Nasze kampanie
 
Z działalności Klubów „Polonia Christiana”
 Z działalności Klubów „Polonia Christiana”:

• 15 marca w Stalowej Woli Dariusz Zalewski wygłosił prelekcję pt. Zasady pracy nad charakterem.

• 23 marca w Białymstoku oraz 3 kwietnia w Toruniu odbyły się spotkania z Wojciechem Sumlińskim, autorem książki pt. Z mocy nadziei. Temat spotkań brzmiał: W sieci służb.

• 29 marca w Opolu i 24 kwietnia w Poznaniu gościł prof. Mieczysław Ryba. Tematem spotkań była sprawa kryzysu na Ukrainie.

• 31 marca – we Wrocławiu Grzegorz Braun i Gabriel Maciejewski rozmawiali na temat: Czy historię Polski należy napisać na nowo?

• 28 kwietnia w Skarżysku‑Kamiennej profesorowie Piotr S. Mazur i Mieczysław Ryba wygłosili wykłady na temat antropologicznych oraz kulturowych uwarunkowań ideologii gender. Tytuł konferencji brzmiał: Seks – Gender – Rewolucja.

• W dniach od 5 do 8 maja w Polsce przebywał gość z Niemiec – Mathias von Gersdorff, członek TFP, szef akcji Kinder in Gefahr (Dzieci w niebezpieczeństwie). W ramach Klubu „Polonia Christiana” uczestniczył w spotkaniach poświęconych tematowi zagrożeń ze strony ideologii gender: 5 maja – w Warszawie wraz z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem, 6 maja – w Białymstoku oraz 7 i 8 maja – w Poznaniu i Wrocławiu; na obu prelekcje wygłosił także ks. prof. Tadeusz Guz.

• 10 maja – we Wrocławiu dr Artur Mamcarz‑Plisiecki wygłosił prelekcję pt. Polityka w szponach ideologii, czyli dziedzictwo Oświecenia.

 
Inne spotkania:

• W dniach 5–9 maja na zaproszenie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris gościł w Polsce Nikolas Nikas z USA – ceniony specjalista w dziedzinie prawa i bioetyki, prezes Bioethics Defense Fund. W tym czasie wygłosił szereg wykładów na tematy bioetyczne w kilku miastach Polski.

• 5 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Sekcję Doktorancką Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej, Instytut Ks. Piotra Skargi oraz Krucjatę Młodych konferencja naukowa pt. Kiedy człowiek już żyje, a kiedy jeszcze nie umarł. Gośćmi byli m.in. Nikolas Nikas, Mathias von Gersdorff i prof. dr hab. Jan Talar.