Strony Maryjne
 
Matka Boża Łaskawa - Wielicka Księżna

Każdego dnia, a szczególnie podczas odpustu 2 sierpnia, w wielickim klasztorze franciszkanów-reformatów szczególną czcią pielgrzymów i wiernych otaczany jest obraz Matki Bożej Łaskawej - Wielickiej Księżnej. Taki tytuł zyskała Maryja czczona w tym wizerunku w 1933 roku. Przed Wielicką Panią już od połowy siedemnastego stulecia modlą się wierni, pewni że Matka Boża oraz Jej Syn wysłuchają ich modlitw. Na tym pełnym ciepłych barw obrazie, Maryja trzyma swego Syna na lewej ręce, Jej twarz ma spokojne rysy, oczy duże o wyrazistym spojrzeniu. Jezus w muślinowej sukience, obejmuje swą Matkę lewą ręką, a prawą trzyma na Jej piersi. Na obrazie została wyeksponowana szczególna serdeczność łącząca Matkę i Dzieciątko (ikonograficzny typ Eleusy).

 

Obraz zasłynął cudami już ponad 350 lat temu, czego dowodem są wpisy do księgi łask, jakie otrzymali wierni za pośrednictwem Wielickiej Księżnej. Matka Boża Łaskawa wypraszała - i wyprasza! - u swego Syna wielkie łaski w chorobach duszy i ciała, nieszczęściach, podczas zawieruch wojennych, głodu, pożarów, grabieży, zarazy i klęsk nieurodzaju. Tutaj gorące prośby o uratowanie miasta i sanktuarium zanosili górnicy i mieszkańcy miasta w 1992 roku po katastrofie w kopalni soli. Woda z podziemnych źródeł zagrażała wówczas zawaleniem Wieliczki... Wszystkie adnotacje w „­Księdze łask" wyrażają szczerą i głęboką wiarę w interwencję Matki Bożej Łaskawej. Swe prośby wierni wspierali wotami. Cały ołtarz ozdobiono perłami, koralami, zlotem i srebrem, krzyżykami z soli, z serca płynącymi darami górników wielickich.

Wieliczanie wyrażają swą radość w pieśni na cześć swej Księżnej:

Szczęśliwi są z Twej tu obecności,
Z Twych hojnych darów i z Twej łaskawości,
Których udzielasz na duszy i ciele,
W tym franciszkańskim, ubogim kościele.


Stało się pięknym zwyczajem, że podczas sierpniowego odpustu wielu pielgrzymów wstępuje u stóp Matki Bożej Łaskawej do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, przyjmuje Szkaplerz Karmelitański lub Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
4 czerwca 1996 roku ks. kardynał Franciszek Macharski nałożył na skronie Maryi i Jezusa w wielickim obrazie korony papieskie.

BB