Pomóżmy „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej i osobom starszym z Grodzieńszczyzny

2021-12-21
Pomóżmy „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej i osobom starszym z Grodzieńszczyzny

„Caritas” Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi chce dokończyć budowę Dom Spokojnej Starości w Spoćkiniach. W takim ośrodku będzie mogło znaleźć spokojne miejsce na „złotą jesień życia” co najmniej 50 seniorów. Białoruś, w tym także licznie zamieszkana przez Polaków Grodzieńszczyzna, boryka się z problemami wyludniania się kraju, ucieczki z niego ludzi młodych i braku opieki nad samotnymi osobami starszymi. Każdy z nas może włączyć się w zbiórkę pieniędzy dla Katolików z Białorusi, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, którymi wesprzemy powstanie w Domu Spokojnej Starości kaplicy Św. Jana Pawła II.

 

Białoruś, w tym także licznie zamieszkana przez Polaków Grodzieńszczyzna, boryka się z problemami wyludniania się kraju, ucieczki z niego ludzi młodych i braku opieki nad samotnymi osobami starszymi. Sopoćkinie to miejscowość określana jako osiedle typu miejskiego, oddalona tylko 26 kilometrów od położonej w centrum Grodna katedry rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Ksawerego. Z Sopoćkini jest niedaleko Kanału Augustowskiego, z wytyczonym przejściem turystycznym na stronę polską.

Pamiętajmy o seniorach

Przed zaostrzeniem relacji polsko – białoruskich po wyborach prezydenckich (w sierpniu 2020 roku) rozwijał się na tym odcinku pogranicza bezwizowy ruch turystyczny, a Polacy z dwóch stron granicy mogli się bez przeszkód spotykać. Dla naszych rodaków z obwodu grodzieńskiego, gdzie tylko według oficjalnych statystyk co czwarty mieszkaniec to Polak, takie kontakty miały duże znaczenie ekonomiczne i kulturowe.

Obecna sytuacja wymaga od nas – zwłaszcza teraz – każdej z możliwych form pomocy osobom, które borykają się z problemami egzystencjalnymi. Emigracja wielu osób młodych i samotność osób starszych to problemy dotykające tysięcy seniorów na Białorusi.

Dzieła „Caritas”

O sytuacji za naszą wschodnią granicą tak mówił dwa lata temu w wywiadzie dla portalu Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi „PCh24.pl” Ks. Roman Raczko, dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej: W czasach Związku Sowieckiego także byli ludzie biedni, a w momencie jego upadku ujawniły się nowe problemy, które z czasem przestały być tematem tabu. Gdy państwo sowieckie chyliło się ku upadkowi, a ruchy odśrodkowe dotarły także na Białoruś, ktoś musiał zająć się nie polityką, lecz pomocą ludziom w codziennym życiu. W Grodnie Caritas działał już od 1990 roku, jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości przez Białoruś w 1991 roku. W ciągu czterech lat swoją obecność zaznaczył we wszystkich parafiach archidiecezji i od początku staramy się wspierać przede wszystkim ludzi biednych, sieroty, osoby samotne oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach.

 

Jedną z inicjatyw Caritas Diecezji Grodzieńskiej, służących wspomożeniu osób samotnych, jest czekający na ukończenie Dom Spokojnej Starości, na temat którego dwa lata temu Ks. Roman Raczko udzielał informacji naszemu portalowi mówiąc: Przy wielkiej skali problemu osób samotnych, biednych i nie mających najbliższych koło siebie to konieczne, aby zapewnić im godne warunki jesieni życia. W końcowym etapie prac budowlanych jest dom dla osób starszych. Obecnie kończymy stan surowy otwarty, a naszym zamiarem jest otwarcie go w 2020 roku. W tym obiekcie, poza pokojami mieszkalnymi z pełnymi węzłami sanitarnymi, będzie stołówka, kaplica, taras widokowy, sale dla spotkań i wspólnego spędzania czasu. Posiłki będziemy przygotowywać w kuchni sąsiedniego domu rekolekcyjno – modlitewnego, do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza jest stąd 4 minuty spaceru. Chcemy też dać seniorom możliwość wypoczynku – na tarasie widokowym w budynku oraz wokół samego obiektu, gdzie mamy sporą działkę, schodzącą malowniczo do brzegu jeziora. Wiemy, że tego typu obiekt zapewni samotnym starszym osobom godne warunki i opiekę w jesieni życia. Skończenie całości w przyszłym roku nie będzie łatwe, ale z Bożą pomocą i przychylnością dobrych ludzi powinno się to udać.

Czekają na nowy dom

Dla osób w starszym wieku możliwość codziennej modlitwy w miejscu zamieszkania jest szczególnie ważna, dlatego też Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi podjęło się pomocy w zebraniu pieniędzy na dokończenie i wyposażenie kaplicy Św. Jana Pawła II w Domu Spokojnej Starości w Sopoćkiniach.

Jak podaje Ks. Roman Raczko, dotychczasowe koszty remontu wyniosły już ponad 2.5 miliona złotych. „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej obecnie finansuje prace budowlane, w tym np. ocieplanie dachu i montaż kaloryferów. Aby do końca 2022 roku zakończyć wszystkie prace i przyjąć najbardziej potrzebujących, potrzeba jeszcze wiele – na pokrycie kosztów remontu, ukończenie kaplicy i jej utrzymanie potrzebna jest kwota ok. 300 tysięcy złotych.

Każdy z nas może mieć swój udział w pomocy Katolikom z sąsiedniej Białorusi, wśród których jest wielu rodaków, mieszkających na Grodzieńszczyźnie od pokoleń. Jeżeli chcą Państwo mieć swój udział w pomocy w zdobyciu przez osoby starsze z Diecezji Grodzieńskiej godnego miejsca do życia prosimy o włączenie się do zbiórki i pomoc w rozpropagowaniu dzieła wsparcia bliźnich z Białorusi.

Zdjęcia:

  • Widok Domu Spokojnej Starości w trakcie budowy w 2019 roku
  • Ksiądz Roman Raczko, Dyrektor „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej
  • Widok miejscowości SopoćkinieTargany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.
Inspirowany ideologicznie i wspierany przez lewicowe środowiska pomysł likwidacji krakowskiego pomnika księdza Piotra Skargi okazał się niewypałem. Społeczny opór i ujawnienie błędnej polityki władz miasta zastopowały ponowioną po latach próbę wymazania z przestrzeni miasta zasłużonego duchownego i patrioty.
Klub „Polonia Christiana” oraz Klub Inteligencji Katolickiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu zapraszają na prelekcję redaktora Pawła Chmielewskiego pt. „Rewolucja synodalności”. Spotkanie z ekspertem ds. Kościoła w Polsce i w Niemczech ma szczególne znaczenie teraz, gdy Kościół Rzymskokatolicki, jesienią ubiegłego roku, wkroczył na drogę synodalności, wzorowaną na drodze niemieckiej.