Konferencja, która obnaży prawdziwe intencje lewicy. Zapraszamy - liczba miejsc ograniczona!

2024-03-25 00:00:00
Konferencja, która obnaży prawdziwe intencje lewicy. Zapraszamy - liczba miejsc ograniczona!

„Jaki jest ostateczny cel antykultury? W pierwszą rocznicę śmierci śp. Krzysztofa Karonia” to tytuł konferencji, której temat jest niezwykle aktualny w dzisiejszych czasach. To wydarzenie komplementarne pod kątem wykładów i debat prowadzonych przez znawców problemu, idących wbrew lewicowej dekonstrukcji naszego życia społecznego i porządku moralnego. Zapraszamy do rejestracji udziału w konferencji, która odbędzie się w sobotę 20 kwietnia 2024 roku w Hotelu „Gromada Centrum” w Warszawie.

Ukryte cele neomarksistów

 

Konferencja zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Karonia celowo odwołuje się do twórczości i dorobku myśliciela, który dokonał wielkiego dzieła odsłaniania planowego działania niszczycieli cywilizacji chrześcijańskiej i porządku społecznego. Ukazywał też powiązania ideowe twórców kontrowersyjnych dzieł współczesnej „kultury” z myślą marksistowską, mającą na celu wywrócenie ładu moralnego, a w dalszych krokach totalną destrukcję norm cywilizacyjnych.

 

Neomarksiści – twórcy „kultury” poprzez planową prymitywizację zachowań ludzkich i zerwanie więzi rodzinnych dążą bowiem do zbudowania zupełnie nowego systemu społecznego. Choć swoje działania przedstawiają jako obronę osób i grup społecznych, w rzeczywistości wprowadzają wiele ograniczeń i przepisów, które składają się na niewidzialną klatkę, ograniczającą wolność słowa, prawo do własności prywatnej czy prawa rodziców wobec dzieci.

 

Walka z prawdziwą kulturą, wiarą, rodziną, własnością i wolnością człowieka ma – w koncepcji antykultury – doprowadzić do sprowadzenia jednostki ludzkiej do roli poddanego nowego systemu, scentralizowanego i mającego moc decyzyjną w każdym aspekcie życia publicznego. W tej wizji neomarksistów antykultura jest jednym z narzędzi zniewolenia człowieka i pozbawienia go samodzielnego myślenia, a w konsekwencji także samodzielnego działania.

 

Nie będziemy bierni

 

Dzisiaj, gdy widzimy gwałtowne przyspieszenie nowej lewicy wdrażającej tę niebezpieczną wizję społeczną narzędziami prawnymi i politycznymi, musimy głośno mówić o groźbie upadku normalnego świata. Nie możemy być bierni i nie będziemy bierni. Dlatego udział w kwietniowej konferencji, konsolidującej środowiska i ludzi nie godzących się na burzenie porządku oraz odbieranie nam kolejnych obszarów wolności, będzie niezwykle istotny. Program konferencji jest bowiem odpowiedzią na zagadnienia, z jakimi zderzamy się w wyniku nachalnego działania lewicowych destruktorów.

 

W programie konferencji zaplanowano następujące punkty:

- Panel wprowadzający: Kim był dla nas Krzysztof Karoń? Udział wezmą: Dariusz Rozwadowski, Robert Zawadzki oraz Jakub Zgierski. Prowadzący: Arkadiusz Stelmach;

- Kultura kontra Antykultura. Udział wezmą: Mariusz Paszko, Arkadiusz Stelmach oraz Tomasz Antoni Żak. Prowadzący: Jakub Zgierski;

- Od marksizmu do globalizmu. Udział wezmą: Bartosz Kopczyński, Jan Wojciech Kubań oraz Jerzy Szczepkowski. Prowadzący: Arkadiusz Stelmach;

- Geneza XX-wiecznych rewolucji. Udział wezmą: Jan Przybył, Michał Pytel oraz Stanisław Żuławski. Prowadzący: Jakub Zgierski;

- Wykład O. Jana Pawła Strumiłowskiego OCist: Kościół katolicki wobec zjawiska Antykultury. Wprowadzenie do prelekcji: Arkadiusz Stelmach oraz Jakub Zgierski.

 

Pełny program konferencji można odnaleźć na stronie antykultura2024.wiarainauka.pl.

 

Spotkanie zakończy emisja nigdy nieopublikowanego wywiadu z Krzysztofem Karoniem. Wywiad był przeprowadzony na krótko przed śmiercią cenionego autora. Wprowadzenie do emisji filmu: Arkadiusz Stelmach oraz Jakub Zgierski.

 

Rejestracja już trwa!

 

Grono prelegentów i dobór tematów gwarantują odbiorcom prawdziwą intelektualną ucztę, dającą też praktyczne wskazówki, jak stawić opór planowi przebudowy norm konstytuujących naszą cywilizację. Wartością samą w sobie jest możliwość konfrontacji własnych spostrzeżeń z oceną osób obnażających niebezpieczeństwa niesione przez neolewicę w swojej pracy badawczej czy popularyzatorskiej.


Zapraszamy więc Państwa bardzo serdecznie na konferencję „Jaki jest ostateczny cel antykultury? W pierwszą rocznicę śmierci śp. Krzysztofa Karonia”, która odbędzie się w sobotę 20 kwietnia 2024 roku w godzinach 9.00-19.00 w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie (ul. Plac Powstańców Warszawy 2).

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł i jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych. Osoby, które dokonają tej opłaty, otrzymają w prezencie egzemplarz „Encyklopedii Antykultury” w twardej oprawie.

 

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej: https://antykultura2024.wiarainauka.pl/


Serdeczne zapraszamy do rejestracji udziału w konferencji. Uwaga! Prosimy o sprawne podejmowanie decyzji ws. udziału, gdyż liczba miejsc jest ograniczona, a pierwsze dni zaowocowały zamówieniem ponad 50% wejściówek na to wydarzenie.

 

piotrskarga.pl

Kluby „Polonia Christiana” w Warszawie i w Lublinie zapraszają na dwa spotkania z red. Pawłem Chmielewskim, na których podjęty zostanie intrygujący temat „III Sobór Watykański? Na placu budowy Kościoła Inkluzji”. O tym, czym ma być „Kościół Inkluzji” prelegent Klubów „Polonia Christiana”, Paweł Chmielewski, pisał niejednokrotnie, komentując wewnętrzną rewolucję przetaczającą się przez Kościół Powszechny. Spotkania z red. P. Chmielewskim będą dobrą okazją do wyrobienia sobie własnej opinii na temat zagrożeń, jakich jeszcze być może nie dostrzegamy. Współorganizatorem spotkania w Lublinie jest Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie.
Czy i jaką przyszłość mają relacje polsko-ukraińskie? Co z milionami Ukraińców w Polsce? Czy są szanse na zawieszenie broni za naszą wschodnią granicą i jak rzutuje to na bezpieczeństwo Polski? Zapraszamy Państwa na kontynuację zapoczątkowanego w Krakowie cyklu spotkań „Polska - Ukraina. Jakie sąsiedztwo?”. Kolejne spotkania organizujemy w Olsztynie i Elblągu.
Nasze Kluby w Pilźnie i Rakszawie organizują spotkania w ramach cyklu mającego na celu przywrócenie pamięci o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
We wtorek 16 kwietnia br. prof. Marek Czachorowski w Klubie „Polonia Christiana” wygłosi wykład pt. „Spór o etykę św. Tomasza z Akwinu”. Mimo dużego upływu czasu nauka, jaką pozostawił on Kościołowi jest wciąż żywa i warta osobistego odkrywania. Zapraszamy więc do Warszawy na spotkanie z prof. Czachorowskim i rozważania o schedzie naukowej oraz religijnej, formującej od wieków wiernych Kościoła Rzymskiego.
Już w czwartek 11 kwietnia spotykamy się w Warszawie, by zaprotestować przeciwko zbrodniczej polityce tzw. „koalicji 13 grudnia”. Mowa o czterech nieludzkich i łamiących konstytucję projektach ustaw, pozwalających na zabijanie poczętych dzieci. Polacy nie mogą milczeć, gdy politycy próbują legalizować zabijanie bezbronnych ludzi. Prosimy o przybycie na wyznaczone miejsce zbiórki oraz poinformowanie znajomych.