Nasze kampanie
 
„Ufaj i nie lękaj się?!"

W ramach najnowszej kampanii Instytutu im. Księdza Piotra Skargi „Ufaj i nie lękaj się" do polskich domów trafiło ponad 70 tysięcy egzemplarzy „Książeczki o zaufaniu", autorstwa księdza Rajmunda Thomas de Saint Laurent. Autor pisze w niej m.in. „Święci zmagali się z tymi samymi trudnościami; niektórzy z nich popełniali te same uchybienia. Lecz przynajmniej nigdy nie stracili ufności. Bardziej pokorni po swoim upadku podnosili się bez ociągania, polegając odtąd jedynie na opiece Boga. Zachowywali w swoich sercach absolutną pewność, że ufając Bogu mogli czynić wszystko. I ta nadzieja ich nie zawiodła".

AK, BW, BB