Nasze kampanie
 
Mathias von Gersdorff w Polsce

Na zaproszenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi w dniach 26-27 maja br. gościł w Polsce Mathias von Gersdorff – autor wydanej przez SKCh książki Rewolucja seksualna zagraża dzieciom. Szef akcji „Dzieci w niebezpieczeństwie” („Kinder in Gefahr”) spotkał się z czytelnikami w Warszawskim Domu Technika oraz w Krakowie w sali Fontanowskiej pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym.

Mathias von Gersdorff w swoim wystąpieniu skupił się na rozwinięciu zagadnień zawartych w książce. Koncentruje się ona na trzech problemach: próbach dotarcia do szkół stowarzyszeń homoseksualnych, działaniach sił progresywnych, które chcą objąć rewolucją seksualną dzieci, i próbach, co prawda jeszcze nieśmiałych, uzyskania ułatwień dla pedofilii.