XVII Kongres Konserwatywny. Część pierwsza: Kryzys Kościoła jako owoc rewolucji antychrześcijańskiej

Kongres Konserwatywny, tak jak i wiele innych transmisji, nie powstałby bez ofiarności Darczyńców. Serdecznie prosimy o wsparcie dla tych działań: 

piotrskarga.pl/wesprzyj  

 

Przedstawiamy Państwu pełny zapis pierwszego dnia XVII Kongresu Konserwatywnego, który zorganizowaliśmy pod hasłem „Kryzys w Kościele. Źródła, skutki, nadzieja odnowy”. Całe wydarzenie odbyło się w formule online.


W panelu pierwszym, który premierowo wyemitowaliśmy w sobotę 30 stycznia 2021 r., udział wzięli: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, red. Paweł Lisicki oraz red. Krystian Kratiuk. Referaty naszych gości dotykały tematu: Kryzys Kościoła jako owoc rewolucji antychrześcijańskiej.

 

Prowadzący Fundację im. Brata Alberta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski to osoba świetnie znana w mediach katolickich i rozpoznawalna także wśród polskich wiernych. Wielokrotnie nie bał się zabierać głosu w sprawach drażliwych bądź kontrowersyjnych. Swoje wystąpienie na Kongresie podzielił on na kilka części, w każdej z nich wychodząc od zagadnień ogólnych po problemy szczegółowe. Starał się też podsumować poruszane kwestie pewnymi wnioskami.

 

- Mamy dramatyczne załamanie się wśród młodych. Patrzę na księży odchodzących po roku, po dwóch latach czy pięciu. Oni trafili na jakiś kryzys i nagle taki ksiądz się załamuje. Pojawia się wtedy pytanie: jak został on uformowany? (…) Takich problemów wewnętrznych w Kościele polskim jest bardzo wiele, ale tym, co mnie niepokoi kto to ma rozwiązywać. Jak słyszę kolejne komunikaty Episkopatu Polski – ostatni taki bodaj z października 2020 r. – ogromna gama problemów, a w nim: „kolejna rocznica”, „będzie wyniesiony na ołtarze”, znowu jakiś jubileusz, „spotkamy się na 100-lecie jakiejś diecezji” itd., czyli ucieczka od tych bieżących spraw – zwracał uwagę ks. Isakowicz-Zaleski.

 

Redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” w swoim wystąpieniu przedstawił wiele interesujących przykładów z historii chrześcijaństwa i Kościoła. Posłużył się nimi do wskazania, w jaki sposób Kościół Katolicki dotychczas radził sobie z licznymi kryzysami wewnętrznymi. -Źródłem siły dla katolików od XVI wieku, mimo, że wcześniej wydawało się, że jest chaos, rozchwianie i niepewność, stała się przede wszystkim jasno zdefiniowana doktryna. Katolicy mieli przekonanie, że wyraża ona objawioną Prawdę Bożą, co dawało im siłę, aby podejmować walkę o prawa Kościoła oraz o cywilizacyjną czy polityczną rolę chrześcijaństwa. Ale punktem wyjścia było, po pierwsze, ustalenie – w zderzeniu z zakwestionowanymi prawdami wiary – tych sformułowań, a po drugie, potępienie najjaskrawszych błędów przez sobór. Formuła zdecydowanego potępienia była traktowana przez Kościół jako konieczny element pozytywnego przedstawienia prawdy – zauważył red. Paweł Lisicki.

 

Jako trzeci głos zabrał red. Krystian Kratiuk. Nawiązując do rewolucyjnych tez Marcina Lutra oraz do działań rewolucjonistów francuskich, przedstawił elementy łączące te oraz kolejne odległe od siebie na osi historii fale działań otwarcie wymierzonych w Kościół. Zauważył też, iż między kolejnymi etapami Rewolucji rozumianej przez „duże R” upływa coraz mniejszy czas.

 

W wystąpieniu red. Kratiuka nie zabrakło także analizy najnowszych trendów forsowanych przez skrajną lewicę i promowanych przez media głównego nurtu. – Czymże jest genderyzm, jeśli nie zaprzeczeniem pierwszych słów z Księgi Rodzaju: „kobietą i mężczyzną stworzył ich”? Czym innym jest mówienie o tzw. małżeństwach homoseksualnych, jeśli nie zaprzeczeniem tego, co Pan Bóg w Księdze Rodzaju powiedział odnośnie tego, jak się mają związki między ludźmi tworzyć? Czym innym jest cała rewolucja pseudoekologiczna, która rozgrywa się na naszych oczach i stanowi zaprzeczenie tego, że człowiek tutaj na Ziemi jest koroną stworzenia i ma czynić sobie ją poddaną? – pytał retorycznie szef portalu PCh24.pl.


To tylko wybrane cytaty z wystąpień podczas pierwszego dnia Kongresu. Serdecznie polecamy Państwu obejrzenie bądź wysłuchanie całości nagrania, które bezpłatnie udostępniliśmy.

 

 

PiotrSkarga.pl

Czy księża i biskupi wierzą w istnienie szatana? – na to pytanie stara się odpowiedzieć Jan Franczak w programie BookTube, na kanale PCh24TV. Dla ludzi wierzących istnienie zła, także zła osobowego to prawda płynąca wprost z Ewangelii i ostrzeżenie przed lekceważeniem inteligencji zła osobowego, walczącego o ludzkie dusze.
W programie „Czas Maryi” Valdis Grinsteins, publicysta katolicki i podróżnik, który był gościem red. Łukasza Karpiela, wyjaśniał istotę objawienia się Matki Bożej Aztekowi o imieniu Jaun Diego na wzgórzu Tepeyac w 1531 roku. Od 1999 „Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe” czczona jest jako Patronka obu Ameryk, a wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe w Kościele Katolickim przypada 12 grudnia.
W niedzielę 6 lutego po Mszy Św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi odprawiona została modlitwa różańcowa pod pomnikiem Kaznodziei Narodu. Podczas spotkania na placu Św. Marii Magdaleny apelowano do władz Krakowa o porzucenie planu likwidacji pomnika oraz o pozostawienie pomnika w miejscu, w którym stoi on obecnie.
Reakcją środowisk patriotycznych na skandaliczną próbę usunięcia pomnika ks. Skargi z przestrzeni publicznej jest powołanie Społecznego Komitetu Obrony Pomnika Księdza Piotra Skargi, który zaprasza na najbliższą niedzielę 6 lutego do Krakowa na Mszę Św. w intencji beatyfikacji ks. Piotra Skargi. Spotykamy się o godz. 12:30 w Kościele pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Po nabożeństwie publiczny Różaniec za Ojczyznę pod pomnikiem tego zasłużonego dla Polski duchownego.
Polska należy do najszybciej ateizujących się społeczeństw. Czy Kościół ma drogę wyjścia z tego kryzysu? Zobacz dyskusję w PCh24TV z udziałem Pawła Lisickiego i Grzegorza Górnego. Program prowadzi redaktor naczelny PCh24.pl i PCh24TV Krystian Kratiuk