W radosnym marszu bronimy pięknych wartości. „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”

2023-05-30 00:00:00
W radosnym marszu bronimy pięknych wartości. „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”

Już znamy tę datę! W niedzielę 25 czerwca 2023 r. ulicami Krakowa przejdzie „Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny”. Radosny pochód obrońców rodziny i życia ruszy z Placu Matejki o godzinie 12:00. Hasło tegorocznego marszu brzmi: „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”. Obrona dzieci to zarazem obrona rodziny i zasad, które budują nasz naród od ponad tysiąca lat.

Od lat tradycją krakowskich marszów jest promowanie przesłania, które zwraca uwagę na ważny problem społeczny i moralny. W tym roku mottem przewodnim jest hasło „Polsko! Walcz o swoje dzieci!". Mottem niezwykle istotnym wobec upowszechniania się antykultury wyśmiewającej posiadanie dzieci i burzącej relacje wewnątrz rodzin. Walka o dzieci – o godność tych już narodzonych, jak również i tych, które czekają na swoje przyjście na świat – jest więc dziś wyzwaniem niezwykle aktualnym.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny A.D. 2023, jak również do wspierania dzieła jego organizacji i promocji za pośrednictwem utworzonej w tym celu specjalnej strony:

akcje.piotrskarga.pl/marsz-dla-zycia-krakow

Partnerami „Krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny”, organizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi i wpisanego w coroczną aktywności obrońców życia i rodzin, są w tym roku: Centrum Życia i Rodziny, Młodzież Wszechpolska, Towarzystwo Konserwatywno-Liberalne KoLiber, Fundacja Pro – Prawo Do Życia, a także grupy Żeńskiego i Męskiego Różańca.

 

Bez dzieci nie ma przyszłości…

 

… dla rodzin, dla lokalnych wspólnot i dla całej Ojczyzny. Nie ma perspektyw rozwoju kraju, za to jest pewność zaburzania struktury społecznej i rozkładu życia rodzinnego, niszczonego przez systematyczne działania wrogów cywilizacji chrześcijańskiej. Według zatrważających prognoz Eurostatu, w ciągu najbliższych 78 lat w Polsce ubędzie 8,1 mln mieszkańców – nieco mniej niż dzisiaj liczą państwa takie jak Szwajcaria czy Serbia, ale więcej niż jest obecnie mieszkańców Bułgarii. Eurostat prognozuje, że liczba ludności Polski w 2100 roku spadnie do 29,5 mln (z 37,6 mln w 2022 roku).

To, co dzieje się w Polsce jest częścią regresu demograficznego w wielu krajach europejskich – spadek do 2100 roku ma dotyczyć 15 państw – członków UE, ale w różnym stopniu. Europejski urząd statystyczny przewiduje, że zapaść demograficzna nie opuści krajów bałtyckich – Litwy i Łotwy, które depopulują się obecnie najszybciej; właściwie od odzyskania niepodległości po upadku Związku Sowieckiego.

Polska, niestety, znajduje się w czołówce wyludniających się państw europejskich – spadki rzędu 20-30 proc. przewidywane są dla Polski, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Mniej – ale i tak dość dużo – ubędzie do końca tego wieku obywateli Portugalii, Finlandii, Włoch i Słowacji (od 10 do 20 proc.). Prognozy dla Polski mówią też, że w 2100 roku mediana wieku wyniesie 50,4 lat podczas gdy w ubiegłym roku były to 42 lata. To wyzwanie nie tylko społeczno – gospodarcze, ale także etyczne i moralne. To pytanie także o to, jak zapewnić opiekę i rodzinną atmosferę starszym osobom, zbyt często skazanym na samotność i państwowe instytucje opiekuńcze?

 

Antykultura cywilizacji śmierci

 

W mediach, w nowej „sztuce” i w procesie edukacji zderzają się dzisiaj dwie wizje – świata hedonistycznego, łączącego egoizm z żądzą monetaryzacji ludzkich zachowań oraz świata opartego na wartościach, w którym człowiek jest zdolny do wyrzeczeń dla dobra wspólnego i dla dobra swojego bliźniego. W tym także bliźnich najbliższych – rodziny.

Świat hedonistyczny to droga donikąd, to droga do samotności w wieku senioralnym i do depresji spowodowanej brakiem oparcia w trudnych chwilach, gdy „znajomi z Facebooka” okazują się pozorem wykreowanym przez media społecznościowe, karykaturalnym „ersatzem” rodziny. Nie od dzisiaj wiadomo, że dziecko wyrastające w szczęśliwej i kochającej rodzinie lepiej rozwija się i przygotowuje do dorosłego życia – w tym do pełnienia ról społecznych.

Tymczasem w szkołach i w kampaniach skierowanych przeciwko normalnemu porządkowi społecznemu próbuje się obecnie kształtować młodego człowieka jako osobę przedkładającą środowisko naturalne (przyrodę) ponad życie ludzkie. Ci sami młodzi ludzie potrafią dzisiaj maszerować w „marszach w obronie klimatu” oraz domagać się przyznania nowych praw i benefitów zwierzętom i jednocześnie demonstrować za prawem do zabijania dzieci poczętych. Taka wewnętrzna moralna sprzeczność to przejaw wyjątkowego zamieszania w wartościach, które jest wkładem współczesnych kreatorów w budowanie nowej antynatalistycznej cywilizacji. Ku uciesze szatana, który nienawidzi każdego ludzkiego istnienia.

Dlatego nasza Ojczyzna właśnie teraz tak bardzo potrzebuje zawalczyć o swoje dzieci. Jako Polacy, patrioci, obywatele tego kraju, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy poglądy polityczne, niesiemy tę odpowiedzialność. Hasło tegorocznego „Krakowskiego Marszu dla Życia i Rodziny” – „Polsko! Walcz o swoje dzieci!” – jest więc wezwaniem do działania w obronie życia, rodziny i dzieci na każdym polu – edukacji, moralności, kultury oraz codziennych relacji w społeczeństwie. Tylko powrót do cywilizacji życia jako realnej alternatywy wobec złudzeń świata hedonistycznego może być szansą na przetrwanie Polski i godne w niej życie dla naszych dzieci i wnuków.

 

Nasz obowiązek

 

Dlatego spotkajmy się 25 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w Krakowie na Placu Matejki, skąd wyruszymy w „Krakowskim Marszu dla Życia i Rodziny”. Wołając „Polsko! Walcz o swoje dzieci!” przypomnijmy o konieczności obrony polskiej rodziny, polskich dzieci i tradycyjnych wartości, które pozwoliły nam jako wspólnocie narodowej i religijnej zachować tożsamość oraz stawać w obronie najsłabszych i najbardziej uciśnionych. Tak jak ostatnio stanęliśmy w jednolitym froncie pomocy Ukraińcom, zadziwiając świat otwartością serc i domów.

Bez kręgosłupa moralnego nie osiągnęlibyśmy tak wiele i nie bylibyśmy w stanie dawać przykładu Europie, która zagubiła się w materialistycznej koncepcji zdehumanizowanego świata. Dzień 25 czerwca w Krakowie i Małopolsce będzie okazją do jego wzmocnienia.

Dalsze informacje organizacyjne podamy już niebawem. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej oficjalnej strony piotrskarga.pl, jak również do korzystania ze stron społecznościowych: SKCh im. Ks. Piotra Skargi oraz krakowskiego Marszu Dla Życia i Rodziny, gdzie będziemy pisać więcej o tegorocznej edycji Marszu.


Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.