Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

2019-10-02
Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uświetniło swój jubileusz XX lat działalności specjalnym panelem dyskusyjnym, który odbył się w Warszawie w piątkowy wieczór 27 września. Data ta – będąca jednocześnie 407. rocznicą śmierci ks. Piotra Skargi – oraz tematyka spotkania przyciągnęły do Domu Dziennikarza przy ul. Foksal tłumy widzów.

 

Spotkanie otworzył red. Witold Gadowski, który powitał licznie zgromadzoną publiczność i przedstawił uczestników panelu. Formułą panelu był cykl 10-minutowych wystąpień prelegentów, po którym mikrofon oddano słuchaczom, aby mogli zadać pytania.

 

Zanim jednak do tego doszło, głos na krótko zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Skargi – Sławomir Skiba. Odniósł się on do postaci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, którego osoba aż cztery stulecia czekała na decyzję władz Kościoła o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jak zauważył redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”, Skarga współcześnie nie tylko jest wzorem postawy gorliwego katolika i patrioty, ale także kandydatem do wyniesienia na ołtarze, a w przyszłości może nawet także do zaszczytnego miana doktora Kościoła.

 

Pierwsze wystąpienie przypadło w udziale prezesowi chorwackiego stowarzyszenia Vigilare. Vice Batarelo w płomienistym wystąpieniu przytoczył szereg kulturowych i historycznych podobieństw pomiędzy narodami chorwackim i polskim (w tym współdzieloną determinację licznych kręgów społecznych w stawianiu oporu światowej Rewolucji), a także opisał najważniejsze batalie, jakie stały się udziałem jego organizacji. 

 

Utworzone w Chorwacji w 2008 roku stowarzyszenie może już pochwalić się szeregiem inicjatyw w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, w dodatku takich, które zakończyły się zwycięstwem. To właśnie chorwaccy konserwatyści zebrali w 4-milionowym kraju aż 130 tysięcy podpisów przeciwko legalizacji procedury in vitro (2011 rok), a także powstrzymali dzięki masowemu sprzeciwowi wprowadzenie seksedukacji w szkołach (2012).

 

Chorwacki prelegent opowiadał też o tym, jak w 2013 roku doszło do bezprecedensowej akcji – w ciągu dwóch tygodni koalicja pod przewodnictwem Vigilare zebrała 750 tysięcy podpisów za referendum w sprawie wpisania do konstytucji zapisu o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Stosowna poprawka została w następstwie kampanii wprowadzona do chorwackiej ustawy zasadniczej. Batarelo zaznaczył także, że wiele akcji prowadzonych przez nich odbywa się przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz Instytutu Ordo Iuris, zaś w Chorwacji powstaje obecnie filia prawniczego instytutu z Polski.

 

Następnym mówcą był red. Paweł Lisicki. Punkt wyjścia swoich rozważań umiejscowił w początkach cywilizacji chrześcijańskiej oraz w samym sporze o istotę pojęć kultury i antykultury. Ocenił, iż dodatkowy impet nowej fali Rewolucji dały niekorzystne zmiany wewnątrz Kościoła. Początkiem trwającego do dziś łańcucha zdarzeń i tendencji erodujących wspólnotę katolicką było jej osłabienie po Soborze Watykańskim II. -Dlaczego rewolucja seksualna? Ponieważ odwołuje się ona do tego, co w człowieku najbardziej pierwotne i najmocniejsze, do sfery popędowej, która ma przewrócić hierarchię odziedziczoną jeszcze z czasów greckich, starożytnych. To nie rozum ma wyznaczać miarę, lecz ludzka chęć, namiętność, emocja – zauważył redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

 

Nie mniej interesujące były przemówienia kolejnych dwóch panelistów – prezesa Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Arkadiusza Stelmacha. Ten pierwszy zwrócił uwagę na kluczowe dla losów każdej cywilizacji osadzenie systemu prawa w kulturze. Bez tego współistnienia i współoddziaływania można usankcjonować największą zbrodnię lub niegodziwość, a nie to powinno być celem prawodawstwa. Podawał przy tym bieżące przykłady skrajnie antykatolickich zabiegów, w których wykorzystuje się kategorię prawa pozytywnego do formułowania represyjnych interpretacji lub przepisów. Wystarczy wspomnieć o 80 pozwach wobec obrońców życia, składanych w sądach w celu zakneblowania im ust i uniemożliwienia promocji katolickich wartości w przestrzeni publicznej. Prelegent zauważył przy tym, iż w tego typu sprawach, nawet przy oczywistych ograniczeniach zasobów, każdorazowo starają się interweniować lub oferują swoją pomoc prawnicy z Ordo Iuris.

 

Arkadiusz Stelmach, dziękując darczyńcom Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej za to, że umożliwiają w ten sposób realizację jego misji, zauważył, że rewolucyjne działania ujawniają się w kolejnych dziedzinach życia społecznego. Wymaga to od katolików każdorazowo odważnej i stanowczej reakcji, gdyż pod brzmiącymi z pozoru niegroźnie hasłami „zrównoważonego rozwoju” oraz „walki ze zmianami klimatu” piewcy antykultury dążą do zdegradowania człowieka do poziomu zwierzęcia lub nawet poniżej tego poziomu. -Mamy do czynienia z humanizacją zwierząt i dehumanizacją człowiekaCzłowiek określany jest jako rak świata, depopulatorzy mówią o ograniczeniu liczby ludności do dwóch miliardów – zaznaczał wiceprezes SKCh.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi istnieje od 1999 roku. W swoich założeniach i praktyce działań społecznych dąży do obrony chrześcijańskich zasad w przestrzeni publicznej i propaguje hasła Tradycji, Rodziny i Własności jako recepty na zalew kolejnej, przetransformowanej fali światowej Rewolucji. Patron Stowarzyszenia – ks. Piotr Skarga – jest obecnie Sługą Bożym, a jego proces beatyfikacyjny znajduje się już na etapie badania zgromadzonej dokumentacji przez kościelne władze w Watykanie.

 

pm
Już po raz szesnasty, 12 października na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się Kongres Konserwatywny. W tym roku, z racji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, główny temat sięgał do korzeni naszej inicjatywy, zwłaszcza jej podstaw ideowych, jakimi są dzieła brazylijskiego myśliciela katolickiego, prof. Plinia Correi de Oliveira.
10 października 2019 r. polski misjonarz, kombonianin, o. Krzysztof Zębik odprawił w intencji Darczyńców Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Mszę Św. w mieście Yirol w Sudanie Południowym. To tam posługiwał założyciel zgromadzenia kombonianów, św. Daniel Comboni, którego wspomnienie liturgiczne obchodziliśmy właśnie tego dnia.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zaprasza na wyjątkowy panel dyskusyjny: „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?” z udziałem wielu znakomitych gości. Spotkanie zorganizowane z okazji 20-lecia naszego Stowarzyszenia odbędzie się już 27 września o godzinie 18.00 w Warszawie.
Diecezja włocławska oraz Fundacja Solo Dios Basta, znana m.in. z akcji „Różaniec do granic”, organizują wydarzenie „Polska pod Krzyżem”. W najbliższą sobotę we Włocławku, miejscu gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II odprawiał Mszę Św., zgromadzą się katolicy z całej Polski, aby zamanifestować swoją wiarę w obliczu ataków na Kościół i duchownych w naszym kraju. Tych Krakowian, którzy nie mają możliwości przybyć do Włocławka, zaprasza parafia pw. Bożego Ciała.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przy poparciu Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego oraz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi zbiórkę pieniędzy na budowę dwóch kaplic w diecezji Rumbek w Sudanie Południowym. Aby zapewnić naszym katolickim braciom godziwe warunki do modlitwy, musimy zebrać 115 tysięcy złotych.