Nasze kampanie
 
Nasz Patron upamiętniony

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi upamiętnili naszego Patrona w kolejną rocznicę jego narodzin dla Nieba. 27 września wiceprezesi Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach złożyli kwiaty pod pomnikiem Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi na placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Chwilę później nawiedzili również stojący naprzeciwko kościół pw. świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w którym złożone są doczesne szczątki Kaznodziei Narodu. Odmówili tam modlitwy w intencji Ojczyzny, Darczyńców Stowarzyszenia i rychłej beatyfikacji ks. Piotra Skargi.

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!