Znaczenie Rodziny dla Cywilizacji Chrześcijańskiej

2005-10-17 00:00:00
Znaczenie Rodziny dla Cywilizacji Chrześcijańskiej

Pod takim hasłem 15 października w Krakowie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zorganizowało II Kongres Konserwatywny. - Właśnie małżeństwo zostało ustanowione przez Boga jako przymierze mężczyzny i kobiety polegające na bezinteresownym darze siebie samego - mówił w swoim wykładzie jeden z prelegentów - ks. prof. Jerzy Bajda. Podczas spotkania zaprezentowana została najnowsza publikacja z serii Biblioteki Kontrrewolucji - książka ks. Henri Delassus'a pt. "Duch rodzinny".

Na spotkanie dotyczące rodziny, w którym udział wzięło ponad sto osób, przybyło sześciu prelegentów: dwóch z Francji, jeden z Niemiec i trzech z Polski. Kongres rozpoczął swoim wykładem zatytułowanym "Chrześcijańska rodzina przekazicielem wiary i dobrych obyczajów" ks. prof. Jerzy Bajda. - Odniesienie do daru życia jest wpisane w samą istotę miłości małżeńskiej, dlatego jakikolwiek gest świadomego odrzucenia daru życia (w jakiejkolwiek formie), musi być rozumiany jako zdrada popełniona przez małżonków wobec siebie nawzajem, wobec Boga i wobec ludzkości. Wynika to z niepodzielności i nierozerwalności symbolu, którym są małżonkowie jako "jedno ciało". Rozbicie tego symbolu i rozdzielenie jego znaczeń stanowi tragedię i koniec ludzkości(...) Zjawisko to burzy same podstawy kultury i kładzie się cieniem śmierci na przyszłych dziejach społeczeństwa - mówił podczas swojego wykładu ks. prof. Jerzy Bajda.

W imieniu nieobecnego na Kongresie księcia Ludwika Orleans e Bragança wystąpił Nelson Fragelli, prezes Droit de Naitre z Francji, który mówił na temat "Roli rodziny panującej w życiu społeczeństwa". Przypomniał on m.in., że hierarchia jest wpisana w porządek stworzenia i musi ona istnieć tak w rodzinie, jak i w społeczeństwie. Hierarchiczny porządek w sposób naturalny wskazuje drogę do doskonałości tak w społecznej organizacji, jak i w zmierzaniu do świętości. W tym kontekście prelegent przypomniał o zadaniach i powołaniu elit w cywilizacji chrześcijańskiej, w nawiązaniu do książki prof. Plinia Correi de Oliveira "Szlachta i analogiczne elity w przemówieniach Piusa XII".

Mathias von Gersdorff z Niemiec, prezes Deutsche Vereinigung für eine Christliche Kultur w swoim wykładzie "Rewolucja obyczajowa a kryzys rodziny", wskazując na tragiczne skutki rewolucji seksualnej 1968 roku i jej ideowe powiązania z komunizmem, przedstawił przerażające statystyki, które pokazują stan degradacji moralnej, w jakiej znalazły się rodziny w Niemczech.

Po przerwie wystąpił Jean Goyard, przedstawiciel francuskiego Stowarzyszenia Obrony, Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), który opowiadał o "Chrześcijańskich tradycjach rodzin francuskich". W dawnym francuskim stylu, prelegent barwnie mówił o Francji sprzed barbarzyńskiej rewolucji oraz, o tym co z jej dawnej katolickiej tradycji jeszcze ocalało. Przypomniał w poruszający sposób wszystkie zalety i cnoty, za które niegdyś ceniona była "pierwsza córa Kościoła" i jakiego rodzaju barbarzyństwem było pozbawienie jej dawnego splendoru przez rewolucję francuską.

Dopełnieniem wystąpienia gościa z Francji, była prelekcja Ewy Polak-Pałkiewicz, znanej polskiej publicystki katolickiej, autorki wstępu do polskiego wydania książki ks. Henri Dalassus'a "Duch rodzinny". W swoim wykładzie "Kulturowa i społeczna rola rodzin ziemiańskich w Polsce" nakreśliła obraz dawnej katolickiej Polski, w której dwór był ostoją dla Kościoła, polskości i kultury. Podając liczne, wspaniałe przykłady heroiczności cnót polskiej szlachty, wskazała na potężne spustoszenie jakiego dokonał komunizm, usuwając z polskiego krajobrazu społecznego i kulturowego dwory i ich mieszkańców. Ewa Polak-Pałkiewicz opowiadała o tragicznych losach członków rodzin szlacheckich pozbawionych domów i skazanych na łagry i banicję.

Na zakończenie tej części Kongresu o działaniach w obronie małżeństwa i rodziny, jakie w ciągu ostatniego roku podejmowało SKCh im. Ks. Piotra Skargi, mówił prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak. Przypomniał m.in. batalię jaką SKCh stoczyło przeciwko legalizacji związków homoseksualnych, w tym rekordową liczbę ponad 120 tys. protestów jakie na skutek akcji wpłynęły do marszałka sejmu.

Kongres zakończył się koncertem krakowskiego zespołu muzyki dawnej Camerata Cracovia.

Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie ze współtwórcą i obecnym prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - mecenasem Jerzym Kwaśniewskim. Już w czwartek 7 marca będziemy mówić o zagrożeniach jakie niesie ze sobą federalizacja Unii Europejskiej i nacisk zewnętrznych sił na Polskę. Czy nasze społeczeństwo jest gotowe, by stawić im czoła?
9 października 1977 roku papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela, zmarłego w Wigilię 1898 roku duchownego maronickiego, mnicha i pustelnika, świętego Kościoła Katolickiego, znanego z licznych uzdrowień. Na czterech spotkaniach prowadzonych w obecności relikwii św. Szarbela, o życiu świętego opowie działacz katolicki Jacek Kotula.
Nasz Klub w Jarosławiu, wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Bezpieczna Przyszłość”, organizuje ciekawe wydarzenie! Przywracamy pamięć o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie powraca z kolejnym ciekawym wykładem. Zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Ptaszkiem (KUL), zatytułowane: „Fideizm. Groźne konsekwencje wiary bez rozumu”. Z wybitnym znawcą filozofii, wielokrotnym gościem naszych Klubów i konferencji spotkamy się - w nowej lokalizacji - już w środę 28 lutego.
Nasze środowisko w Szczecinie, po niezwykle udanych zeszłorocznych spotkaniach w ramach „klubowego” cyklu, powraca z nowym zaproszeniem, związanym z pewną nowością wydawniczą na rynku książek katolickich. Szczeciński Klub "Polonia Christiana" zaprasza bowiem na spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem, zatytułowane tak jak jego odkrywcza publikacja: „Arka Noego odnaleziona”.