Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

2019-10-02
Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uświetniło swój jubileusz XX lat działalności specjalnym panelem dyskusyjnym, który odbył się w Warszawie w piątkowy wieczór 27 września. Data ta – będąca jednocześnie 407. rocznicą śmierci ks. Piotra Skargi – oraz tematyka spotkania przyciągnęły do Domu Dziennikarza przy ul. Foksal tłumy widzów.

 

Spotkanie otworzył red. Witold Gadowski, który powitał licznie zgromadzoną publiczność i przedstawił uczestników panelu. Formułą panelu był cykl 10-minutowych wystąpień prelegentów, po którym mikrofon oddano słuchaczom, aby mogli zadać pytania.

 

Zanim jednak do tego doszło, głos na krótko zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Skargi – Sławomir Skiba. Odniósł się on do postaci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, którego osoba aż cztery stulecia czekała na decyzję władz Kościoła o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jak zauważył redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”, Skarga współcześnie nie tylko jest wzorem postawy gorliwego katolika i patrioty, ale także kandydatem do wyniesienia na ołtarze, a w przyszłości może nawet także do zaszczytnego miana doktora Kościoła.

 

Pierwsze wystąpienie przypadło w udziale prezesowi chorwackiego stowarzyszenia Vigilare. Vice Batarelo w płomienistym wystąpieniu przytoczył szereg kulturowych i historycznych podobieństw pomiędzy narodami chorwackim i polskim (w tym współdzieloną determinację licznych kręgów społecznych w stawianiu oporu światowej Rewolucji), a także opisał najważniejsze batalie, jakie stały się udziałem jego organizacji. 

 

Utworzone w Chorwacji w 2008 roku stowarzyszenie może już pochwalić się szeregiem inicjatyw w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, w dodatku takich, które zakończyły się zwycięstwem. To właśnie chorwaccy konserwatyści zebrali w 4-milionowym kraju aż 130 tysięcy podpisów przeciwko legalizacji procedury in vitro (2011 rok), a także powstrzymali dzięki masowemu sprzeciwowi wprowadzenie seksedukacji w szkołach (2012).

 

Chorwacki prelegent opowiadał też o tym, jak w 2013 roku doszło do bezprecedensowej akcji – w ciągu dwóch tygodni koalicja pod przewodnictwem Vigilare zebrała 750 tysięcy podpisów za referendum w sprawie wpisania do konstytucji zapisu o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Stosowna poprawka została w następstwie kampanii wprowadzona do chorwackiej ustawy zasadniczej. Batarelo zaznaczył także, że wiele akcji prowadzonych przez nich odbywa się przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz Instytutu Ordo Iuris, zaś w Chorwacji powstaje obecnie filia prawniczego instytutu z Polski.

 

Następnym mówcą był red. Paweł Lisicki. Punkt wyjścia swoich rozważań umiejscowił w początkach cywilizacji chrześcijańskiej oraz w samym sporze o istotę pojęć kultury i antykultury. Ocenił, iż dodatkowy impet nowej fali Rewolucji dały niekorzystne zmiany wewnątrz Kościoła. Początkiem trwającego do dziś łańcucha zdarzeń i tendencji erodujących wspólnotę katolicką było jej osłabienie po Soborze Watykańskim II. -Dlaczego rewolucja seksualna? Ponieważ odwołuje się ona do tego, co w człowieku najbardziej pierwotne i najmocniejsze, do sfery popędowej, która ma przewrócić hierarchię odziedziczoną jeszcze z czasów greckich, starożytnych. To nie rozum ma wyznaczać miarę, lecz ludzka chęć, namiętność, emocja – zauważył redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

 

Nie mniej interesujące były przemówienia kolejnych dwóch panelistów – prezesa Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Arkadiusza Stelmacha. Ten pierwszy zwrócił uwagę na kluczowe dla losów każdej cywilizacji osadzenie systemu prawa w kulturze. Bez tego współistnienia i współoddziaływania można usankcjonować największą zbrodnię lub niegodziwość, a nie to powinno być celem prawodawstwa. Podawał przy tym bieżące przykłady skrajnie antykatolickich zabiegów, w których wykorzystuje się kategorię prawa pozytywnego do formułowania represyjnych interpretacji lub przepisów. Wystarczy wspomnieć o 80 pozwach wobec obrońców życia, składanych w sądach w celu zakneblowania im ust i uniemożliwienia promocji katolickich wartości w przestrzeni publicznej. Prelegent zauważył przy tym, iż w tego typu sprawach, nawet przy oczywistych ograniczeniach zasobów, każdorazowo starają się interweniować lub oferują swoją pomoc prawnicy z Ordo Iuris.

 

Arkadiusz Stelmach, dziękując darczyńcom Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej za to, że umożliwiają w ten sposób realizację jego misji, zauważył, że rewolucyjne działania ujawniają się w kolejnych dziedzinach życia społecznego. Wymaga to od katolików każdorazowo odważnej i stanowczej reakcji, gdyż pod brzmiącymi z pozoru niegroźnie hasłami „zrównoważonego rozwoju” oraz „walki ze zmianami klimatu” piewcy antykultury dążą do zdegradowania człowieka do poziomu zwierzęcia lub nawet poniżej tego poziomu. -Mamy do czynienia z humanizacją zwierząt i dehumanizacją człowiekaCzłowiek określany jest jako rak świata, depopulatorzy mówią o ograniczeniu liczby ludności do dwóch miliardów – zaznaczał wiceprezes SKCh.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi istnieje od 1999 roku. W swoich założeniach i praktyce działań społecznych dąży do obrony chrześcijańskich zasad w przestrzeni publicznej i propaguje hasła Tradycji, Rodziny i Własności jako recepty na zalew kolejnej, przetransformowanej fali światowej Rewolucji. Patron Stowarzyszenia – ks. Piotr Skarga – jest obecnie Sługą Bożym, a jego proces beatyfikacyjny znajduje się już na etapie badania zgromadzonej dokumentacji przez kościelne władze w Watykanie.

 

pm
Dzwonnica klasztoru świętego Benedykta w Nursji, która ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi w 2016 roku, została odbudowana! Stało się to między innymi dzięki wsparciu uczestników naszej akcji Święty Benedykcie – broń mnie ode złego! Za każdego, kto włączył się w tę kampanię, 22 maja w klasztorze w Nursji została odprawiona Msza Święta.
Księga z wyrazami poparcia złożonymi przez wiernych w ramach akcji zorganizowanej na platformie protestuj.pl trafiła do rąk abp. Andrzeja Dzięgi. Pamiątkową księgę przekazali członkowie zarządu Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi: Sławomir Olejniczak i Sławomir Skiba.
Dobiegła końca druga edycja kampanii „Twoja róża u świętej Rity w Cascii”. Tym razem wierni z Polski przekazali do Sanktuarium świętej Rity aż 3880 róż. Za wszystkich uczestników akcji, 21 maja, w wigilię wspomnienia orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych, została odprawiona Msza Święta.
W 2019 roku Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przy poparciu Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego oraz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadziło zbiórkę środków na budowę dwóch kaplic w diecezji Rumbek w Sudanie Południowym. Z radością możemy ogłosić, że pierwsza z nich, w miejscowości Kowic, jest już gotowa!
Polscy katolicy poprzez serwis Protestuj.pl apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie restrykcji wobec wiernych, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwach. Petycję podpisało już blisko 30 tysięcy osób. To jednak nie koniec.