Nasze kampanie
 
„W obronie wyższych praw" na Łotwie


Na Łotwie ukazała się książka W obronie wyższych praw. Dlaczego musimy przeciwstawiać się legalizacji związków homoseksualnych? W związku z tym JE ks. kard. Janis Pujats, arcybiskup metropolita Rygi skierował list do Instytutu im. Ks. Piotra Skargi, w którym podziękował za pomoc w przygotowaniu i wydaniu tej publikacji.


Ksiądz kardynał zaopatrzył książkę swoim wstępem i polecił jej rozpowszechnianie na Łotwie. W swoim liście - podziękowaniu skierowanym do Instytutu, metropolita ryski napisał: Na łotewski język przetłumaczono książkę W obronie wyższych praw. Ta książka jest bardzo aktualna, bo homoseksualiści na Łotwie są wciąż aktywni. Jestem bardzo wdzięczny, że Fundacja Instytut im. Ks. Piotra Skargi wzięła na siebie ciężar wydawniczy i finansowy tej książki.

Ks. kard. Janis Pujats zaprezentował książkę na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Kurię Metropolitalną w Rydze. Podczas konferencji w imieniu Instytutu im. Ks. Piotra Skargi głos zabrał Piotr Kucharski, który mówił o zagrożeniach ze strony zorganizowanego lobby homoseksualnego. Podkreślił, że problem promowania tej dewiacji nie dotyczy tylko Polski czy Łotwy, a agresywne działania aktywistów homoseksualnych zmierzają do wymuszenia na opinii publicznej w Europie i na świecie akceptacji tego zjawiska.