Nasze kampanie
 
Nowy numer „Polonia Christiana"

31. numer magazynu „Polonia Christiana” trafił do rąk czytelników w momencie szczególnym – po zrzeczeniu się przez Benedykta XVI urzędu papieskiego. W tym kontekście redaktorzy pisma dokonują diagnozy współczesnej cywilizacji, a szczególnie problemów, z którymi będzie musiał zmierzyć się nowy następca św. Piotra.

Przewodni temat numeru: Odrzucone dziedzictwo Konstantyna, nawiązuje do jednego z kluczowych momentów w historii­ chrześcijaństwa – edyktu mediolańskiego z 313 roku. Wydarzenie to zapoczątkowało dynamiczną chrystianizację imperium rzymskiego.