20 rocznica śmiertelnego wypadku ś.p. Rafała Serafina

2022-07-13 00:00:00
20 rocznica śmiertelnego wypadku ś.p. Rafała Serafina

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.

 

Nagła śmierć zastała ś.p. Rafała Serafina w drodze między Kamieńcem Podolskim a Lwowem – dwoma miastami wpisanymi w historię polskiej kultury, powiązanymi z ważnymi dla religijności wydarzeniami. 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz złożył przed obrazem Matki Bożej Łaskawej śluby lwowskie, Kamieniec Podolski kojarzymy głównie z oblężenia miasta przez Turków w sierpniu 1672 podczas wojny polsko-tureckiej 1672-76.

To między tymi dwoma miastami latem 2002 roku pielgrzymowała grupa chłopców z działającej przy Stowarzyszeniu Ks. Piotra Skargi Sekcji Rycerskiej Lepanto wraz z Rafałem Serafinem i Arkadiuszem Stelmachem.

 

Do wiernych Kościoła Katolickiego wędrowali furgonetką z figurą Matki Bożej Fatimskiej, odwiedzając parafie katolickie Ukrainy. Dla mieszkańców młodego państwa ukraińskiego, zmęczonego okresem komunistycznym, opowiadania pielgrzymów z Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi o objawieniach Matki Bożej w Fatimie niosły nadzieję na lepsze życie, w zgodzie z tradycją i kulturą europejską. Pozostawiane wśród katolików materiały przywiezione z Polski były niczym ziarno zasiane wśród wiernych spragnionych powrotu do wartości cywilizacji chrześcijańskiej, obecnej od wieków na tamtych ziemiach.

 

Tragiczny wypadek miał miejsce 14 lipca 2002 roku na trasie między Kamieńcem Podolskim a Lwowem. Nasi koledzy dwadzieścia lat temu wyjechali od ks. bpa Jana Olszańskiego, ordynariusza diecezji kamienieckiej, i jechali do katolików we Lwowie. Do wypadku doszło w okolicach Tarnopola. Opatrzności Bożej należy zawdzięczać to, że w tym samym niemal czasie przez prawie niezamieszkane pustkowia przejeżdżał grekokatolicki ksiądz, który udzielił Rafałowi ostatniego namaszczenia.

 

Ś.p. Rafał Serafin był czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel, nosił Szkaplerz Karmelitański, który nałożył mu przed laty zmarły niedawno święty kapłan i nasz przyjaciel o. Eugeniusz Kwiatkowski. Na samochodzie, którym jechali młodzi ludzie Sekcji Rycerskiej Lepanto wraz z Rafałem Serafinem i Arkadiuszem Stelmachem przewożona była figura Matki Bożej Fatimskiej, która uczestniczyła w tym wypadku i ocalała nienaruszona. Ta figura znajduje się dzisiaj w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy ul. Augustiańskiej w Krakowie.

 

W swoim krótkim i zbyt wcześnie przerwanym życiu ś.p. Rafał Serafin był gorliwym propagatorem szkaplerza karmelitańskiego, zaangażowanym członkiem SKCh i członkiem wspierającym międzynarodowej organizacji katolickiej Tradycja, Rodzina i Własność.

Nasz Kolega był zafascynowany ideami i funkcjonowaniem zakonów rycerskich z czasów krucjat, był też współzałożycielem i – wraz z Arkadiuszem Stelmachem – szefem Sekcji Rycerskiej Lepanto. Tragiczna wieść o wypadku, który odebrał mu młode życia, poruszyła serca wszystkich, którzy go znali. W ciągu kolejnych dwudziestu lat naszej pracy często przywoływaliśmy Jego postać jako przykład całkowitego poświęcenia się krzewieniu nauki Chrystusa i oddania Bogu oraz bliźnim.

 

W czwartek 14 lipca będziemy ponownie Go wspominać i modlić się za Jego zbawienie, dla którego w krótkim życiu zrobił tak wiele. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą Requiem za duszę ś.p. Rafała Serafina, która zostanie odprawiona w czwartek 14 lipca 2022 roku o godz. 9.00 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Krakowie przy ul. Kopernika 19.

27 września 2023 r., wspominając 411. rocznicę śmierci naszego Patrona, delegacja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi złożyła wieńce przy ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem tego wielkiego kapłana na placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Dziękując Bogu za owoce pracowitego i oddanego Kościołowi życia ks. Piotra Skargi sięgajmy jak najczęściej po mądrość płynącą z Jego dzieł. O zawartym w nich przekazie warto pamiętać szczególnie w trudnych momentach dla naszej Ojczyzny.
O losie kobiet, a w szczególności kobiet chrześcijańskich, w kręgu państw muzułmańskich opowie 5 października Konrad Ciempka. Spotkanie z dyrektorem krakowskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pod tytułem „Usłysz jej płacz”, w ramach Klubu „Polonia Christiana”, odbędzie się o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6 na krakowskim Kazimierzu.
W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.
Środowiska patriotyczne północnej Polski uczciły 81. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. III Patriotyczny Turniej Piłkarski Pamięci Żołnierzy NSZ, uroczysta Msza Święta, Marsz Pamięci Żołnierzy NSZ ulicami elbląskiej starówki oraz konferencja popularno-naukowa i koncert patriotyczny były doskonalą okazją do wspominania polskich patriotów, których powinniśmy dzisiaj naśladować, szczególnie wobec prób anihilacji naszej tożsamości narodowej i wartości od wieków budujących polskość.
Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.