Sławomir Olejniczak: Potrzeba budzenia sumień jeszcze bardziej aktualna niż przed dwudziestu laty

„Jestem przekonany, że działalność naszego Stowarzyszenia jest dziś bardziej aktualna niż była u jego zarania. Hasło, do którego się odwołujemy – Przebudźmy sumienia Polaków! – i wraz z nim, nawiązanie do postaci naszego patrona Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, właśnie teraz stają się jeszcze ważniejsze i pilniejsze w głoszeniu” – mówi Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Zapraszamy do nowego cyklu wypowiedzi kluczowych postaci związanych z naszym Stowarzyszeniem, w których będziemy diagnozować kondycję współczesnego świata, a także mówić o możliwych odpowiedziach świata chrześcijańskiego na działania rewolucjonistów.

„Nasza misja jako katolików świeckich to też przypominanie tej chrześcijańskiej prawdy, która od dwóch tysięcy lat jest niezmienna. Przypominamy ją w czasach zamętu, beznadziei i także zaniedbań ze strony duchowieństwa, które jest odpowiedzialne za pracę duszpasterską” – mówi prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Wartości takie jak Tradycja, Rodzina, Własność trzeba przypominać w dobie radykalnego porzucenia jakichkolwiek autorytetów i imponderabiliów. Myślenie wychodzące poza ramy doczesności jest też źródłem nadziei, o czym przypomina prezes Sławomir Olejniczak:  -„Chcemy dalej to czynić – przypominać o tym, co najważniejsze. Pomimo naturalistycznego skupienia się na ludzkości, na Ziemi, na doczesności, widzimy w społeczeństwie tęsknotę za tym, co duchowe. Przypominanie przez nasze Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi o sferze nadprzyrodzonej - o tym co jest wieczne i nieprzemijające - zawsze będzie aktualne. Potrzeba ta jest obecnie rosnąca, gdyż widzimy, jak wielu ludzi cierpi i popada w beznadzieję, co często się objawia nawet w formie zaburzeń nerwowych i chorób psychicznych, nie mówiąc już o aktach autoagresji i samobójstw” - dodaje.

 

Źródło: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.


Prezentujemy Państwu drugą część naszego cyklu krótkich rozmów, w których diagnozujemy kondycję współczesnego świata oraz przybliżamy działania publiczne i kampanie, jakie w odpowiedzi na rozmaite kryzysy realizuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Naszym gościem jest Prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak. Tym razem opowiada on o konsekwencjach akcji pt. „Stop Komunii Świętej na rękę!”.
W dniu 23 listopada 2022 r. krakowska Rada Miasta jako pierwsza w Polsce przyjęła uchwałę ustanawiającą tzw. Strefę Czystego Transportu, tym samym wykluczając kilkaset tysięcy mieszkańców, których samochody nie będą spełniać arbitralnych norm emisji spalin. Kuriozów i wątpliwości związanych z tym niebezpiecznym precedensem jest więcej, o czym mówili przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi w czasie debaty nad projektem uchwały.
Oto scenariusz globalnego kryzysu ekonomiczno-społecznego, który pociągnie za sobą kryzys przywództwa politycznego i instytucjonalnego rządów narodowych. To wszystko, w otoczeniu silnych korporacji, stworzy pole do przejęcia gigantycznej władzy przez rząd światowy. Taka katastroficzna wizja przyszłości była jednym z punktów spornych w debacie pt. „Witajcie w nowym lepszym świecie” (prowadzenie: Witold Gadowski), która odbyła się w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Prezentujemy jedną z wypowiedzi mec. Jerzego Kwaśniewskiego (Ordo Iuris) w ramach debaty.
Pełen cykl dla samochodów elektrycznych – od produkcji, przez eksploatację i utylizację – okazuje się bardziej toksyczny dla środowiska niż w przypadku pojazdów spalinowych. Unijni politycy idą jednak w zaparte, budując coraz mniej innowacyjną i coraz bardziej socjalistyczną Europę – to jedna z konkluzji debaty pt. „Kryzys gospodarczy – prawdziwe przyczyny”, która została przeprowadzona 10 listopada w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu wypowiedzi uczestnika debaty – prezydenta Centrum im. Adama Smitha Andrzeja Sadowskiego.
Zachęcamy do wysłuchania wyjątkowego fragmentu debaty pt. „Kościół jako strażnik wolności”, która została przeprowadzona 8 listopada w ramach Tygodnia Życia i Wolności 2022. Poniższy cytat, jak również nagranie wideo, to zapis wypowiedzi red. Pawła Lisickiego – szefa redakcji „Do Rzeczy” i stałego współpracownika mediów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.