Nasze kampanie
 
Sympozjum w Kamieniu Śląskim

„Schyłek Cywilizacji Zachodniej i nadzieje na przyszłość" - to tytuł sympozjum zorganizowanego w połowie lutego przez Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi w zabytkowych wnętrzach pałacu przy sanktuarium św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim. W trakcie trzydniowego spotkania prelegenci i słuchacze z Polski, Francji i Białorusi zastanawiali się m.in. nad znaczeniem sztuki, zwyczajów i stylów w procesie Rewolucji i Kontrrewolucji, o czym mówił Nelson Fragelli (Droit de Naitre - Prawo do Narodzin). Ks. prof. Tadeusz Ślipko SI przypomniał zasadnicze kwestie związane z prawem własności w etyce chrześcijańskiej. Dr Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski) demaskował cichą zgodę Zachodu na barbarzyńskie relacje społeczne panujące w Afryce. O integralnej koncepcji człowieka jako podstawie państwa sprawiedliwego mówił Arkadiusz Robaczewski (IEN), zaś o kryzysie elit intelektualnych - Radosław Brzózka (IEN). Nad przyszłością Unii Europejskiej zastanawiał się dr Mieczysław Ryba (KUL). Na koniec Piotr Dőerre (SKCh) w wykładzie na temat upadku Rzymu postawił prowokacyjne pytania o możliwe analogie między schyłkiem Imperium a czasami współczesnymi.