Nasze kampanie
 
Spotkania Klubów „Polonia Christiana”

W ostatnich miesiącach odbyło się wiele interesujących spotkań Klubów „Polonia Christiana” w całym kraju.
• 15 września Klub w Krakowie gościł Witolda Gadowskiego, znanego dziennikarza śledczego, który w wystąpieniu pt. Co się stało na przestrzeni ostatnich miesięcy: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy… wypowiedział się na temat obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach politycznych decyzji towarzyszących tej sprawie.
• 20 września Klub „Polonia Christiana” w Warszawie odwiedził prof. Grzegorz Kucharczyk z wykładem pt. Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos, zaś 23 września gościł w nim dr hab. Rafał Łatka z prelekcją pt. Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL.
• 30 września w Krakowie redaktorzy Paweł Chmielewski i Tomasz Rowiński rozmawiali na temat: Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła.
• Tydzień później z wykładem pt. Katedra i Uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji wystąpił prof. Grzegorz Kucharczyk – 7 października w Warszawie i 8 października w Gdyni.
• Z całą serią wykładów w październiku objechał Polskę ks. prałat Roman Kneblewski, który wygłaszał w naszych Klubach prelekcję pt. Geneza i skutki Komunii Św. na rękę. 12 października gościł w Klubie „Polonia Christiana” w Olsztynie (patronat nad spotkaniem sprawowało Bractwo Przedmurza – Komturia Warmińska), dzień później w Klubie „Polonia Christiana” w Elblągu (współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci), 14 października wystąpił na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Gdańsku, a 15 października na uroczystej inauguracji nowego Klubu „Polonia Christiana” w Gorzowie Wielkopolskim.
• 14 października Klub „Polonia Christiana” zebrał się również w Warszawie, gdzie red. Paweł Chmielewski z PCh24.pl przemawiał na temat: Rewolucja synodalności. Kto chce zbudować nowy Kościół?
• 25 października w Krakowie odbyło się spotkanie z Rafałem Ziemkiewiczem – jednym z najpopularniejszych polskich dziennikarzy, pisarzy i publicystów, który opowiadał o swojej nowej książce Strollowana rewolucja i wygłosił krótką prelekcję na temat procesów zachodzących w dzisiejszym świecie.
• 28 października na spotkaniu w Klubie „Polonia Christiana” w Szczecinie redaktor naczelny portalu PCh24.pl Krystian Kratiuk wygłosił prelekcję pt. Kościół w Polsce nadzieją świata.
• W pierwszych dniach listopada Bogdan Dobosz, dziennikarz i publicysta emigracyjny współpracujący z portalem PCh24.pl, odbył trzy spotkania autorskie w naszych Klubach w Warszawie, Gdyni i Gdańsku, promujące jego nową książkę pt. Tęczowy terror, połączone z seansem filmu Lawendowa mafia.

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!