Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Warszawy: „O potrzebie filozofii w kulturze”

2023-11-06 00:00:00
Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Warszawy: „O potrzebie filozofii w kulturze”

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na spotkanie z filozofem prof. Włodzimierzem Dłubaczem w czwartek 16 listopada w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89. Temat spotkania „O potrzebie filozofii w kulturze” powinien zachęcić do spojrzenia na współczesne relacje kultury i filozofii, szczególnie w kontekście wiary i rewolucyjnych przemian społeczno-kulturowych, jakich doświadczamy coraz mocniej.

Problem relacji między postępem kulturalnym a wiarą pięknie wyjaśniał św. Tomasz z Akwinu, jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa, święty Kościoła katolickiego i jeden z doktorów Kościoła. Jak czytamy w „Sumie teologicznej” św. Tomaszu z Akwinu, wydanej w nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas” w Londynie i opatrzonej objaśnieniami przez o. Piusa Bełcha O.P.:

To oddanie się poszukiwaniu prawdy i służeniu jej ze wszystkich swych sił, św. Tomasz uznał za właściwe zadanie całego swojego życia. A zadanie to wykonał tak wspaniale przez swe nauczanie i pisma, że słusznie może być nazwany apostołem prawdy i postawiony na wzór tym wszystkim, którzy pełnią obowiązki nauczania. Co więcej, św. Tomasz jaśnieje w naszych oczach jako ideał uczonego chrześcijańskiego, który bynajmniej nie sądził, że dla poznania nowych współczesnych nurtów i dla spełnienia nowych wymagań - jakie stawia postęp kulturalny - trzeba odstąpić od wiary, z drogi Tradycji oraz Nauczania Kościoła, które wyposaża go w bogactwo Starożytności i obdarza go pieczęcią prawdy Bożej. Wierność tej Prawdzie Bożej bynajmniej nie wymaga odrzucenia tych licznych prawd, poznanych dawniej lub w czasach współczesnych także dlatego, iż - jak mówi sam św. Tomasz - prawdy te, przez kogokolwiek byłyby głoszone, mają swe źródło w Duchu Świętym: „Prawda przez kogokolwiek głoszona pochodzi od Ducha Świętego jako źródła naturalnego światła rozumu oraz zrozumienia i głoszenia prawdy”.


Prawda, którą dzisiejsi rewolucjoniści wewnątrz Kościoła i poza nim, próbują reinterpretować i fałszować, musi znaleźć swoich obrońców. Podstawowe pojęcia takie jak "człowiek", "Bóg", "natura" w ich klasycznym rozumieniu próbuje się rozjechać walcem postępowych ideologii. Ataki na Kościół i jego Tradycję dokonują się bowiem w sferze kultury (de facto antykultury) i są najczęściej połączone z poszukiwaniem podstaw filozoficznych dla wojującego ateizmu i nihilizmu. 

Dlatego tak ważne jest zrozumienie właściwych relacji między kulturą i filozofią. Zachęcamy więc Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu ze znanym filozofem prof. Włodzimierzem Dłubaczem, który w swojej prelekcji opowie „o potrzebie filozofii w kulturze”.

Warszawski klub „Polonia Christiana” zaprasza na to ciekawe spotkanie, które odbędzie się w czwartek 16 listopada 2023 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w sali konferencyjnej Domu Literatury (zlokalizowanej na 1. piętrze), pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Wstęp wolny!

 

PiotrSkarga.pl

Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie ze współtwórcą i obecnym prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - mecenasem Jerzym Kwaśniewskim. Już w czwartek 7 marca będziemy mówić o zagrożeniach jakie niesie ze sobą federalizacja Unii Europejskiej i nacisk zewnętrznych sił na Polskę. Czy nasze społeczeństwo jest gotowe, by stawić im czoła?
9 października 1977 roku papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela, zmarłego w Wigilię 1898 roku duchownego maronickiego, mnicha i pustelnika, świętego Kościoła Katolickiego, znanego z licznych uzdrowień. Na czterech spotkaniach prowadzonych w obecności relikwii św. Szarbela, o życiu świętego opowie działacz katolicki Jacek Kotula.
Nasz Klub w Jarosławiu, wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Bezpieczna Przyszłość”, organizuje ciekawe wydarzenie! Przywracamy pamięć o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie powraca z kolejnym ciekawym wykładem. Zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Ptaszkiem (KUL), zatytułowane: „Fideizm. Groźne konsekwencje wiary bez rozumu”. Z wybitnym znawcą filozofii, wielokrotnym gościem naszych Klubów i konferencji spotkamy się - w nowej lokalizacji - już w środę 28 lutego.
Nasze środowisko w Szczecinie, po niezwykle udanych zeszłorocznych spotkaniach w ramach „klubowego” cyklu, powraca z nowym zaproszeniem, związanym z pewną nowością wydawniczą na rynku książek katolickich. Szczeciński Klub "Polonia Christiana" zaprasza bowiem na spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem, zatytułowane tak jak jego odkrywcza publikacja: „Arka Noego odnaleziona”.