Walcząc z Goliatem dawidową procą

2005-08-19
Walcząc z Goliatem dawidową procą

Już po raz czwarty w pokartuzjańskiej pustelni, w austriackim Gaming odbył się Letni Uniwersytet zorganizowany przez Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) z całego świata. Po raz kolejny z uczestnikami kongresu była cudowna, peregrynująca figura Matki Bożej Fatimskiej, która w 1972 roku w Nowym Orleanie w USA, cudownie wylała łzy.

W tym roku tematem konferencji była: Plaga Rewolucji Kulturalnej - Kontrrewolucyjna Odpowiedź. Jak zawsze, swoją opieką duszpasterską wszystkich uczestników otaczał Jego Ekscelencja Ks. Bp Juan Rodolfo Laise OFM Cap, który niestrudzenie i z wielkim zapałem odprawiał Msze Święte, nakładał szkaplerze karmelitańskie, spowiadał i głosił płomienne kazania. Gośćmi specjalnymi tej konferencji byli również: Jego Cesarska i Królewska Wysokość Książę Louis Orléans-Braganza, spadkobierca tronu Brazylii, Ks. prałat Giles Wach, Przełożony Generalny kapłańskiego Instytutu Chrystusa Króla z Griciliano we Włoszech, J.W. Książe Paul Wladimir von Oldenburg z Niemiec i ks. Marc Hausmann z Austrii, który w codziennej posłudze duszpasterskiej wspierał księdza biskupa.

Delegacje uczestniczące w konferencji przyjechały z 12 krajów: Austrii, Australii, Argentyny, Białorusi, Brazylii, Chile, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, USA i Włoch. W tym roku po raz pierwszy wraz z Polakami w Letnim Uniwersytecie udział wzięła grupa naszych przyjaciół z Białorusi związanych z Ligą Monarchistyczną Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej przez Ks. Bpa. Laise na rozpoczęcie Letniego Uniwersytetu, kazanie wygłosił ks. prałat Wach, który mówił m.in.: Dzisiaj Rewolucja jest u swego szczytu. Szatan cieszy się i wydaje się triumfować. Jan Paweł II mówił jednak: "Nie lękajcie się!" Pamiętajmy jaka jest Boża pedagogika: Bóg działa najpierw we wnętrzu człowieka. Kiedy człowiek się nawraca w swoim wnętrzu, skutkiem tego staje się odrodzenie wszystkich instytucji: rodziny, szkół, szpitali i struktur politycznych. Tak stało się w średniowieczu. Wszystko dzięki temu, że kiedyś nawróciło się dwunastu apostołów. Wszystko zaczyna się od przyjęcia krzyża we wnętrzu człowieka i skutki tego są dla całego otoczenia. Tylko łaska i pokuta, aby zmienić sytuację w jakiej znalazł się dzisiaj świat.

W trakcie wykładów jeden z prelegentów Guido Vignelli z Włoch mówił na temat obecnego zniszczenia państwa i konsekwencji wynikających z tego dla społeczeństwa - Wiadomo, że Rewolucja pragnie doprowadzić do powszechnej anarchii. Może to jednak uczynić na dwa sposoby. Pierwszy z nich, prosty i szybki, ale przy tym ryzykowny, polega na obaleniu wszelkich form porządku i władzy. Drugi sposób, złożony i wymagający czasu, lecz pewniejszy, polega na połączeniu wszystkich tych form w jedną, która je wchłonie i unicestwi; kiedy już powstanie taka globalna, skoncentrowana struktura, wystarczy uderzyć w jej serce, aby otworzyć drzwi anarchii(...)Aby osiągnąć swój ostateczny cel, anarchię, Rewolucja musi więc zdecydować się na nowy, zasadniczy "skok jakościowy", w nadziei, że uda jej się zrealizować ten "cud", który rozwiąże zagadkę historii i doprowadzi do stworzenia "nowego świata", "królestwa wolności", czy też "spełnionej demokracji", gdzie "lud bogów", doskonale wolnych, równych, samodzielnych i samowystarczalnych, nie będzie potrzebował żadnych rządów.

"Rewolucja w zwyczajach i homoseksualne natarcie: Czy nowe prześladowanie wiary? Jak reagować?" - to tytuł prelekcji wygłoszonej przez Mathiasa von Gersdorfa z Niemiec. - Ruch 68 roku był przede wszystkim ruchem kontestującym, tzn. prawie nigdy nie był za czymś, ale przeciw obowiązującym strukturom, które postrzegano jako despotyczne. Najważniejszą z tych struktur i instytucji była rodzina mieszczańska(...)Kentler zauważył, że rewolucja seksualna ma doprowadzić do paradygmatycznej zmiany ludzkości i jej kultury. Seksualny libertynizm ma zrewolucjonizować wszystkie obszary życia, i zgodnie z Marksem i Marcuse, zbudować "nowe" społeczeństwo z "nowym" człowiekiem: "Domaganie się swobody seksualnej jest wyrazem sumienia, które żąda zmiany kultury, norm, stosunków władzy, po to by zmniejszyć dyskryminację i cierpienie człowieka. Dla ideologów ruchu 68 roku człowiek jest niewolnikiem struktur, które arbitralnie narzuciły mu kryteria, wartości i normy(...)W minionym roku wielu polityków niemieckich domagało się wprowadzenia w szkołach przedmiotu "Wiedza o homoseksualizmie". Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, nie będzie można w ogóle spodziewać się, że obraz homoseksualizmu przekazywany będzie z chrześcijańskiego punktu widzenia, choćby obok innych poglądów, lecz prawdopodobnie homoseksualizm ukazywano by w pozytywnym świetle, co najmniej jako coś normalnego - mówił o sytuacji w Niemczech Mathias von Gersdorf.

Na temat internetu mówił John Horvat z USA w prelekcji pt: Dwa modele na przyszłość - społeczeństwo cybernetyczne czy chrześcijańskie? O sytuacji Kościoła w starciu z Rewolucją mówił Julio Loredo z Włoch, który przypomniał m.in. smutną ocenę sytuacji jaką wyrażali w ostatnich czasach papieże od św. Piusa X, przez Pawła VI i Jana Pawła II do Benedykta XVI.

Benoit Bemelmans z Francji w swoim wykładzie mówił o "Byciu kontrrewolucjonistą w dzisiejszych czasach, czyli: Jak trafić Golita dawidowym kamieniem?".

Pod koniec sześciodniowej konferencji delegacje z USA, Polski i Brazylii przedstawiły przykłady skutecznego działania w swoich krajach. Polska delegacja Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi relacjonowała przebieg kampanii "W obronie małżeństwa i rodziny" - przeciwko legalizacji związków homoseksualnych oraz organizowaniu parad homoseksualnych w naszym kraju.

Uniwersytet zakończony został uroczystą Mszą Świętą odprawioną przez JE Ks. Bpa. Laise, który w homilii podkreślał - Podziękujmy Bogu za ten Kongres oraz otrzymane łaski. Oby łaski, które tu otrzymaliśmy towarzyszyły nam w całym życiu. We wszystkich trudnych momentach pamiętajmy, że krzyż jest znakiem Boga. Krzyż prowadzi do zmartwychwstania. Musimy być tak pewni zwycięstwa, jak pewny był prof. Plinio Correa de Oliveira. Choć szatan jest jak ryczący lew, który szuka okazji, aby nas pożreć. Pokusa musi nas spotykać, ale też triumf jest pewny. Kontrrewolucja musi zacząć się od naszego serca. Na jednym z kongresów Dr Plino mówił na zakończenie: "Wracacie do waszych krajów i moje zaniepokojone serce pyta, czy wytrwacie?" Aby wytrwać jest jeden sposób: poświęcenie się Matce Najświętszej na wzór św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. "Ipsa conteret" - Ona zmiażdży głowę węża. Przez Maryję do Królestwa Chrystusa - mówił JE Ks. Bp Rodolfo Laise.

Podczas kolacji w ostatnim dniu kongresu przedstawiciele wszystkich delegacji, biorących udział w spotkaniu, dziękowały organizatorom Gaming 2005 za możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Ogromne wrażenie na wszystkich wywarło podziękowanie przedstawiciela Białorusi, który poruszył też w szczególny sposób serca Polaków, wspominając Rzeczpospolitą Obojga Narodów i wspaniałą, wspólną katolicką historię Korony i Wielkiego Księstwa. Kolacja zamknęła sześciodniowe spotkania młodych katolików z całego świata.
Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.