Strony Maryjne
 
Częstochowska Maryja Królowa Polski
DMB

Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja, Do Ciebie się uciekamy, O Maryja, Maryja – słowa tej pieśni rozbrzmiewają podczas sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę, gdzie Swą opiekę nad naszym narodem roztacza Maryja Królowa Polski. O ogromie łask, które spływają na pielgrzymów za przyczyną naszej Częstochowskiej Pani, świadczą liczne wota.

 

Historia Jasnej Góry rozpoczęła się w 1382 roku, kiedy książę Władysław Opolczyk sprowadził z Węgier do Częstochowy ojców paulinów, fundując im klasztor. Książę umieścił tutaj cudowną ikonę Matki Bożej, którą – według tradycji – namalował św. Łukasz Ewangelista. Obraz Czarnej Madonny zalicza się do ikon określanych mianem Hodegetria (Wskazująca Drogę).

 

Dość szybko klasztor stał się miejscem licznych pielgrzymek, a obraz – narodowym skarbem. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Maryja prawą ręką wskazuje na Syna. Jezus w lewej dłoni dzierży księgę – symbol Ewangelii, wiedzy, mądrości i nauczania. Prawą rękę zaś unosi w geście błogosławieństwa, jednocześnie wskazując na swoją Matkę. Jasnogórska Pani ma na twarzy dwie blizny – to efekt cięcia, którym zbezczeszczono wizerunek w czasie napadu husytów na klasztor w 1430 roku. We wrześniu 1717 roku Cudowny Obraz otrzymał korony papieskie.

 

300 lat po Ślubach Lwowskich Jana Kazimierza, 26 sierpnia 1956 roku nasza Królowa – tym razem na Jasnej Górze – ponownie odbierała hołd od Polskiego Narodu. Królewskie śluby zostały odnowione przez Prymasa Polski, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Nieprzypadkowo śluby polskiego monarchy zostały odnowione przez Prymasa – ten przecież, zgodnie z polską tradycją ustrojową, pełni funkcję interrexa i to on w okresie bezkrólewia jest depozytariuszem Korony Polskiej. To on decyduje, kto ma objąć tron. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński w pełni skorzystał ze swych uprawnień, za jedyną i wieczną Królową uznając Matkę Najświętszą. Pięknie odzwierciedlają to słowa innej pieśni: W Częstochowie tron Swój wzniosła/Wielka, można i wyniosła/Lecz najczulsza z Matek ziemi, Cierpi razem z dziećmi Swymi. Matko Boska Królowo Polska/O Pani nasza Częstochowska.