Tarcza Serca Jezusowego

lipiec 2015
Tarcza Serca Jezusowego

Tarcza Serca Jezusowego

Instytut nie ustaje w propagowaniu kultu Serca Jezusowego i po 10 latach zdecydował się wznowić kampanię, w wyniku której do 315 tysięcy odbiorców trafiła przesyłka zawierająca Tarczę - unikalne sakramentalium, broszurę przybliżającą dzieje kultu oraz Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa według św. Małgorzaty Marii Alacoque. Podpisane akty trafiły do sanktuarium w Paray-le-Monial.

 

Instytut im. Ks. Piotra Skargi prowadził akcję związaną z propagowaniem czci do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do polskich rodzin trafiła broszura zawierająca historię kultu, modlitwy i pieśni do Najświętszego Serca oraz Tarczę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Noszenie Tarczy Najświętszego Serca Pana Jezusa jest starą pobożną praktyką, którą pobłogosławił sam Ojciec Święty bł. Pius IX.

 

Najświętsze Serce Pana Jezusa zaczęło bić i promieniować miłością ludzką i Boską w chwili, gdy Maryja Dziewica powiedziała do Archanioła Gabriela: Niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy też Niepokalane Serce Maryi stało się żywą świątynią, w której nieustannie składana jest cześć Boskiemu Sercu.

 

We wspaniałej historii Kościoła nie zabrakło świętych, którzy naśladując Maryję odznaczyli się szczególnym nabożeństwem do Boskiego Serca. W złotych wiekach chrześcijaństwa należeli do nich: św. Bernard z Clairvaux, św. Piotr Damiani, św. Anzelm, św. Franciszek z Asyżu, św. Ludgarda, św. Antoni z Padwy, św. Bonawentura, św. Katarzyna ze Sieny, bł. Henryk Suzo, św. Mechtylda i bł. Aniela z Foligno.

 

Jednak ze względu na szczególne posłannictwo, jakie zostało dane przez Pana Jezusa w XVII wieku francuskiej zakonnicy, to właśnie św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690) należy do najbardziej znanych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez nią po raz pierwszy Pan Jezus zapragnął ukazać światu Swoje Serce, objawiając się jej w klasztorze Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny we francuskiej miejscowości Paray-le-Monial, żądając publicznej czci i obiecując szczególne łaski dla dusz oddanych Bożemu Sercu.

 

Instytut dotychczas rozesłał 753 tysiące tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ramach propagowania kultu Bożego Serca rozpowszechniany był także duży wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa w ilości 607 500 sztuk, broszura, a także książka Guido Vignellego „W nim złożyć wszelką nadzieję”. W wyniku tych kampanii 83 480 Polaków ofiarowało się Bożemu Sercu, a potwierdzenia odmówienia przez nich Aktu zostały złożone w sanktuarium w Paray-le-Monial.