Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

2019-10-02
Relacja z jubileuszowego wydarzenia „Inwazja antykultury – jak stawić jej opór?”

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi uświetniło swój jubileusz XX lat działalności specjalnym panelem dyskusyjnym, który odbył się w Warszawie w piątkowy wieczór 27 września. Data ta – będąca jednocześnie 407. rocznicą śmierci ks. Piotra Skargi – oraz tematyka spotkania przyciągnęły do Domu Dziennikarza przy ul. Foksal tłumy widzów.

 

Spotkanie otworzył red. Witold Gadowski, który powitał licznie zgromadzoną publiczność i przedstawił uczestników panelu. Formułą panelu był cykl 10-minutowych wystąpień prelegentów, po którym mikrofon oddano słuchaczom, aby mogli zadać pytania.

 

Zanim jednak do tego doszło, głos na krótko zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Skargi – Sławomir Skiba. Odniósł się on do postaci Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, którego osoba aż cztery stulecia czekała na decyzję władz Kościoła o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. Jak zauważył redaktor naczelny magazynu „Polonia Christiana”, Skarga współcześnie nie tylko jest wzorem postawy gorliwego katolika i patrioty, ale także kandydatem do wyniesienia na ołtarze, a w przyszłości może nawet także do zaszczytnego miana doktora Kościoła.

 

Pierwsze wystąpienie przypadło w udziale prezesowi chorwackiego stowarzyszenia Vigilare. Vice Batarelo w płomienistym wystąpieniu przytoczył szereg kulturowych i historycznych podobieństw pomiędzy narodami chorwackim i polskim (w tym współdzieloną determinację licznych kręgów społecznych w stawianiu oporu światowej Rewolucji), a także opisał najważniejsze batalie, jakie stały się udziałem jego organizacji. 

 

Utworzone w Chorwacji w 2008 roku stowarzyszenie może już pochwalić się szeregiem inicjatyw w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, w dodatku takich, które zakończyły się zwycięstwem. To właśnie chorwaccy konserwatyści zebrali w 4-milionowym kraju aż 130 tysięcy podpisów przeciwko legalizacji procedury in vitro (2011 rok), a także powstrzymali dzięki masowemu sprzeciwowi wprowadzenie seksedukacji w szkołach (2012).

 

Chorwacki prelegent opowiadał też o tym, jak w 2013 roku doszło do bezprecedensowej akcji – w ciągu dwóch tygodni koalicja pod przewodnictwem Vigilare zebrała 750 tysięcy podpisów za referendum w sprawie wpisania do konstytucji zapisu o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Stosowna poprawka została w następstwie kampanii wprowadzona do chorwackiej ustawy zasadniczej. Batarelo zaznaczył także, że wiele akcji prowadzonych przez nich odbywa się przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz Instytutu Ordo Iuris, zaś w Chorwacji powstaje obecnie filia prawniczego instytutu z Polski.

 

Następnym mówcą był red. Paweł Lisicki. Punkt wyjścia swoich rozważań umiejscowił w początkach cywilizacji chrześcijańskiej oraz w samym sporze o istotę pojęć kultury i antykultury. Ocenił, iż dodatkowy impet nowej fali Rewolucji dały niekorzystne zmiany wewnątrz Kościoła. Początkiem trwającego do dziś łańcucha zdarzeń i tendencji erodujących wspólnotę katolicką było jej osłabienie po Soborze Watykańskim II. -Dlaczego rewolucja seksualna? Ponieważ odwołuje się ona do tego, co w człowieku najbardziej pierwotne i najmocniejsze, do sfery popędowej, która ma przewrócić hierarchię odziedziczoną jeszcze z czasów greckich, starożytnych. To nie rozum ma wyznaczać miarę, lecz ludzka chęć, namiętność, emocja – zauważył redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

 

Nie mniej interesujące były przemówienia kolejnych dwóch panelistów – prezesa Ordo Iuris mec. Jerzego Kwaśniewskiego oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Arkadiusza Stelmacha. Ten pierwszy zwrócił uwagę na kluczowe dla losów każdej cywilizacji osadzenie systemu prawa w kulturze. Bez tego współistnienia i współoddziaływania można usankcjonować największą zbrodnię lub niegodziwość, a nie to powinno być celem prawodawstwa. Podawał przy tym bieżące przykłady skrajnie antykatolickich zabiegów, w których wykorzystuje się kategorię prawa pozytywnego do formułowania represyjnych interpretacji lub przepisów. Wystarczy wspomnieć o 80 pozwach wobec obrońców życia, składanych w sądach w celu zakneblowania im ust i uniemożliwienia promocji katolickich wartości w przestrzeni publicznej. Prelegent zauważył przy tym, iż w tego typu sprawach, nawet przy oczywistych ograniczeniach zasobów, każdorazowo starają się interweniować lub oferują swoją pomoc prawnicy z Ordo Iuris.

 

Arkadiusz Stelmach, dziękując darczyńcom Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej za to, że umożliwiają w ten sposób realizację jego misji, zauważył, że rewolucyjne działania ujawniają się w kolejnych dziedzinach życia społecznego. Wymaga to od katolików każdorazowo odważnej i stanowczej reakcji, gdyż pod brzmiącymi z pozoru niegroźnie hasłami „zrównoważonego rozwoju” oraz „walki ze zmianami klimatu” piewcy antykultury dążą do zdegradowania człowieka do poziomu zwierzęcia lub nawet poniżej tego poziomu. -Mamy do czynienia z humanizacją zwierząt i dehumanizacją człowiekaCzłowiek określany jest jako rak świata, depopulatorzy mówią o ograniczeniu liczby ludności do dwóch miliardów – zaznaczał wiceprezes SKCh.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi istnieje od 1999 roku. W swoich założeniach i praktyce działań społecznych dąży do obrony chrześcijańskich zasad w przestrzeni publicznej i propaguje hasła Tradycji, Rodziny i Własności jako recepty na zalew kolejnej, przetransformowanej fali światowej Rewolucji. Patron Stowarzyszenia – ks. Piotr Skarga – jest obecnie Sługą Bożym, a jego proces beatyfikacyjny znajduje się już na etapie badania zgromadzonej dokumentacji przez kościelne władze w Watykanie.

 

pm
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wspólnie z Fundacją Pro – Prawo do Życia zapraszają na kolejne publiczne różańce w polskich miastach. Pamiętajmy, że moc Różańca jest ogromna, a gorliwa modlitwa może ocalić nie tylko nas, ale również cały świat.
Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy dystrybucję najnowszego kalendarza „366 dni z Maryją”. Tym razem drukarnię opuściło aż 770 tysięcy egzemplarzy, których motywem przewodnim jest Najświętszy Sakrament.
Klub Polonia Christiana zaprasza na kolejne interesujące spotkania. Tym razem powitamy Państwa w Krakowie i Warszawie, gdzie będziemy dyskutować o przebiegu Synodu Amazońskiego konsekwencjach z nim związanych, a także dowiemy się więcej o tym, jak działa zakłamany świat cenzury na przykładzie PRL.
Aż 2900 lilii trafiło przed oblicze Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. Kwiaty te, wraz z długim, ozdobnym zwojem zawierającym m.in. Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz nazwiska wszystkich uczestników tej edycji, złożyliśmy w Kaplicy Objawień fatimskiego sanktuarium. W intencji naszych Przyjaciół odmówiona została także modlitwa różańcowa.
W ramach kampanii „Święty Benedykcie, broń mnie od złego!” w trzecim kwartale 2019 roku do polskich rodzin trafiło 282 790 medalików krzyżowych św. Benedykta.