Po raz dziesiąty w historii i po raz trzeci w Polsce – Letnia Akademia Stowarzyszeń TFP. ZOBACZ VIDEO!

2014-07-28
Po raz dziesiąty w historii i po raz trzeci w Polsce – Letnia Akademia Stowarzyszeń TFP. ZOBACZ VIDEO!
Po raz dziesiąty w historii odbyła się Letnia Akademia Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Uczestniczących w konferencji młodych katolików z różnych stron świata gościł ponownie Zamek Królewski w podkrakowskich Niepołomicach. Wśród uczestników nie zabrakło członków i przyjaciół stowarzyszeń TFP z Brazylii, Argentyny, USA, Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Holandii, Irlandii, Litwy i innych krajów. Liczną grupę stanowili także goście Instytutu Ks. Piotra Skargi z różnych stron Polski.

Konferencja odbyła się w dniach 23-27 lipca 2014 roku. Tegoroczną Akademię zaszczyciły swoją obecnością liczne osobistości, na czele z gościem specjalnym - JE biskupem Atanazym Schneiderem z Kazachstanu. Wśród przedstawicieli duchowieństwa nie zabrakło także ks. Prałata Romana Kneblewskiego z Bydgoszczy. Warto odnotować również obecność prezydenta Federacji Pro Europa Christiana Caio Xaviera da Silveiry oraz księcia Paula von Oldenburga – dyrektora biura tejże federacji w Brukseli.

Na początku pierwszego dnia obrad przybyłych gości przywitał prezes Instytutu Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak. Inauguracyjny wykład wygłosił JE bp Schneider. Mówił o wybranych aspektach życia i nauczania świętego papieża Piusa X. Opisał stanowisko świętego wobec wielu spraw i problemów, które Kościół Katolicki napotkał na początku dwudziestego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska modernizmu i jego wpływu na cywilizację chrześcijańską. W wystąpieniu nie zabrakło cytatów z encyklik i pism świętego papieża. Tego samego dnia miały miejsce m.in. wykłady: członka zarządu Instytutu Ks. Piotra Skargi – Arkadiusza Stelmacha (Porządek we wszechświecie jako odbicie doskonałości Boga. Fundamenty Chrześcijańskiej Cywilizacji); badacza francuskiego TFP - Jose Antonio Urety (Przegląd współczesnego pola rewolucyjnego od punktu wyjścia Rewolucji i Kontrrewolucji).

W kolejnych dniach nie zabrakło licznych wykładów, poświęconych m.in. myśli dr Plinio Correi de Oliveiry, różnym etapom procesu Rewolucji, historii chrześcijaństwa. Każdego dnia, oprócz wykładów, miały miejsce także prezentacje i prace w grupach. Uczestnicy konferencji nawiedzili również Korzkiew i znajdujący się tam średniowieczny zamek.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch relacji filmowych z wydarzenia: 

AKADEMIA LETNIA TFPPiotrSkarga.pl
Tradycją corocznych Kongresów Konserwatywnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, są dyskusje o problemach i wyzwaniach, jakie katolicy powinni podejmować w obronie cywilizacji chrześcijańskiej. W tym roku Kongres wyjątkowo został przeniesiony do internetu, ale program weekendowego spotkania online zapowiada się niezwykle interesująco, podobnie jak poprzednie kongresy w salach Zamku Królewskiego w Niepołomicach.
Granice absurdu zostały przekroczone. Skrajnie lewicowa poseł obwinia Kościół Katolicki o... masakrę 750 chrześcijan, dokonaną w Etiopii przez muzułmańskich terrorystów. Nie może być naszej zgody na tak haniebne traktowanie Kościoła oraz wyznawców Chrystusa. Z inicjatywy Stowarzyszenia „Polonia Christiana” powstała pilna petycja w tej sprawie.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na długo wyczekiwany XVII Kongres Konserwatywny. W zeszłym roku, z uwagi na rządowe obostrzenia, zmuszeni byliśmy do odwołania stacjonarnego spotkania w podkrakowskich Niepołomicach. Postanowiliśmy jednak dochować tradycji i zorganizować Kongres korzystając z transmisji online.
Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.