Synowska prośba do nieznanego jeszcze Papieża

2005-04-14

Teraz, gdy już zakończyły się uroczystości pogrzebowe Jego Świątobliwości Jana Pawła II, po dniach tak dobitnie manifestowanego żalu i bólu, świat katolicki wchodzi w okres refleksji, modlitwy i nadziei, w oczekiwaniu na nowe Konklawe.

Tłumy, które w tych dniach, bez niczyjego wezwania, gromadziły się w Wiecznym Mieście, aby wyrazić swój szacunek i synowską ufność do Tronu św. Piotra, sprawiły, że w oczach świata rozbłysła nadprzyrodzona nieśmiertelność Świętego Kościoła Katolickiego. Obecność tych milionów wiernych, którzy uznają w Papieżach postaci o kluczowym znaczeniu dla kreślenia losów świata, stanowi triumf Papiestwa.

Wierni ci, podobnie jak wiele milionów na całym świecie, oczekują teraz, aby poznać Tego, kto zostanie wybrany nowym następcą Św. Piotra. To naturalne, że wysuwane są domysły, wyrażane są nadzieje, pragnienia a także, w dzisiejszych pełnych zamętu czasach, niepokoje i obawy.

Zanim jeszcze poznamy nazwisko nowego Papieża, niżej podpisane stowarzyszenia pragną przedłożyć mu następującą prośbę.

Waga tego, o co prosimy wykracza poza osobiste cechy charakteru nowo wybranego, jego narodowość, jego obecną pozycję w Kościele. Dla wysłuchania naszej prośby, wystarczy, aby był on po prostu Papieżem, dlatego też czujemy się uprawnieni złożyć ją na ręce nieznanego jeszcze następcy św. Piotra.

*   *   *

Czcigodny Ojcze Święty,

Mimo, że nie znamy jeszcze imienia Waszej Świątobliwości, pragniemy już teraz złożyć hołd z naszej wierności tronowi Piotrowemu i ofiarować Tobie, Ojcze Święty, nasze modlitwy, aby Boża Opatrzność towarzyszyła Ci w tym tak wzniosłym zadaniu doprowadzenia Okrętu Kościoła do portu.

Natchnieni i zainspirowani życiem i myślą Plinia Correi de Oliveira - żarliwego katolika, niezmordowanego bojownika, niezawodnego obrońcy praw Papiestwa i Świętego Kościoła - my, katolicy świeccy, którzy poświęciliśmy większość naszego życia (niektórzy od ponad pięciu dziesięcioleci) odbudowie cywilizacji chrześcijańskiej, a w szczególności obronie jej fundamentalnych wartości: Tradycji, Rodziny i Własności, przedkładamy Twojej uwadze kilka przemyśleń, które wydają nam się naglące, mając pewność, że Wasza Świątobliwość zechce przychylnie przyjąć tę skromną manifestację sensus fidelium.

1. Głęboka transformacja panoramy psychologicznej świata

Minęło już prawie dwadzieścia siedem lat od konklawe, które dokonało wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II. W ciągu tego ćwierćwiecza miały miejsce wydarzenia o historycznym wymiarze a towarzyszyła im głęboka transformacja panoramy psychologicznej świata.

a) Beztroski optymizm a zagrożenie komunizmem

W owych dniach 1978 r. tlił się jeszcze płomień optymistycznego zachwytu nad nieograniczonym postępem, który cechował zwłaszcza okres bezpośrednio po II wojnie światowej.

W środowiskach katolickich można jeszcze było odnaleźć iskierki tego urzeczenia, radosnego i nieco lekkomyślnego, z jakim liczni ojcowie Soboru skłonni byli do otwarcia Kościoła na nowoczesny świat.
Pomimo wielokrotnie składanych obietnic, licznych opinii prawników i ponad 36 tysięcy podpisów pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego, rząd nie podjął decyzji o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej, promującej niebezpieczną ideologię gender. Konwencję może jednak obalić Trybunał Konstytucyjny. Wystartowała właśnie zbiórka podpisów pod apelem do posłów na Sejm RP o zaskarżenie traktatu do Trybunału.
W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Dlatego też zachęcamy do wspólnej modlitwy Różańcowej w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków w wielu polskich miastach. Poniżej prezentujemy daty i miejsca, gdzie w najbliższych tygodniach odbędą się publiczne Różańce.
Klub Polonia Christiana zaprasza na kolejne pasjonujące spotkania w polskich miastach. W tym miesiącu będziemy gościć wielu znakomitych prelegentów m.in.: ks. prof. Tadeusza Guza, dr Aldonę Ciborowską czy mec. Jerzego Kwaśniewskiego.
Zapraszamy do lektury życzeń z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kierowanych do Państwa przez Prezesa Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi - Sławomira Olejniczaka.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej najnowszej akcji Twoja róża u św. Rity z Cascii. Chcąc podziękować św. Ricie za opiekę nad nami, pragniemy, aby każdy czciciel orędowniczki w sprawach trudnych i beznadziejnych mógł ofiarować jej swoją prawdziwą czerwoną różę. Aby poznać szczegóły tej inicjatywy, a następnie do niej dołączyć, wystarczy kliknąć w ten link.