Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi: 23 lata w służbie Bogu i Ojczyźnie

2022-06-28
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi: 23 lata w służbie Bogu i Ojczyźnie

Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.

 

Gdy 28 czerwca 1999 roku zarejestrowane zostało w krakowskim sądzie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi aktywność środowisk o internacjonalistycznych i antyreligijnych inklinacjach nie była jeszcze tak widoczna. Nasze stowarzyszenie, wsłuchując się w ostrzeżenia „krzyżowca XX wieku” prof. Plinio Corrêa de Oliveiry, widziało, że zagrożenia dla Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej, jakich doświadczały wspólnoty wiernych w świecie Zachodu, staną się także naszą rzeczywistością.

 

Po stronie Kościoła i Ojczyzny

 

Przeniknięcie do serca Kościoła ducha rewolucyjnego, określonego w 1969 roku przez papieża Pawła VI mianem „dymu szatana”, nakazywało uczniom Chrystusa mocne opowiedzenie się za prawdami wiary i tradycją Kościoła Rzymskiego.

Innym rodzajem wyzwania było podjęcie się przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi obrony fundamentów świadomości narodowej, które już wówczas było mocno podmywane przez internacjonalistyczne środowiska, ślepo zapatrzone w libertyński model społeczny. W końcu XX wieku uaktywniły się w Polsce środowiska odrzucające takie wartości jak patriotyzm, tożsamość narodowa i interes narodowy, które na ogół miały jednocześnie charakter antyreligijny, czerpiąc z doktryn komunistycznych i socjalistycznych.

Wobec rosnących wpływów agresywnych antychrześcijańskich rewolucjonistów pielęgnowanie chrześcijańskich wartości oraz tradycji narodu polskiego stały się koniecznością i jedynym możliwym wyborem środowisk katolickich.

 

Budzimy sumienia

 

Dlatego też Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi od początku swojego istnienia zajęło się budowaniem świadomości chrześcijańskiej, ujawniało lewackie i libertyńskie działania uderzające w Kościół i w Ojczyznę, propagowało i broniło kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej. Jasne bowiem stało się, że utożsamiające dorobek dwóch tysiącleci chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej pojęcia „TRADYCJA, RODZINA, WŁASNOŚĆ” będą celem ataku burzycieli porządku społecznego w kraju i w świecie kultury zachodniej.

Jak mówi prezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak: Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków”.

 

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi to wspólne dzieło tysięcy Polaków

 

To przebudzenie już 23 lata dokonuje się poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną naszego stowarzyszenia, wspieranego modlitwą i dobrowolnymi datkami tysięcy Polaków. Bez tego szerokiego poparcia oddolnego i bez życzliwości wielu duchownych „budzenie sumień” Polaków nie byłoby możliwe.

Prowadzenie corocznie dziesiątek akcji religijnych, społecznych i patriotycznych dokonuje się w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich.

Wybierając 23 lata temu za Patrona stowarzyszenia Sługę Bożego, Księdza Piotra Skargę podjęliśmy się pójścia Jego śladem – śladem obrońcy Kościoła, gorliwego patriota, Kaznodziei Narodu i myśliciela, służącego Bogu i Polsce.

Od samego początku istnienia Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi promuje Orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Dzięki rzeszom katolików zaangażowanych w nasze dzieła „budzimy sumienia Polaków” wydając największe czasopismo religijne – „Przymierze z Maryją”, którego nakład sięga 230 tys. egzemplarzy. W obronie Kościoła, wartości chrześcijańskich i Polski prowadzimy kampanie wysyłkowe, e-mailingowe, media społecznościowe, organizujemy spotkania w miastach i miasteczkach całego kraju.

Ważnymi wydarzeniami organizowanymi przez nasze stowarzyszenie są Kongresy Konserwatywne czy spotkania Apostołów Fatimy oraz duchownych. Od 2006 roku jesteśmy współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny. Liczba naszych akcji społecznych w okresie 23 lat funkcjonowania idzie już w tysiące, a przeczytać o nich można na oficjalnej stronie internetowej stowarzyszenia: piotrskarga.pl.

 

Pole walki w Internecie

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, walcząc z agresywną kampanią medialną toczoną przeciw cywilizacji chrześcijańskiej, zdecydowało się na zwiększenia obecności katolickiego przekazu w Internecie – jesteśmy (od 2012 roku) wydawcą portalu PCh24.pl, które został rozbudowany o internetową telewizję PChTV. W formie tradycyjnej, papierowej, ukazuje się czasopismo „Polonia Christiana”, będące magazynem opinii, na którego łamach goszczą uznani katoliccy i konserwatywni publicyści.

Wielką popularnością cieszy się nasza aktywność w mediach elektronicznych oraz poszerzenie sposobów budowania świadomości religijnej i patriotycznej o produkcje filmowe. Wśród nich znajdują się zarówno takie, jak „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”, które poruszają problemy przemilczane w mainstreamowych mediach, jak i filmy o tematyce stricte religijnej, wśród których Największą popularność zdobył film pt. „Bóg”.

 

Docieramy do milionów ludzi

 

Wśród prowadzonych w ostatnich latach, także w trudnym okresie obostrzeń związanych z tzw. epidemią Covid-19, kampanii religijnych wymienić należy dystrybucję dużego nakładu kalendarzy „365 dni z Maryją” oraz akcje „Róże dla św. Rity” czy „Najświętsze Serce Maryi – Akt poświęcenia się i róże”.

Do przeprowadzonych w ostatnim roku akcji, których celem była obrona religii i praw obywatelskich, należały m.in. akcja petycyjna w okresie „pandemii” pod hasłem „Stop segregacji” (zebraliśmy 75 tys. podpisów), walka o nieograniczanie praktyk religijnych „My chcemy Boga” (zebraliśmy 36 tys. podpisów) oraz apel o trwanie przy fundamentach wiary – akcja pn. „Synowska prośba do biskupów (poparta przez 14 tys. osób).

W obronie wolności i poszanowania naszej historii również przeprowadziliśmy ostatnio duże akcje obywatelskie. Było to zebranie 40 tys. podpisów w ramach protestu w obronie wolności słowa w TV i przeciw likwidacji programu Jana Pospieszalskiego (akcja pod hasłem „Dajcie Rozmawiać”, zebrane 40 tys. podpisów) oraz społeczna obrona nazwy warszawskiego ronda imienia Romana Dmowskiego. W czasie protestu przeciwko lewackim zapędom akcję „Dmowski zostaje” poparło 27 tys. osób.

 

Świadomość i aktywność

 

Tysiące akcji, spotkań i wydarzeń, milionowe nakłady czasopism i rosnąca popularność elektronicznych mediów wydawanych przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zmieniają świadomość milionów Polaków. Wsparcie tysięcy rodaków z kraju i z zagranicy przynosi owoce, widoczne nie tylko nad Wisłą. Na wzór zintegrowanych środowisk katolickich, wspierających aktywność Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, organizują się podobne grupy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wobec napastliwych kampanii lewackich i libertyńskich grup nie możemy być obojętni. Dorobek 23 lat ciężkiej pracy Członków i Przyjaciół Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi dowodzi, że można osiągać sukcesy, nawet wówczas, gdy przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej wytaczane są armaty opłacone przez wielki kapitał, wpływowych celebrytów i polityków oraz roszczące sobie prawo do rządzenia wszystkimi instytucje biurokratyczne krajowe i międzynarodowe.

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.