Recenzja
 
Bóg jest Panem historii!
Bogusław Bajor

Dlaczego dziś w nauce historii nie ma miejsca dla Boga, cudów, nadprzyrodzoności? Odpowiedzi udziela Benedykt XVI, który pisał, że nawet gdyby współczesny świat tolerował religię, i tak wyznaczyłby jej miejsce „poza sceną”. Bo Bogu – według „oświeconego” człowieka – jeżeli w ogóle wolno działać, to wyłącznie w sferze – nazwijmy to – idei i ducha, ale od materii ma się trzymać z daleka. No, ale skoro Stwórca nie miałby władzy nad materią, to czy byłby Bogiem wszechmocnym?

 

Wincenty Łaszewski nie ma takich dylematów. Proponuje nam 12 historycznych lekcji w świetle Bożej ingerencji w ziemskie wydarzenia. Znany mariolog prowadzi nas od Jerozolimy czasów króla Ezechiasza i proroka Izajasza, przez misję św. Dominika wśród albigensów, bitwę pod Lepanto, krucjatę różańcową ojca Pavlićka w Austrii aż do współczesnych ­Węgier…

 

Nie brakuje tu oczywiście także akcentów polskich – Chocimia i Cudu nad Wisłą. W związku z tymi wydarzeniami zasadne będzie pytanie: czy jeden z największych triumfów armii polskiej, którego 100-lecie obchodzimy w sierpniu bieżącego roku, byłby możliwy bez gorliwej modlitwy warszawskiego ludu? A czy udałoby się zwyciężyć muzułmanów pod Chocimiem, gdyby nie żarliwa modlitwa różańcowa mieszkańców podwawelskiego grodu?

 

Współczesny „świecki” analityk, politolog, historyk jest przekonany, że wszystkie sznurki trzymają osoby decyzyjne – władcy, politycy, służby specjalne, loże masońskie etc. I zapewne tak jest: sznurki trzymają oni, ale gruba lina, która gwałtownym szarpnięciem zawraca okręt dziejów, nie jest już w ich rękach. A w czyich? Oczywiście w rękach Tego, który jest Panem historii.

 

Autor tej interesującej książki stara się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje „recepta” na cud w życiu społecznym, publicznym? Odpowiedź jest twierdząca, ale z zastrzeżeniem: musimy bezwarunkowo oddać się Bogu. A kto jest Mu bezwarunkowo oddany? Święci. Wychowujmy więc świętych. Dopóki oni są w narodzie, dopóty Bóg jest blisko. Ich obecność może zmienić bieg historii!

 

Wincenty Łaszewski, Zwycięstwa z pomocą Nieba, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020.