411 rocznica śmierci Patrona naszego stowarzyszenia

2023-09-27 00:00:00
411 rocznica śmierci Patrona naszego stowarzyszenia

W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.

 

Urodzony 2 lutego 1536 roku w Grójcu i zmarły 27 września 1612 roku ksiądz Piotr Skarga całe swoje życie poświęcił Bogu i Polsce. Jego zasługi w krzewieniu wiary i troski o państwo są do dzisiaj doceniane, a pamięć o wybitnym polskim jezuicie, teologu, pisarzu i doskonałym kaznodziei jest dowodem na trwałość Jego nauki. Ksiądz Piotr Skarga zasłużył się jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, był też kaznodzieją na dworze króla Zygmunta III Wazy.

Wielkim dorobkiem na rzecz nauki była organizacja nauki na ziemiach polskich – ksiądz Piotr Skarga był m.in. rektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Pełnił też funkcję proboszcza kapituły katedralnej lwowskiej w 1564 roku i kanclerza kapituły katedralnej lwowskiej.

Do dzisiaj chętnie sięgamy do jego dzieł, uczących myślenia i budzących nadzieję w trudnych czasach. Jego „Żywoty świętych”, „Kazania sejmowe” czy „Kazania o siedmiu sakramentach” to dzieła wciąż żywe i wciąż potrzebne nam jako kierunkowskaz w czasach zawirowań moralnych.

Dzisiaj, w 411 rocznicę śmierci wybitnego polskiego duchownego wieńce od członków i sympatyków Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy ołtarzu w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła (w którym spoczywają doczesne szczątki ks. Piotra Skargi) oraz pod pomnikiem tego wielkiego kapłana na placu Marii Magdaleny w Krakowie złożyli przedstawiciele stowarzyszenia: Wiceprezes Zarządu Sławomir Skiba, Członek Zarządu Piotr Doerre oraz Dyrektor Działu Kontaktów Publicznych Piotr Kucharski.

Delegacja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi odmówiła również modlitwę o jak najszybszą beatyfikację ks. Piotra Skargi, którego proces beatyfikacyjny trwa od 12 czerwca 2013.

 

Zdjęcie: Łukasz Korzeniowski

Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.