Nasze kampanie
 
Krucjata przeciw niemoralności

„Krucjata przeciw niemoralności" to najnowsza kampania Instytutu Ks. Piotra Skargi, w ramach której rozesłano do polskich domów 120 tysięcy egzemplarzy książeczki autorstwa ks. Davida Francisquiniego pt. Krucjata przeciwko demoralizacji. Autor w sposób wnikliwy analizuje niemoralne postawy we współczesnym świecie i ukazuje drogi wyjścia z tego moralnego kryzysu.