Nasze kampanie
 
NIE dla aborcji!

14 kwietnia w biurze Marszałka Sejmu RP obrońcy życia z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyli projekt ustawy mającej wprowadzić pełną ochronę życia nienarodzonych wraz z ponad 480 tys. podpisów osób popierających tę inicjatywę. Cały czas napływają listy z kolejnymi podpisami. Kancelaria Sejmu ograniczyła się do zweryfikowania nieco ponad 100 tys. podpisów niezbędnych, by projektem ustawy zajął się Sejm.

Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu, wyraził wdzięczność osobom zaangażowanym w tę akcję. – Liczba przesłanych do biura Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podpisów zbliża się do 600 tys. Dużą rolę w zebraniu tak dużej liczby podpisów odegrała pomoc logistyczna ze strony Instytutu im. Księdza Piotra Skargi – podkreślił pełnomocnik Komitetu.