Nasze kampanie
 
Niepokalana naszą obroną


W ramach prowadzonej przez SKCh i Instytut im. Ks. Piotra Skargi akcji „Niepokalana naszą obroną!" - rozprowadzany jest Cudowny Medalik, dany światu przez Matkę Najświętszą za pośrednictwem św. Katarzyny Laboure w Paryżu w 1830 roku. Dotychczas udało nam się rozprowadzić już ponad 400 tys. Cudownych Medalików.