W austriackiej kartuzji...

2004-08-20
W austriackiej kartuzji...

Na początku sierpnia po raz trzeci odbył się organizowany przez austriackie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) Letni Uniwersytet męskiej młodzieży katolickiej z całego świata. Do miejscowości Gaming położonej 40 km od sanktuarium w Mariazell przybyło około stu młodych katolików, aby wspólnie zastanawiać się nad przyczynami kryzysu współczesnego świata i przyszłością cywilizacji chrześcijańskiej. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: "Dlaczego musimy odbudować cywilizację chrześcijańską? Rozwiązanie dla świata pogrążonego kryzysie.

Uczestnicy spotkania, odbywającego się w dawnym klasztorze Kartuzów, przybyli z Włoch, USA, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Austrii, Brazylii, Argentyny, Rumunii, Ukrainy i Polski. Polska grypa była najliczniejszą i składała się z 20 uczestników (członkowie Ruchu Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym, Sekcji Rycerskiej Lepanto oraz SKCH im. Ks. P. Skargi).

Gościem specjalnym po raz kolejny już był JE Ks. Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap., który każdego dnia służył swoją posługą duszpasterską przy ołtarzu i w konfesjonale. Ksiądz biskup przypominał w swoich kazaniach o konieczności pełnego zaangażowania katolików w obronę cywilizacji chrześcijańskiej i wskazywał zagrożenia. Przypomniał, że założyciel TFP prof. Plinio Correa de Oliveira poświęcił swoje życie walce w obronie Świętego Kościoła Katolickiego i cywilizacji chrześcijańskiej, zaś całą ufność w zwycięstwo pokładał na wzór św. Ludwika Marii Grignion de Montfort w Maryi. Jej też, poświęcił się całkowicie jako niewolnik za wskazaniami św. Ludwika.

Szczególnymi gośćmi uniwersytetu byli również: książę Bertrand de Orlean e Braganca z Brazylii i książę Paul Oldenburg z Niemiec. - Cywilizacja Chrześcijańska jest naszym ideałem. Podążamy do zdobycia tego ideału, z odwagą, wytrwałością, śmiałością, aby stawić czoła i zwyciężyć wszystkie przeszkody, przeciwko którym Krzyżowcy maszerowali ku Jeruzalem. Skoro nasi przodkowie umieli umierać, aby odzyskać grób Chrystusa, jak możemy nie chcieć my, dzieci Kościoła walczyć i umierać jak oni dla odbudowania czegoś, co znaczy nieskończenie więcej niż najcenniejszy grób Zbawiciela, to znaczy Jego królowanie nad duszami i społecznościami, które On stworzył i ocalił, aby kochały Go wiecznie(...) Ktoś mógłby zapytać: gdzie są nasze kina, nasze radia, nasze dzienniki, nasze organizacje? Gdzie są nasze banki, nasze skarby, nasze bogactwa potrzebne do zwycięstwa? Pytanie jest prostoduszne. Nasze zwycięstwo wypływa zasadniczo i przede wszystkim z Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Banki, radia, kina, organizacje, wszystko to jest wspaniałe i mamy obowiązek ich użytkowania dla rozpowszechniania Królestwa Bożego. Ale żadna z tych rzeczy nie jest niezbędna. Innymi słowy, gdyby sprawa katolicka nie liczyła na te środki, nie przez nasze zaniedbanie i brak naszej hojności, ale bez naszej winy, Boski Zbawiciel uczyniłby wszystko, co konieczne, abyśmy wygrali i bez tego. Przykładem są pierwsze wieki Kościoła: czyż Kościół nie zwyciężył pomimo, że wszystkie siły na ziemi zjednoczyły się przeciw Niemu? (...)

Oprócz Naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy Najłagodniejszą Pośredniczkę, która nie jest sędzią ale adwokatką, która ma w stosunku do nas niezmierzone zapasy litości, czułości, całą pobłażliwość najbardziej doskonałej z matek. Z oczami skierowanymi na Maryję, zjednoczeni w Niej, za Jej pośrednictwem, błagajmy o jedyną łaskę, która naprawdę się liczy: Królestwo Boże w nas i wokół nas. Cała reszta będzie nam dana w nadmiarze - mówił do przybyłych książę Bertrand de Orlean e Bragança.

Na temat wyzwolenia Austrii od radzieckiego komunizmu przez Pokutną Krucjatę Różańcową zorganizowaną przez franciszkanina o. Petrusa Pavlička mówił austriacki kapłan ks. Marc Hausmann. - Na przykładzie wyzwolenia Austrii od komunizmu w 1955 uwidacznia się ogólna strategia Matki Bożej w Jej walce z rewolucją. Pod pojęciem rewolucja rozumiem stopniowe i systematyczne niszczenie społeczeństwa katolickiego, które rozpoczęło się w 1517 roku protestancką rewoltą Lutra, w wolnomularstwie w 1717 roku przybrało charakter pogański, a po rewolucji komunistycznej w 1917 stało się organizacją polityczno-państwową - wyjaśniał ks. Hausman w trakcie wykładu.

Podczas prezentacji działań na polu obrony zasad katolickich na świecie, obok pokazu dokonań członków TFP w USA, uczestniczący w Uniwersytecie Letnim członkowie Krucjaty Młodzi w Życiu Publicznym przedstawili m.in. ostatnią akcję Stowarzyszenia im. Ks. P. Skargi przeciwko promocji i legalizacji związków homoseksualnych. Uczestnicy spotkania gromkimi brawami nagrodzili polską prezentację, która pokazała, że przy odpowiedniej determinacji można powstrzymać lewackie pomysły.

- Popatrzcie na sztandar TFP. Jest na nim napis, który odnosi się do Matki Najświętszej: «Ipsa conteret» Ona zmiażdży!... Ona zmiażdży!... Ona zmiażdży głowę szatana! - powtarzał do zgromadzonych na koniec Letniego Uniwersytetu JE Ks. Bp Juan Rodolfo Laise. Przypomniał, że w Fatimie Matka Bożą sama zapowiedziała swoje zwycięstwa na tym świecie, kiedy po opisie kar dla grzeszników dodała: "W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje".

Trzeci Letni Uniwersytet zakończył się uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez księdza biskupa w asyście kapłana, diakonów i kleryków. Po Mszy Świętej miała miejsce wspólna uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy otrzymali w darze różańce. - Pamiętajcie, że szkaplerz jest naszą tarczą (szatą Matki Bożej), a różaniec naszą najskuteczniejszą bronią. Odmawiajcie go codziennie - mówił książę Bertrand.

Poniżej prezentujemy bogaty materiał zdjęciowy.
Na kompromitujący pomysł władz Krakowa likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi zareagowali Polacy z Wileńszczyzny. W oświadczeniu Wspólnoty Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie czytamy: Jako mieszkańcy Wileńszczyzny pamiętamy o zasługach księdza Piotra Skargi, który był pierwszym rektorem Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego Towarzystwa Jezusowego. Nasza Wspólnota Miłosierdzia Bożego uważa, że dorobek życia księdza Piotra Skargi zasługuje na największy szacunek i pielęgnowanie pamięci o Nim, a nie likwidację miejsc upamiętniających tę wybitną w dziejach narodu polskiego postać.
Trwa akcja zbierania podpisów pod petycją w obronie obecności pomnika Ks. Piotra Skargi przy Drodze Królewskiej w centrum Krakowa. Społeczny ruch przeciwstawienia się środowiskom wrogim patriotyzmowi, polskiej tradycji i wierze zyskuje poparcie kolejnych organizacji i osób. Pamiętajmy, że obojętność na lewackie ataki na historię Polski tylko ośmiela neorewolucjonistów nad Wisłą, zapatrzonych na ideowych pobratymców na Zachodzie.
Sekty, budują swoją bazę społeczną i materialną często żerują na nieszczęściach ludzkich, dając swoim członkom złudne uczucie opieki, w zamian żądając całkowitego poświęcenia się na rzecz sekciarskiego ugrupowania. „Dlaczego i jak sekty zmieniają ludzi?” – to temat spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie w czwartek 27 stycznia. Gościem Klubu będzie prof. Robert T. Ptaszek – doktor habilitowany nauk humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Pierwsze tegoroczne spotkanie w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w piątek 21 stycznia w Opolu. Jego temat – „Utopie, dystopie, teorie spiskowe” – pobudza wyobraźnię i inspiruje do zadawania sobie pytań na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, wiodących czasami do abstrakcyjnych i nienormalnych sytuacji.
Jeśli są takie miejsca, w których pamięć o Piotrze Skardze powinna być szczególnie kultywowana, to jest to właśnie Kraków oraz Wilno. Rezygnacja z tego pomnika lub jego przesunięcie w inne miejsce oznaczałyby odwrócenie się władz miejskich od staropolskiej kultury i tradycji, których Kraków powinien być strażnikiem. - pisze dr hab. prof. UJ Zenon Piech w liście poparcia dla akcji petycyjnej "Skarga zostaje", którą prowadzi nasze Stowarzyszenie. Publikujemy dla Państwa ten list w całości.