Klub „Polonia Christiana” po raz pierwszy na Ukrainie. Prelekcje o św. Szarbelu w obecności relikwii

2024-05-11 00:00:00
Klub „Polonia Christiana” po raz pierwszy na Ukrainie. Prelekcje o św. Szarbelu w obecności relikwii

W niedzielę 12 maja w dwóch miejscowościach obwodu lwowskiego – w Pnikucie i w Krukienicach – będzie można wysłuchać prelekcji o św. Szarbelu i ucałować relikwie maronickiego zakonnika, którego kanonizacji dokonał 9 października 1977 roku papież Paweł VI. O libańskim duchownym i świętym opowie działacz pro life i obrońca wartości katolickich Jacek Kotula z Podkarpacia. Niedzielne prelekcje to pierwsze spotkania przygotowane przez Klub „Polonia Christiana” na Ukrainie.

 

Zapraszamy do Pnikut i Krukienic

 

Związany całe życie z Bliskim Wschodem Jusuf Antun Machluf urodził się 8 maja 1828 roku w północnym Libanie w Bika Kafra, w ubogiej rodzinie chrześcijańskiej. Idąc drogą pobożności i umiłowania Boga, mając 23 lata wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w miejscowości Annaja. Należący do Kościołów wschodnich Kościół maronicki cały czas pozostaje w pełnej komunii z Rzymem. Jego życie, służba Bogu oraz cuda związane z tą wyjątkową postacią powodują, że do dzisiaj do grobu św. Szarbela w Annaji w Libanie pielgrzymują wierni, szukający uzdrowień, wsparcia, pomocy i wstawiennictwa jednego z najpopularniejszych na świecie świętych.

Więcej o św. Szarbelu będzie mogli dowiedzieć się mieszkańcy obwodu lwowskiego dzięki spotkaniom w obecności relikwii św. Szarbela.

Spotkania te odbędą się w niedzielę 12 maja w następujących miejscowościach obwodu lwowskiego w rejonie Mościckim:

- w Pnikucie w czasie Mszy św. o godz. 9.00 ucałowanie relikwii św. Szarbela, po Mszy św. prelekcja o św. Szarbelu;

- w Krukienicach w czasie Mszy św. o godz. 11.00 ucałowanie relikwii św. Szarbela, po Mszy św. prelekcja o św. Szarbelu;

- w Pnikucie po Mszy św. o godz. 15.00 prelekcja o św. Szarbelu wraz prezentacją o Libanie i cudach św. Szarbela – to spotkanie odbędzie się w położonym w tej miejscowości „Domu Jaremy”.

Po spotkaniach będzie można bezpłatnie otrzymać egzemplarze wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi magazynu „Polonia Christiana” i dwumiesięcznika „Przymierza z Maryją” oraz obrazki.

 

Największy cud - Eucharystia

 

W swoim zakonnym życiu św. Szarbel był wzorem wielkiej pokory i umiłowania Chrystusa. Ukazywał, jakim wielkim darem dla wiernych jest Ewangelia i szansa na zbawienie dzięki życiu w wspólnocie Kościoła. Jednocześnie przestrzegał przed zagubieniem w nowinkach, jakie są podsuwane nam we współczesnym świecie.

O mądrości św. Szarbela świadczą jego słowa zapisane w „Orędziu do Nieba”, zacytowane w wydawanym przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi dwumiesięczniku „Przymierze z Maryją” w numerze 72 z 2013 roku: „Najważniejszym i najwspanialszym przesłaniem jest Dobra Nowina, która przekazuje nauczanie Chrystusa i ani jedna jota Jego słów nie przeminie przed końcem czasów. Kto nie zna Ewangelii, pozostaje w ciemności i morzu ignorancji, choćby posiadł całą wiedzę tego świata. Kto nie żyje Ewangelią, nie żyje w ogóle. Nie interpretuj jej i nie podporządkowuj jej własnemu życiu, aby się usprawiedliwić. Prawda Ewangelii jest zawsze taka sama. Najważniejszym i największym cudem jest Eucharystia, ciało Chrystusa, Baranek Paschalny, który gładzi grzechy świata, Bóg Żywy, który powstał z martwych. Na próżno szukasz znaków ważniejszych od znaku Krzyża. Nie pytaj o przesłania, które, jak twierdzisz, są ważniejsze niż słowa Ewangelii. Nie szukaj zbawienia poza Kościołem Chrystusa. Nie trudź się, biegając za cudami większymi niż cud Eucharystii. Trzymaj się z daleka od złudnej magii, która doprowadzi cię do pustki. Unikaj znaków, które nie prowadzą do znaku Krzyża. Ignoruj przesłania, które nie opierają się na Ewangelii. Nie wierz w cuda, które nie prowadzą do Eucharystii, rozeznasz je tylko w Kościele. Tylko przez Krzyż, Kościół, Ewangelię i Eucharystię możesz stać się święty. Bóg stworzył cię, abyś był święty i abyś żył.”

 

Życie oddane Bogu

 

Jusuf Antun Machluf przez całe życie i przebywanie w zakonie wyróżniał się wielką skromnością i bogobojnością. Pod koniec XIX wieku Pan Bóg powołał go do siebie – 16 grudnia 1898 roku Jusuf Antun Machluf dostał udaru mózgu. Miało to miejsce podczas odprawiania Mszy świętej. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 roku. Został pochowany na klasztornym cmentarzu. Zgodnie z zakonną tradycją Jego niezabalsamowane ciało, ubrane w zakonny habit zostało pochowane na należącym do klasztoru cmentarza bezpośrednio w grobie, bez trumny. Ponad pół wieku później dokonano niezwykłego odkrycia…

- W 1950 r. kilku mnichów odwiedziło pustelnię św. Szarbela, gdzie przez lata przebywał, i postanowili zrobić sobie zdjęcie. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu na zdjęciu widoczny był także nieżyjący od 52 lat św. Szarbel. Dzięki temu wydarzeniu mamy wizerunek mnicha. Co ciekawe, synod patriarchalny na podstawie wizerunku św. mnicha właśnie z tej fotografii zatwierdził jedyne ikony, których można używać w czasie liturgii – można było przeczytać na portalu PCh24.pl w artykule pt. „10 faktów o św. Szarbelu, których możesz nie znać”.

 

W poszukiwaniu duchowego wsparcia

 

5 grudnia 1965 roku, na zakończenie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił ojca Szarbela Makhloufa błogosławionym. Dwanaście lat później, 9 października 1977 roku, w Watykanie papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela. Do dzisiaj do grobu św. Szarbela w Annaji w Libanie pielgrzymują wierni, szukający uzdrowień, wsparcia, pomocy i wstawiennictwa jednego z najpopularniejszych na świecie świętych.

Warto dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym świętym, zmarłym w Wigilię 1898 roku duchownym maronickim, mnichu i pustelniku, świętym Kościoła Katolickiego, oraz posłuchać o Jego życiu i uzdrowieniach dokonanych już po odejściu z świata doczesnego. Zapraszamy do Pnikut i Krukienic w obwodzie lwowskim już w niedzielę 12 maja.

 

Piotrskarga.pl

Oto ten moment: dajmy zdecydowną i liczną odpowiedź wrogom życia i rodziny! Zapraszamy na wielką manifestację poparcia dla podstaw naszej cywilizacji. Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny w Krakowie będzie wyjątkowy. Oczy świata zwracają się bowiem na Polskę, w której znów rozgrywa się bitwa o życie setek tysięcy dzieci. Wykorzystajmy to w dobrym celu!
Zamęt społeczny, manipulacje ludzkimi umysłami i przedkładanie obcych interesów ponad dobro Ojczyzny, połączone z eskalacją napięcia wewnątrz narodu, zawsze prowadzą do tragedii i upadków. W trudnych czasach trzeciej dekady XXI wieku odwołajmy się do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. O tym wyjątkowym duchownym opowie Dorota Niedźwiecka na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Gorzowie Wielkopolskim...
Doceniony przez Kościół i wyniesiony na ołtarze św. Szarbel to przykład duchownego żyjącego w całkowitej zgodzie z Panem Bogiem, w pełni powierzającego Stwórcy swoją pracę i modlitwę. O życiu i cudach dokonywanych do dzisiaj przez św. Szarbela opowie w trzech miejscowościach Podkarpacia znany działacz katolicki Jacek Kotula. Spotkania organizowane w ramach Klubów „Polonia Christiana”, w obecności relikwii św. Szarbela, będą dobrą okazją do pogłębienia wiedzy o XIX-wiecznym duchownym, określanym jako „święty Bogiem upojony”.
To będzie prelekcja niezwykle ciekawa, dotykająca najważniejszego wydarzenia politycznego najbliższych tygodni - wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym gościem w warszawskim „Klubie” będzie dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba. Temat spotkania to „Wybory do Parlamentu Europejskiego: podległość czy suwerenność Polski?". Wstęp wolny!
Od antypedagogiki do antyedukacji - czy w tym kierunku musi zmierzać polski system edukacyjny? Jakie są alternatywy? To pytania ważne nie tylko dla tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. To dyskusja pokoleniowa, traktująca o przyszłości naszego kraju - bo, jak prawił kanclerz Zamoyski, „takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Do tej dyskusji zapraszamy w ramach najbliższego spotkania naszego „Klubu” w Opolu.