Rozprawa apelacyjna w sprawie Tysiąc przeciw ”Gościowi Niedzielnemu”

2010-02-19
Rozprawa apelacyjna w sprawie Tysiąc przeciw ”Gościowi Niedzielnemu”

Sąd Apelacyjny w Katowicach zamknął w piątek rozprawę apelacyjną w sprawie z powództwa Alicji Tysiąc przeciw ks. Markowi Gancarczykowi, redaktorowi naczelnemu „Gościa Niedzielnego” i Archidiecezji Katowickiej. Wyrok zapadnie 5 marca. Przed budynkiem sądu ponad 40 osób manifestowało swoje poparcie dla katolickiego tygodnika skazanego w pierwszej instancji. Pikietę zorganizowało Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej oraz Fundacja Pro- Prawo do Życia. Skandaliczny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 23 września ubiegłego roku wywołał powszechne oburzenie i przyjęty został z konsternacją nawet w środowisku prawniczym.

Przed rozprawą apelacyjną okazało się, że sąd ograniczył jawność rozprawy. Na salę rozpraw weszły tylko osoby, które wcześniej otrzymały akredytacje. Wielu dziennikarzy i publiczność nie została wpuszczona do budynku sądu – informuje portal wiara.pl

Podczas rozprawy sąd apelacyjny przeanalizował wyrok sądu pierwszej instancji, zeznania świadków i uzasadnienie poprzedniego wyroku. Pełnomocnik ks. Gancarczyka Jacek Siński uzasadnił apelację, a reprezentujący Alicję Tysiąc mec. Górski wnosił o jej odrzucenie.

W pikiecie przed budynkiem sądu uczestniczyli obrońcy życia reprezentujący środowiska tradycjonalistyczne oraz organizacje młodzieżowe. Obecny był także przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

Maciej Dzierżawski, prezes fundacji PRO-Prawo do Życia zapewnia, że ta sprawa dotyczy każdego człowieka i dlatego przybył wraz z osobami związanymi z fundacją zamanifestować swoje stanowisko. – Dzisiaj dzieci nienarodzone są pozbawione prawa do życia. To w ich imieniu tu dzisiaj wszyscy jesteśmy – podkreśla.

Także w Warszawie odbyła się manifestacja poparcia dla "Gościa Niedzielnego". – Wyrok Sądu jest próbą cenzurowania prawdy o aborcji – mówią organizatorzy protestu.

23 września Sąd Okręgowy w Katowicach skazał „Gościa Niedzielnego” i Archidiecezję Katowicką w procesie wytoczonym przez Alicję Tysiąc. W myśl wyroku skazani mieli wypłacić powódce odszkodowanie w wysokości 30 tys. złotych i opublikować przeprosiny na łamach tygodnika w imieniu Archidiecezji Katowickiej jako wydawcy i ks. Marka Gancarczyka jako redaktora naczelnego za „bezprawne naruszenie dóbr osobistych” kobiety, "porównanie jej do hitlerowskich zbrodniarzy" oraz „używanie języka nienawiści”, co „spowodowało jej ból i krzywdę”.

"Gość Niedzielny" nie zgodził się z treścią wyroku Sądu Okręgowego i 2 listopada 2009 roku odwołał się do Sądu Apelacyjnego.

„Wyrok sądu (…), uważamy za rażąco niesprawiedliwy” – pisze redakcja w specjalnym oświadczeniu po wyroku sądu pierwszej instancji. „Wyrok został oparty na błędnych ocenach co do treści jednego z felietonów ks. Marka Gancarczyka, jak również co do przedmiotu sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu” – czytamy dalej.

Redakcja także nie zgadza się z twierdzeniem wyroku, że określenie początku ludzkiego życia i co za tym idzie jego prawna ochrona, to sprawa światopoglądu katolickiego. Zgodnie z polskim prawem, życie człowieka jest chronione od momentu poczęcia.

Co więcej, dziwi – jak czytamy w oświadczeniu redakcji – ocena, jaką sąd wydał na temat czytelników „Gościa Niedzielnego”. Zdaniem sądu czytelnicy tygodnika są osobami o ograniczonych możliwościach intelektualnych i skłonnymi do agresji na tle religijnym.

Dla redakcji wyrok oraz jego pisemne uzasadnienie były nie do przyjęcia, gdyż sędzia Ewa Solecka przyznała co prawda dziennikarzom „Gościa” prawo do prezentowania nauczania Kościoła, ale tylko w ściśle określonym kontekście. Jej zdaniem sposób, w jaki robili to publicyści „Gościa”, naruszył dobre imię pani Tysiąc.

„Problem polega na tym, że dla udowodnienia tej tezy sędzina posługuje się fałszywymi przesłankami i w sposób tendencyjny interpretuje nasze teksty. Szczególnie niebezpieczny jest precedens interpretowania nauczania Kościoła jako 'języka nienawiści'” – pisał na łamach „Gościa Niedzielnego” publicysta Bogumił Łoziński.

Wierzymy, że wyrok, od którego się odwołaliśmy zostanie należycie oceniony przez instancję odwoławczą – mówią przedstawiciele redakcji.

Źródło: wiara.pl, PiotrSkarga.pl, KAI
Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.