, upadek małych i średnich firm z różnych branż, a przez to skazanie centrum podwawelskiego grodu na uzależnienie od jednego sektora gospodarczego – turystyki – branży podatnej na wahania koniunkturalne, czego doświadczaliśmy w czasie tzw. pandemii. Niebezpieczny dla osób zamieszkujących całą aglomerację krakowską upadek placówek handlowych i usługowych w centrum oznacza skazanie tych osób na utratę tysięcy miejsc pracy oraz na korzystanie z galerii handlowych, które staną się głównym beneficjentem zmian w organizacji komunikacji.

 

Argumentami przeciw procedowanej uchwale, podnoszonymi przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, były m.in. brak oceny skutków ekonomicznych komunikacyjnego wykluczenia w mieście oraz ograniczenie możliwości poruszania się po mieście przez osoby biedne, starsze i chore, na ogół mniej majętne.

 

PiotrSkarga.pl

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na nową prelekcję doskonale znanego czytelnikom PCh24.pl i widzom PCh24TV red. Pawła Chmielewskiego. Wydarzenia w Stolicy Apostolskiej i wokół niej przybierają coraz bardziej gwałtowny obrót. Nasz gość podzieli się nami wiedzą oraz sposobami interpretowania kierunku, w jakim zmierza Kościół Katolicki. Zapraszamy!
Uważny analityk sytuacji w Polsce, Europie i w świecie, autor wielu publikacji poszerzających horyzonty myślenia i spojrzenia na naszą rzeczywistość, prof. Jacek Bartyzel będzie gościem Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu już 1 grudnia. Gdy dzisiaj, pod szyldem demokracji, wprowadza się rozwiązania dalekie od mechanizmów demokratycznych, warto wysłuchać prelekcji pod tytułem „Bożek demokracji”, podczas której poznamy zależności niewidoczne w przekazie mediów głównego nurtu.
Nikt tego nie zrobi za nas, więc idziemy! W obronie normalności i podstawowych praw mieszkańców organizujemy serię protestów w centrum Krakowa – już w najbliższą środę! Tego dnia właśnie radni mają decydować o losach obywatelskiego projektu uchwały likwidującego tzw. strefę czystego transportu w Krakowie. Poniżej zamieszczamy ważne informacje organizacyjne.
Nasza Ojczyzna, wymazana z mapy Europy w czasach zaborów, wyniszczona podczas dwóch wojen światowych i boleśnie doświadczona przez dwa totalitaryzmy – niemiecki hitleryzm i sowiecki komunizm – heroicznym wysiłkiem i ofiarnością całych pokoleń zdołała w XX wieku odzyskać niepodległość i suwerenność.
We wtorek 14 listopada w krakowskim Klubie „Polonia Christiana” spotkamy się z doktorem Bawerem Aondo-Akaa. Tematem spotkania, które Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi organizuje kilka dni po Narodowym Święcie Niepodległości, będzie „Nacjonalizm czy patriotyzm? Myśl polityczna Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i Gilberta Keith Chestertona”.