Jest już polskie wydanie książki "W obronie wyższych praw. Dlaczego musimy przeciwstawiać się legalizacji związków homoseksualnych?". Wydawcą polskiej edycji tego opracowania, przygotowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, jest SKCh im. Ks. Piotra Skargi. Autorem wstępu do polskiego wydania jest ks. prof. Tadeusz Ślipko. - Dla polskiego katolickiego społeczeństwa jest to zarówno przestroga, jak i zachęta. Przestroga, aby społecznym marazmem nie ułatwiać homoseksualnym wichrzycielom realizacji ich zadań, zachęta, aby śladem działań już podjętych w innych społeczeństwach, we własnym zakresie zdobywać się na podobne inicjatywy i realizować je z równą energią - pisze we wstępie ks. prof. Tadeusz Ślipko.
Już po raz czwarty w pokartuzjańskiej pustelni, w austriackim Gaming odbył się Letni Uniwersytet zorganizowany przez Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) z całego świata. Po raz kolejny z uczestnikami kongresu była cudowna, peregrynująca figura Matki Bożej Fatimskiej, która w 1972 roku w Nowym Orleanie w USA, cudownie wylała łzy.
Nielegalny przemarsz grup homoseksualnych ulicami Warszawy w dniu 11 czerwca 2005 r. pod ochroną policji przy jednoczesnym surowym traktowaniu przez nią przeciwników Parady Równości, stanowi kolejny dowód, że homoseksualiści to mniejszość uprzywilejowana, a nie dyskryminowana.
Pomimo sprzeciwu opinii publicznej w Polsce i zgodnej z jej oczekiwaniami postawie władz Warszawy, organizacje homoseksualne postanowiły po raz kolejny zorganizować przemarsz ulicami stolicy.
W podziękowaniu za życzenia wysłane tuż po konklawe przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi Jego Świątobliwości Papieżowi Benedyktowi XVI, otrzymaliśmy podziękowania od JE Ks. Abp Leonardo Sandri z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 
W dniach od 9 do 12 maja przedstawiciele Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi odwiedzili katolików na Białorusi. Podczas wizyty odbywającej się na zaproszenie tamtejszych katolickich monarchistów, członkowie SKCh odwiedzili Mińsk, Grodno i Wołkowysk. W Mińsku wspólnie z białoruskimi przyjaciółmi modlili się na miejscu kaźni i spoczynku kilkudziesięciu tysięcy ofiar komunizmu. Do dziś większość z tych męczenników, spoczywających w masowych grobach-dołach wykopanych w lesie przy mińskiej obwodnicy, nie została zidentyfikowana.
Już ponad 110 000 listów z protestami przeciwko legalizacji w Polsce związków homoseksualnych otrzymał w tym roku Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz. Informuje o tym Kancelaria Sejmu na swojej stronie internetowej. Do tego dodać należy protesty z ubiegłego roku, które do sejmu wpłynęły w liczbie ponad 17 000. Łączna liczba protestów wynosi więc już ponad 127 000.
Serdeczne Bóg zapłać! kierujemy do wszystkich Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, którzy w ostatnim czasie przesyłali nam życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz słowa otuchy i wsparcia.
... 
110
111
112
113
114
115
116
117
118