Blask Kościoła
 
Wielkość Mistycznego Ciała Chrystusa

Po co światu Kościół? To pytanie w miarę postępów „laicyzmu” pobrzmiewa dziś coraz częściej. Mistyczne Ciało Chrystusa jawi się wielu jako zmurszała i pozbawiona ducha instytucja, swoista „maszynka do zarabiania pieniędzy” dbająca tylko o swoje interesy materialne.

Jakże krzywdzący to obraz Kościoła, który przez swe oświecane światłem Ducha Świętego nauczanie i sprawowanie sakramentów na przestrzeni dwudziestu stuleci doprowadził do zbawienia niezliczoną ilość dusz.

Również aktywność Kościoła w wymiarze społecznym była i – mimo wszystko – nadal jest ogromna. Działalność charytatywna, naukowa, kulturalna i artystyczna...

Dla iluż twórców malarskich arcydzieł inspiracją był motyw Życia i Śmierci Zbawiciela! A czy możemy przemilczeć powstające z inspiracji Jego nauczaniem dzieła miłosierdzia – ochronki, przytułki, szpitale? Czy godzi się zapominać o św. Wincentym à Paulo, św. Janie Bożym, czy św. Bracie Albercie?

A muzyka... Ileż istnieje arcydzieł religijnych, komponowanych przez geniuszy. Nauka Kościoła inspirowała tak różnych kompozytorów jak m.in. protestant Bach, ksiądz katolicki Vivaldi, pokorny i pobożny Brückner, sympatyk masonerii Mozart, a nawet „nienarzucający się Panu Bogu” Beethoven...

Kościół odcisnął ogromne, chwalebne i trwałe piętno na naszym życiu. Stworzył cywilizację, jakiej wcześniej świat nie widział. Na początku XIX wieku Chateaubriand pisał, że tylko chrześcijaństwo jest w stanie przekształcić człowieka fizycznego w „człowieka moralnego”.

W dobie krytyki katolickiego „triumfalizmu”, chcemy przypominać wielkość Mistycznego Ciała. Dlatego postanowiliśmy stworzyć w „Przymierzu z Maryją” nowy dział – „Blask Kościoła”. Będziemy w nim ukazywać Jego efekty działania – tak przeszłe, jak i obecne – w pracy misyjnej, nauce, sztuce, dziełach miłosierdzia – jak te u albertynów czy kapucynów, do których każdego dnia ustawiają się długie kolejki ubogich, potrzebujących wsparcia.

Będziemy starali się pokazywać różne aspekty działalności Kościoła. Mistyczne Ciało Chrystusa – składające Bogu ofiarę, głoszące Ewangelię, nauczające, poszczące na pustyni, uzdrawiające, okraszające nasze ziemskie życie niezwykłą Niebiańską słodyczą i pięknem.

Na początek proponujemy tekst nie dotykający bezpośrednio społecznego, czy edukacyjnego wymiaru działalności Kościoła, lecz artykuł o... powrocie tiary – symbolu potrójnej władzy papieskiej – do herbu Ojca Świętego Benedykta XVI.

Skąd taki wybór? Ano stąd, że najlepiej zaczerpnąć u źródła, którym dla każdego katolika jest Rzym. Wieczny Rzym, w którym znajduje się grób pierwszego papieża – św. Piotra – Opoki, na której Chrystus Pan zbudował Swój Kościół.

Bogusław Bajor