Nasze kampanie
 
Nasze Kalendarium

 •     Klub „Polonia Christiana” w kilku miastach zorganizował spotkania dyskusyjne pt.: „W obronie krzyża. Czy grożą nam nowe prześladowania?”. Na tak sformułowane pytanie starali się odpowiedzieć redaktor naczelny dwumiesięcznika „Polonia Christiana” Sławomir Skiba (29 XI w Opolu; 1 XII w Poznaniu; 12 I 2012 r. w Bytomiu) oraz członek redakcji pisma Jerzy Wolak (28 XI w Toruniu).

•     6 XII Klub „Polonia Christiana” wraz z Civitas Christiana oraz Biurem Radia Maryja zorganizował w Opolu spotkanie pt. „Refleksje po Święcie Niepodległości”. Gościem był Robert Winnicki, organizator Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada 2011.

•     Z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Kluby „Polonia Christiana” we współpracy z Domem Wydawniczym Rafael zorganizowały spotkania z reżyserem Grzegorzem Braunem połączone z pokazem jego filmu Towarzysz Generał idzie na wojnę. Projekcje odbyły się 13 XII w Warszawie, 14 XII w Radomiu oraz 15 XII w Łodzi (ta ostatnia zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Robotników Chrześcijańskich w Łodzi).

•     30 XII Klub „Polonia Christiana” w Warszawie gościł prof. Marka Chodakiewicza. Tytuł wykładu brzmiał: „Od komunizmu do postkomunizmu, czyli od marksizmu do postmodernizmu”.

•     4 I 2012 r. członkowie Krucjaty Młodych zorganizowali w Krakowie, u wejścia do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, pikietę protestacyjną. W ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec zorganizowania przez muzeum wystawy prac skandalistki Katarzyny Kozyry.

Oprac. AK