Nasze kampanie
 
Przestrogi dla Polski

Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi to tytuł książki Sławomira Skiby, wiceprezesa Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Autor przybliża postać i bezkompromisową postawę nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy.


W ramach akcji „Przestrogi dla Polski" książeczka ta została rozesłana do 162 tysięcy polskich domów. Zainteresowani mogą zamówić także komplet dwóch płyt kompaktowych z kazaniami ks. Piotra Skargi Wzywanie do pokuty, czytanymi przez znanego aktora Jerzego Zelnika.
AK, SS, PK, BB