Strony Maryjne
 
Odporyszowska Pani

20 km na północ od Tarnowa wznosi się sanktuarium, w którym od ponad 400 lat króluje Matka Boża Odporyszowska. Jej słynący cudami wizerunek znajduje się w ołtarzu głównym. Przedstawia on Maryję trzymającą Dzieciątko na ręku. Najświętsza Panna w prawej ręce trzyma berło, lewą zaś obejmuje Dzieciątko Jezus. Mały Jezus w lewej ręce trzyma kulę ziemską zakończoną krzyżem. Postać Matki Bożej i Jej Syna otacza sześć główek aniołów. U dołu obrazu widoczne są dwie postacie - św. Stanisława i św. Wojciecha. Historia obrazu sięga XVI w. Był wtedy własnością rodziny Czernych z Krakowa. W 1570 roku trafił do kościoła w Odporyszowie. Od tamtej pory sławną wśród wiernych stała się cudowna opieka Odporyszowskiej Pani i skuteczność Jej wstawiennictwa u Boga. Dowodzi tego wiele historycznych wydarzeń.


Zatrzymajmy się przy jednym z nich. W 1655 r. wojska szwedzkiego króla Karola Gustawa, paląc sąsiednie Żabno, podeszły pod Odporyszów. Garstka szlachty z rycerstwem i ludem uderzyła na wroga, rozpraszając jego siły. Tradycja podaje, iż tutejsza ludność, zdając sobie sprawę z przewagi wroga, schroniła się w lasach. Tam modląc się, prosiła o pomoc Matkę Bożą. Wtedy to ukazał się w lesie na dębowym krzyżu obraz Matki Bożej, ten sam, który znajduje się w odporyszowskim sanktuarium. Objawienie się Maryi pokrzepiło ducha i zagrzało serca do walki z wrogiem. Inna historia mówi o tym, jak Matka Boża pomogła spragnionym żołnierzom, wskazując jednemu z nich miejsce, z którego trysnęło źródło. Istnieje ono do dziś. Wodzie z tego źródła wielu ludzi zawdzięcza swoje zdrowie.


Te wydarzenia spowodowały rozwój kultu Matki Bożej w tutejszym obrazie. O łaskach, które pielgrzymi otrzymywali, świadczyły liczne wota, pieśni i zapisy w kronikach. W 1702 r. ukończono budowę nowej świątyni, w której umieszczono Cudowny Obraz. W czasie rozbiorów zrabowano wszystkie wota. Wtedy też nadszedł czas pielgrzymiej posuchy. Ale już od XIX wieku dzięki gorliwości tutejszych pasterzy, znów gromadziły się tu rzesze wiernych. W 1905 r. opiekę nad sanktuarium objęli księża misjonarze, przywracając mu dawną świetność. Ich wielkim osiągnięciem było doprowadzenie do koronacji obrazu Matki Bożej Odporyszowskiej, która nastąpiła 15 sierpnia 1937 r. Dziś Cudowny Obraz zdobią wota będące dowodem na to, że w dalszym ciągu Odporyszowska Pani hojnie rozlewa swoje łaski.

DMB