Nasze kampanie
 
Przemilczane problemy homoseksualizmu

W obliczu coraz częstszych i głośniejszych akcji przeprowadzanych przez organizacje promujące homoseksualizm, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi postanowiło przesłać na ręce dyrektorów gimnazjów i szkół średnich w Polsce broszurę pt. „Przemilczane problemy homoseksualizmu" na temat zachowań homoseksualnych oraz ich zdrowotnych, psychicznych i społecznych skutków. Akcja SKCh ma na celu uwrażliwienie dyrektorów szkół i nauczycieli, do których były i w przyszłości mogą być skierowane homoseksualne kampanie. Akcja ta trafiła do 20 tysięcy szkół!