4. numer Przymierza z Maryją

kwiecień, maj 2002 2002
Drodzy Przyjaciele,
Z Bożą pomocą, przy wstawiennictwie Matki Bożej udało nam się dotrzeć do czwartego wydania biuletynu „Przymierze z Maryją". Ten kolejny numer to również zasługa modlitw i zdecydowanego wsparcia udzielonego nam przez naszych obroczyńców. Jest to praca trudna, ale dzięki Waszej pomocy będziemy mogli nadal prowadzić akcję rozpowszechniania tego maryjnego pisma, które tysiącom polskich rodzin katolickich daje dostęp do tematów niezbędnych dla kształtowania świadomości moralnej i religijnej.

Obecny numer biuletynu „Przymierze z Maryją" zawiera m.in. materiał dobrany specjalnie pod kątem bardzo ważnego nabożeństwa do Matki Bożej od Cudownego Medalika. Po objawieniu tego medalika świętej Katarzynie Labouré Maryja dała następującą obietnicę: „Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością".

Waszej uwadze polecamy także kolejny artykuł z cyklu Święte Wzory. Tym razem przypominamy patrona Polski, którego święto obchodziliśmy w maju - św. Biskupa Stanisława.

Naszą niespodzianką w tym wydaniu jest nowy cykl „Słowo Kapłana", w którym współpracujący z naszym pismem duchowni będą odpowiadali na pytania dotyczące doktryny katolickiej. Mamy nadzieję, że wpłynie to na poszerzenie naszej wiedzy na temat świętej wiary katolickiej.

Obok tradycyjnych już działów „Rodzina" i „Lektura Duchowa", które stanowią pomoc w formacji duchowej i religijnej całej rodziny, będącej w dzisiejszych czasach celem ataków, kontynuujemy również działy „Środowiska - Zwyczaje - Cywilizacje" oraz „Zapomniane prawdy i wartości". W tych miejscach przypominamy na czym polega cywilizacja chrześcijańska z jej zapominanymi już często wartościami.

Cyklami „Fatima" i „Strony Maryjne" chcemy nadal przypominać o potrzebie zawierzenia naszej Najlepszej Matce i całkowitym Jej oddaniu. Tylko dzięki Niej możemy przetrwać obecne czasy ataku na naszą świętą wiarę i znieść czekające nas cierpienia.

Mam nadzieję, że listy czytelników i wiadomości o naszych kampaniach przyczynią się do dalszego wzmacniania naszych więzi i aktywnego uczestnictwa w naszym wspólnym dziele.

Oby Najświętsza Maryja Panna poprzez nabożeństwo Cudownego Medalika udzieliła Wam i Waszym rodzinom obfitych łask.

Oddany w Jezusie i Maryi
Sławomir Skiba
redaktor naczelny


P.S. Rozpowszechnienie „Przymierza z Maryją" zależy od wsparcia naszych dobrodziejów. Publikacja ta dociera do naszych czytelników tylko dzięki ofiarom składanym na nasze akcje. Bóg zapłać wszystkim, którzy okazują nam pomoc.


REDAKCJA

Sławomir Skiba
(redaktor naczelny)
Leonard Przybysz
Arkadiusz Stelmach
Rafał Serafin
Fot. okładka: Stanisław Markowski
Montaż elektroniczny:
GrafStudio, Przemysław Jasiński

Adres Redakcji: ul. Józefitów 9/4
30-094 Kraków; tel. (#12) 423-44-23
fax (#12) 632-72-74
e-mail: skch@piotrskarga.pl
Wydawca: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijań- skiej im. Księdza Piotra Skargi
Dystrybutor: Instytut Edukacji Społecznej
i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi
Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!