Strony Maryjne
 
Matka Boża Bolesna Chełmińska

Chełmno to jedno z piękniejszych miast na Pomorzu. Już w X wieku istniał tutaj gród. Trzy wieki później znalazło się pod panowaniem krzyżackim, by w 1566 roku wrócić do Polski.

W pięknym, gotyckim kościele zbudowanym tutaj w XII wieku przez Krzyżaków znajduje się w kaplicy bocznej cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej.

Obraz przedstawia Maryję z rękoma wysoko uniesionymi. Oczy Najświętszej Panny, pełne bólu, zwrócone są ku niebu, a Jej serce - przebite mieczem. Na kolanach Madonny leży martwe ciało Chrystusa zdjętego z krzyża. Nad ukoronowaną głową Maryi widać skłębione chmury. Obok głowy Pana Jezusa leży korona cierniowa.

Wierni i pielgrzymi modlący się przed tym wizerunkiem od stuleci doznają wielu łask. Jak głosi „Pieśń do Matki Bożej w Chełmnie": Sławią Cię wszyscy i garną do Ciebie,/Postronni ludzie we wszelkiej potrzebie,/Cokolwiek proszą, z rąk Twych otrzymują, za co dziękują. Łaski zaczęli spisywać opiekujący się sanktuarium księża misjonarze.

W okresie zaborów przed obrazem tym spotykali się i modlili Polacy walczący o wyzwolenie Pomorza z rąk pruskich.

Pierwszy obraz Piety Chełmińskiej pochodził z XII lub XIII stulecia. Należał do ubogiej acz poczciwej rodziny Stołowskich, która otaczała go wielką czcią. Kiedy ich niewidomy synek za przyczyną Chełmińskiej Pani odzyskał wzrok, obraz uznano za cudowny i przeniesiono do kaplicy na Bramie Grubińskiej (Grudziądzkiej).

W czasie potopu szwedzkiego cudowny obraz został zniszczony. Jednak jeszcze w XVII wieku go odtworzono. W 1694 roku z inicjatywy proboszcza parafii chełmińskiej ks. Jana Schmacka obraz został przeniesiony do kościoła farnego, gdzie znajduje się do dziś. W 1717 roku papież Klemens XI nadał odpusty związane ze świętem Nawiedzenia NMP i ustanowił 2 lipca głównym dniem uroczystości w Chełmnie.

22 maja 1754 roku obraz został ozdobiony koronami poświęconymi przez papieża Benedykta XIV. Warto wspomnieć, że publiczny kult Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie był zakazany w czasie okupacji niemieckiej i w okresie PRL. Obecnie w dniach 1-2 lipca na uroczystości odpustowe przybywają tu tłumy wiernych. Przybywający tutaj pielgrzymi sławią Maryję słowami pieśni: Dziwi się cudom, kto tylko przychodzi,/Do Ciebie, Panno, w smutku; wnet odchodzi/Wesół od tego obrazu cudownego, światu sławnego.

BB