Kalendarz Liturgiczny
 
Boże Ciało
Adam Kowalik

Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, ustanowiona z woli samego Pana Boga. Objawił ją św. Juliannie, przeoryszy klasztoru Sióstr Augustianek we francuskim ­Cornillon.

 

Od szesnastego roku życia podczas ­adoracji Najświętszego Sakramentu św. Julianna (+1258) miała wizje tarczy księżyca z przechodzącą przez środek ciemną skazą. Gorąco modliła się o wyjaśnienie tego ­widzenia.

 

W końcu pojęła, że księżyc to symbol życia Kościoła na ziemi, a ciemna skaza oznaczała brak święta liturgicznego, podczas którego wierzący mogliby adorować Przenajświętszy Sakrament, pogłębiając przy tym wiarę eucharystyczną oraz wynagradzać zniewagi wobec Najświętszego Ciała Pana Jezusa.

 

Jako pierwsi święto ku czci Najświętszego Sakramentu obchodzili mieszkańcy diecezji Liége. Zaprowadził je tam w 1246 roku miejscowy biskup Robert z Thourotte. Jednym z członków komisji badającej sprawę widzeń św. Julianny był archidiakon Liège Jakub Pantaleon z Troyes, późniejszy papież Urban IV.

 

Impulsem do zaprowadzenia święta Bożego Ciała w całym Kościele stał się cud, który miał miejsce w 1263 roku w miejscowości Bolsena (region Lacjum). Przeżywający kryzys wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii ks. Piotr z Pragi odprawiał Mszę Świętą w miejscowym sanktuarium św. Krystyny. Po wypowiedzeniu przez niego słów konsekracji z Hostii wypłynęła krew, plamiąc korporał (kwadratowy obrus). To niezwykłe świadectwo przemiany chleba w Ciało Pana Jezusa trafiło do pobliskiego Orvieto, gdzie właśnie przebywał papież. Po starannym zbadaniu dowodów Urban IV uznał cud za prawdziwy. Jeszcze w 1264 roku wydał bullę Transiturus de hoc mundo, ustanawiającą dla całego Kościoła katolickiego święto Bożego Ciała.

 

Rychła śmierć papieża przeszkodziła wprowadzeniu bulli w życie. Dlatego do sprawy w 1317 roku wrócił Ojciec Święty Jan XXII, ponownie wprowadzając święto Bożego Ciała. Jako dzień jego obchodzenia wyznaczył czwartek po oktawie Zielonych Świątek, nawiązując w ten sposób do Wielkiego Czwartku, kiedy to Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament.

W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało świętowano w 1320 roku w diecezji krakowskiej z inicjatywy miejscowego biskupa ordynariusza Nankera. Potem dołączyły inne diecezje.

 

Za udział w procesji Bożego Ciała można uzyskać odpust zupełny.