Strony Maryjne
 
Mikołowska Matka Miłosierdzia

Mikołów, położony na Wyżynie Śląskiej na południowy zachód od Katowic, jest jedną z najstarszych miejscowości na terenie Górnego Śląska. Od ponad 300 lat otaczana jest tu kultem Matka Boża Śnieżna. W tym roku Jej słynący łaskami obraz został uroczyście ukoronowany przez metropolitę katowickiego abp. Wiktora Skworca.

 

Akt ten w symboliczny sposób potwierdził ogromne przywiązanie mieszkańców do Maryi. Co ciekawe, w mieście znajdują się dwa obrazy Matki Bożej Śnieżnej. Pierwszy, będący kopią rzymskiego wizerunku zwanego Salus Populi Romani (Ratunek Ludu Rzymskiego), sprowadził do Mikołowa w 1707 roku ówczesny proboszcz ks. Fabian Rostabiński. Do dziś znajduje się on w starym kościele pw. Wojciecha i MB Śnieżnej.

 

Natomiast koronowany wizerunek pochodzi z 1955 roku i znajduje się w mikołowskiej bazylice, wzniesionej w drugiej połowie XIX wieku.

Z rzymskim wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej wiąże się tradycja mówiąca o tym, że Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi (IV wiek) i poprosiła go, aby wybudował kościół w miejscu, w którym w sierpniu w Rzymie spadnie śnieg. Stało się tak z 4 na 5 sierpnia 352 roku na Eskwilinie. Dlatego też koronacja w Mikołowie odbyła się właśnie 5 sierpnia. Do tradycji nawiązują także korony, które otrzymała Mikołowska Matka Miłosierdzia. Między ich kwiecistym splotem są widoczne płatki śniegu. Z kolei srebrną suknię Maryi zdobią kwiaty, symbolizujące matczyną miłość i troskę.


Od początku pobytu na ziemi mikołowskiej wizerunek Matki Bożej Śnieżnej otaczany jest szczególną czcią. Świadczą o tym m.in. liczne wota ofiarowane w podzięce za otrzymane łaski. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII wieku.

 

W każdą środę w bazylice przed obrazem odbywają się nabożeństwa maryjne. Śpiewana jest wówczas pieśń do Mikołowskiej Pani z refrenem: Z radością przed Tobą klękamy, żywe wotum serca składamy. Broń naszą parafię od niewiary, wspieraj dobre czyny, zamiary.

 

DMB

 

Redakcja dziękuje Panu Janowi Muszalskiemu z Mikołowa za materiały na temat cudownego obrazu Mikołowskiej Pani.