Strony Maryjne
 
Matka Latyczowska
Matka Latyczowska 
Królowa Podola i Wołynia

Matko z Latyczowa dalekiego Podola
z kościoła który wznieśli rycerze
z daniny od każdego końskiego kopyta
historią jak sztandarem okryta
Tułaczko Wygnanko
co w skromnej kaplicy w Lublinie
z nami żyjesz – módl się za nami
Ks.Jan Twardowski
 

Niewielka kaplica Zgromadzenia Sióstr Służek NMP w Lublinie od blisko 70 lat kryje prawdziwy skarb – cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Jest on jednym z tych wizerunków, które z narażeniem życia przed sowietami ratowali Polacy opuszczając Kresy Wschodnie po II wojnie.
 

Historia obrazu sięga roku 1606, kiedy do położonego na Podolu Latyczowa przybyli z Rzymu dominikanie. Przywieźli ze sobą kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej, który podarował im papież Klemens VIII jako błogosławieństwo na pracę misyjną.
 

Z czasem został on umieszczony w ufundowanej przez Potockich pierwszej kamiennej świątyni. Bardzo szybko zasłynął wieloma cudami. W 1648 podczas najazdu Chmielnickiego, chroniąc obraz, dominikanie zabrali go do Lwowa. Do Latyczowa powrócił w 1722 roku. Wzmożony kult Maryi, liczne cuda za Jej przyczyną sprawiły, że już w roku 1778 odbyła się uroczysta koronacja wizerunku. Latyczów stał się głównym sanktuarium na Podolu, jak i również dla ludzi mieszkających na Wołyniu.
 

Po powstaniu listopadowym klasztor w Latyczowie został skasowany przez władze carskie. W czasie I wojny światowej obraz był chroniony przez jakiś czas w Winnicy (Pietniczany), by następnie powrócić do Latyczowa. Nieco później znalazł się w Warszawie. Wreszcie decyzją władz kościelnych w listopadzie 1935 roku został umieszczony w katedrze w Łucku, gdzie cieszył się wielkim kultem. W 1945 roku w obawie przed kradzieżą lub profanacją, cudowny obraz został wywieziony przez siostry ze Zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny do Lublina i umieszczony w ich kaplicy klasztornej.
 

Sanktuarium w Latyczowie, odzyskane przez katolików w 1989 roku, wraca powoli do dawnej świetności utraconej przez lata planowej dewastacji. W 2006 roku podczas jubileuszu 400-lecia przybycia Matki Bożej w to miejsce, episkopat Polski podarował sanktuarium kopię wizerunku Matki Bożej Latyczowskiej pobłogosławioną w Krakowie przez papieża Benedykta XVI. Wspomnienie Matki Bożej Latyczowskiej ustanowił św. Jan Paweł II i obchodzone jest 6 lipca.
 

DMB

Redakcja dziękuje Panu Konstantemu Frączkowi z Lublina za materiały dotyczące obrazu Matki Bożej Latyczowskiej.