Nasze kampanie
 
SEKCJA RYCERSKA LEPANTO

Podobnie jak w latach poprzednich weekend sąsiadujący w kalendarzu z dniem Święta Niepodległości młodzież Sekcji Rycerskiej Lepanto spędziła na XIII Obozie (11-14 XI). Tym razem czerwone sztandary ze złotym lwem zawisły w Ośrodku „Gorc" w Szczawie.
Tradycyjnie całe dni wypełniały zajęcia sportowe i intelektualne. Ważnym punktem programu były Msze św. oraz wspólne modlitwy poranne i wieczorne. Młodzi rycerze wysłuchali prelekcji dotyczących historii rozwoju zakonów mniszych, życia św. Ignacego Loyoli, wzoru aktywnego katolika według prof. Plinio Correi de Oliveira, codziennej postawy kontrrewolucjonisty itp. I tym razem nie zawiódł młodzieży o. Eugeniusz Kwiatkowski OFM, który pomimo licznych zajęć duszpasterskich, odwiedził obóz i zachęcał chłopców do pogłębiania znajomości zasad wiary katolickiej oraz życia modlitwą.
Oprócz ćwiczeń fizycznych, gier sportowych i poznawania elementów samoobrony, polepszeniu sprawności służyła wycieczka w Gorce oraz paintball.