Zapomniane Prawdy i Wartości
 
Laicyzm wrogiem Kościoła i sprawiedliwego państwa

Ojciec Święty bł. Pius IX
 
Aby przypomnieć, jakim wrogiem dla Kościoła i państwa jest tzw. laicki model stawiający katolicyzm na marginesie życia publicznego, tak ochoczo lansowany do dziś przez wielu budowniczych obecnej Europy, przypominamy słowa błogosławionego papieża Piusa IX z jego encykliki Quanta cura. Po tylu latach słowa Ojca Świętego nie straciły na swej aktualności.


A skoro tam, gdzie od społeczeństwa cywilnego oddzielono religię, naukę zaś i autorytet Bożego Objawienia odsunięto na stronę, zaciemnieniu ulega i gubi się samo nawet rdzenne pojęcie sprawiedliwości i prawa ludzkiego(…)

Któż jednak nie widzi i jasno nie odczuwa tego, że społeczeństwo ludzkie niezwiązane węzłem religii i prawdziwej sprawiedliwości nie może mieć żadnego zaiste innego celu, jak tylko zbijanie i gromadzenie bogactw, i że żadnej innej nie podda się ono w swoich działaniach regulacji (legem), jak tylko rozpasanej pożądliwości duszy, nastawionej na wysługiwanie się własnym przyjemnościom i interesom? (…)

Nie wystarcza im jednak usunięcie religii ze społeczności publicznej; chcą ją jeszcze wykorzenić z pojedynczych rodzin. Wykładając bowiem i wyznając najbardziej zabójczy błąd komunizmu i socjalizmu, utrzymują, że społeczność domowa, czyli rodzina, cały swój tytuł do istnienia zapożycza wyłącznie z prawa cywilnego (…)

W tych bezbożnych mniemaniach i machinacjach dążą ci fałszywi w najwyższym stopniu ludzie do tego przede wszystkim, by niosąca zbawienie nauka i siła katolickiego Kościoła została całkowicie wyłączona z kształcenia i wychowania młodzieży, wrażliwe zaś i podatne dusze młodych wskutek tych wszystkich zgubnych błędów i niegodziwości nieszczęśnie uległy zarażaniu i wypaczeniu. Wszyscy bowiem, którzy starali się wprowadzić zamęt w rzeczywistość tak świętą, jak publiczną, którzy starali się prawy ład społeczny wywrócić, wszelkie zaś prawa Boskie i ludzkie poznosić, zawsze - jak to już wyżej wskazaliśmy - skupiali wszystkie swe niegodziwe zamysły, wysiłki i akcje przede wszystkim na zwodzeniu i deprawowaniu nierozważnej młodzieży i całą swoją nadzieję pokładali w tej młodzieży zepsuciu.1

[1]* Pius PP. IX, Encyklika Quanta cura [w:] Jacques-Melchior Villefranche, Pius IX dzieje, życie, epoka, Warszawa 2001, s. 375 - 377.