Warszawa i Gdynia: W klubach „Polonia Christiana” o Ks. Henryku Gulbinowiczu

2021-11-14
Warszawa i Gdynia: W klubach „Polonia Christiana” o Ks. Henryku Gulbinowiczu

„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).

 

- Przytoczone wyżej fakty i oceny uzupełnia niniejsza edycja źródłowa, która przybliża trwający od końca 1969 do października 1985 r. dialog operacyjny ks. Gulbinowicza z funkcjonariuszami Departamentu IV MSW. Początkowo, w latach 1970–1975, był traktowany przez nich jako kandydat na TW, później – incydentalnie określano go jako kontakt operacyjny i raz jako kontakt poufny. Najczęściej jednak określano rozmowy z nim jako rozmowy operacyjne, rozmowy, czy spotkania – co świadczy o traktowaniu tego kontaktu jako dialogu operacyjnego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ewidencji operacyjnej w latach 1970–1986 ks. Gulbinowicz pozostawał zarejestrowany jako kTW. Wspomniane kontakty nie zostały dotychczas omówione w literaturze przedmiotu, pominięto także fakt uznawania abp. Gulbinowicza przez funkcjonariuszy SB za kontakt operacyjny, stąd potrzeba ich szczegółowego przedstawienia oraz opatrzenia krytycznym aparatem.”

 

Cytowany powyżej tekst to fragment wstępu zapowiadającego publikację pt. Dialog należy kontynuować…”. Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem 1969-1985. Studium przypadku”, wydaną w ramach centralnego projektu badawczego IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Praca o ks. Henryku Gulbinowiczu została napisana przez Rafała Łatkę oraz Filipa Musiała i była wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2020 roku.

 

Rafał Łatka jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Rafał Łatka to główny specjalista i pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Jest również wykładowcą akademickim, zastępcą redaktora naczelnego „Pamięci i Sprawiedliwości” – czasopisma naukowego, poświęconego historii najnowszej wydawanego przez IPN. Wobec tematu spotkań Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie i w Gdyni duże znaczenie ma fakt, że jest koordynatorem Centralnego Projektu Badawczego IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.  

 

Rafał Łatka ma w swoim dorobku wiele publikacji i specjalizuje się w zagadnieniach stosunków Kościoła i państwa w okresie komunizmu. Do publikacji doktora Łatki, odnoszących się do problemu relacji aparatu komunistycznego do Kościoła Katolickiego, należą m.in. takie pozycje, jak: „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski "ludowej". Studia i szkice” (2020), „Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989” (2019) czy „Komuniści i Kościół w Polsce „ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej” (2016).

 

Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że problem relacji Kościoła Katolickiego i władzy komunistycznej w PRL nadal nie jest do końca zbadany. Dlatego warto skorzystać z okazji i porozmawiać z ekspertem w tej dziedzinie, który wiele lat poświęcił na zgłębianie trudnego okresu polskiej historii.

 

Zapraszamy do udziału i zachęcamy do poinformowania znajomych o dwóch spotkaniach pod tytułem „Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL”.

 

W ramach Klubów „Polonia Christiana” z dr. hab. Rafałem Łatką spotkamy się:

- 18 listopada o godz. 18.00 w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/88;

- 19 listopada o godz. 18.00 w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 (wejście od ul. 3 Maja).

 

Organizatorami spotkań są Kluby „Polonia Christiana” oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im, Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Wstęp na spotkania jest wolny!

Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.
W piątek 12 listopada w Krakowie i w Tarnowie oraz w sobotę 13 listopada w Olkuszu odbędą się publiczne modlitwy różańcowe. Ukojenie płynące z tej wyjątkowej modlitwy zagości na ulicach małopolskich miast, dając radość i nadzieję wiernym Kościoła Katolickiego.