20 rocznica śmiertelnego wypadku ś.p. Rafała Serafina

2022-07-13
20 rocznica śmiertelnego wypadku ś.p. Rafała Serafina

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.

 

Nagła śmierć zastała ś.p. Rafała Serafina w drodze między Kamieńcem Podolskim a Lwowem – dwoma miastami wpisanymi w historię polskiej kultury, powiązanymi z ważnymi dla religijności wydarzeniami. 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz złożył przed obrazem Matki Bożej Łaskawej śluby lwowskie, Kamieniec Podolski kojarzymy głównie z oblężenia miasta przez Turków w sierpniu 1672 podczas wojny polsko-tureckiej 1672-76.

To między tymi dwoma miastami latem 2002 roku pielgrzymowała grupa chłopców z działającej przy Stowarzyszeniu Ks. Piotra Skargi Sekcji Rycerskiej Lepanto wraz z Rafałem Serafinem i Arkadiuszem Stelmachem.

 

Do wiernych Kościoła Katolickiego wędrowali furgonetką z figurą Matki Bożej Fatimskiej, odwiedzając parafie katolickie Ukrainy. Dla mieszkańców młodego państwa ukraińskiego, zmęczonego okresem komunistycznym, opowiadania pielgrzymów z Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi o objawieniach Matki Bożej w Fatimie niosły nadzieję na lepsze życie, w zgodzie z tradycją i kulturą europejską. Pozostawiane wśród katolików materiały przywiezione z Polski były niczym ziarno zasiane wśród wiernych spragnionych powrotu do wartości cywilizacji chrześcijańskiej, obecnej od wieków na tamtych ziemiach.

 

Tragiczny wypadek miał miejsce 14 lipca 2002 roku na trasie między Kamieńcem Podolskim a Lwowem. Nasi koledzy dwadzieścia lat temu wyjechali od ks. bpa Jana Olszańskiego, ordynariusza diecezji kamienieckiej, i jechali do katolików we Lwowie. Do wypadku doszło w okolicach Tarnopola. Opatrzności Bożej należy zawdzięczać to, że w tym samym niemal czasie przez prawie niezamieszkane pustkowia przejeżdżał grekokatolicki ksiądz, który udzielił Rafałowi ostatniego namaszczenia.

 

Ś.p. Rafał Serafin był czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel, nosił Szkaplerz Karmelitański, który nałożył mu przed laty zmarły niedawno święty kapłan i nasz przyjaciel o. Eugeniusz Kwiatkowski. Na samochodzie, którym jechali młodzi ludzie Sekcji Rycerskiej Lepanto wraz z Rafałem Serafinem i Arkadiuszem Stelmachem przewożona była figura Matki Bożej Fatimskiej, która uczestniczyła w tym wypadku i ocalała nienaruszona. Ta figura znajduje się dzisiaj w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Augustiańskiej w Krakowie.

 

W swoim krótkim i zbyt wcześnie przerwanym życiu ś.p. Rafał Serafin był gorliwym propagatorem szkaplerza karmelitańskiego, zaangażowanym członkiem SKCh i członkiem wspierającym międzynarodowej organizacji katolickiej Tradycja, Rodzina i Własność.

Nasz Kolega był zafascynowany ideami i funkcjonowaniem zakonów rycerskich z czasów krucjat, był też współzałożycielem i – wraz z Arkadiuszem Stelmachem – szefem Sekcji Rycerskiej Lepanto. Tragiczna wieść o wypadku, który odebrał mu młode życia, poruszyła serca wszystkich, którzy go znali. W ciągu kolejnych dwudziestu lat naszej pracy często przywoływaliśmy Jego postać jako przykład całkowitego poświęcenia się krzewieniu nauki Chrystusa i oddania Bogu oraz bliźnim.

 

W czwartek 14 lipca będziemy ponownie Go wspominać i modlić się za Jego zbawienie, dla którego w krótkim życiu zrobił tak wiele. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą Requiem za duszę ś.p. Rafała Serafina, która zostanie odprawiona w czwartek 14 lipca 2022 roku o godz. 9.00 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie przy ul. Kopernika 19.

Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.