Austria: biskupi pouczają papieża

2009-02-17
Austria: biskupi pouczają papieża

Episkopat Austrii w bezprecedensowo stanowczym i pełnym krytyki apelu poprosił Benedykta XVI oraz cały Watykan o większą ostrożność w podejmowaniu decyzji personalnych – informuje portal Interia.pl, cytując włoski dziennik „La Repubblica”.

Głównym powodem „złości” – twierdzi „La Repubblica” – jest mianowanie biskupem pomocniczym w Linzu uważanego za „homofoba” Gerharda Marię Wagnera, który wywołał w przeszłości liczne kontrowersje krytykując książki o Harrym Potterze i nazywając huragan Katrina karą za niemoralność Nowego Orleanu.

W liście do Watykanu austriaccy biskupi, którzy zebrali się na kryzysowej naradzie w związku z poważnymi podziałami i kontrowersjami, uznali, że zbyt wiele polemik i „bolesnych” konfliktów w Kościele „towarzyszy decyzjom personalnym Benedykta XVI”.

Ponadto skrytykowali rzekomy brak odpowiedniej komunikacji w Watykanie, w rezultacie czego - jak stwierdzili - decyzje te zapadają – czytamy na portalu interia.pl.

„Zanim papież podejmie definitywną decyzję, muszą być wiarygodne i całkowicie udowodnione podstawy, które uzasadnią jego wybór” - oświadczyli biskupi Austrii wzywając Watykan, by unikał „błędów przeszłości”. To aluzja do wielkich polemik w austriackim Kościele w latach 80., gdy Jan Paweł II mianował arcybiskupem Wiednia konserwatywnego kardynała Hansa Hermanna Groera, zmuszonego potem do ustąpienia z powodu skandalu seksualnego – informuje interia.pl.

Źródło: interia.pl

Austriaccy hierarchowie postawili się w roli recenzentów decyzji personalnych zarówno Jana Pawła II jak i Benedykta XVI, zapominając o tym, że sami zostali powołani na zajmowane urzędy w ten sam sposób, co jest oczywistą prerogatywą papieską.

Zamiast stawać w obronie papieża i nominowanego przez niego ks. Wagnera, którego największą „winą” była gorliwość duszpasterska i wierność nauczaniu Kościoła m. in. w kwestii homoseksualizmu, pozwalają sobie na publiczne połajanki w stosunku do Wikariusza Chrystusowego. Wszystko to dzieje się w sytuacji, w której nad Kościołem dopiero co przetoczyła się burza medialnej nagonki związanej z krytyką decyzji o cofnięciu ekskomuniki ciążącej na biskupach z Bractwa św. Piusa X.


Miejmy nadzieję, że posunięcie biskupów austriackich pozostanie jedynie przykrym incydentem w historii Kościoła, nie przyczyniając się do zachwiania jego hierarchicznej struktury.
Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.