Nasze kampanie
 
45. numer „Polonia Christiana"

Śmierć mózgowa nie istnieje, a narządy do przeszczepów pobiera się od żywych dawców – mówi wybitny polski uczony, profesor Jan Talar. Temu właśnie moralnie nagannemu procederowi przeszczepiania organów osób wciąż żyjących poświęcony został temat główny najnowszego numeru magazynu „Polonia Christiana” – wyrażający zdecydowany sprzeciw katolickich ekspertów wobec cywilizacji śmierci. Lektura obowiązkowa!

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!